Home > Ny bloggare: OMXS30 och dess range för november

Ny bloggare: OMXS30 och dess range för november

Jag började min börshandel år 2002 och nu i efterhand skulle man kunna tycka det var helt rätt tidpunkt, visserligen missade jag helt den paraboliska IT-rusningen men också vad som kom därefter.

I början var jag långsiktig med mina placeringar men sedan tog daytrading över och att exponera mitt kapital på korta tidsintervaller. Idag är min handel helt baserad på statistik och jag använder sällan de vanliga indikatorerna. Har gått min egen väg och trivs med det och älskar att hantera kursdata. Här på Tradingportalen kommer jag publicera börsstatistik och det är främst för index OMXS30 och S&P500.

Denna artikel som är min första på Tradingportalen.com kommer handla om OMXS30 och dess range för november som är avståndet mellan högsta och lägsta notering för månaden. Statistiken är baserad på OMXS30 och sträcker sig från år 1987 till 2012.

Oktober avslutade på 1283.52 och efter 4 handelsdagar in i november är vi nu tillbaka till +/- 0% eftersom tisdagen stängde på 1283.48.

Månadsrange efter 4 handeldagar är mellan 1288.14 och 1271.58 vilket ger en range på 1.30%. Med extremer borttagna från statistiken uppgår medelrange för november till 8.95% och median på 8.94% med en standardavvikelse på 3.43%.

Graf 1: Som ett exempel på denna graf som visar när 100% av novemberrange är uppnådd är att första är vid handelsdag 9. Har alltså inte hittills hänt tidigare att det varit tidigare än handelsdag 9. Cirka 85% av tidigare utfall har varit >= handelsdag 15.

Graf 2: Grafen visar medelvärdet per handelsdag på uppnådd månadsrange och med linjen finns också standardavvikelsen utritad. Efter handelsdag 7 har november uppnått 50% av sin range som medelvärde, 80% vid handelsdag 14-15.

Graf 3: Linjen illustrerar på vilken handelsdag som november tidigare har uppfyllt sin range och som ni kan se är de flesta rätt högt uppe i grafen. Sedan år 2000 har endast 3 av 13 varit innan handelsdag 17.

Graf 4: Lägsta range i historik är 4.00% och det inträffade år 2010. Lägsta range skulle med dagens mått bli 1322 uppåt och 1239 nedåt. Boxarna illustrerar lägsta, standardavvikelse och medel för novemberrange. Skulle OMXS30 röra sig uppåt följer den nedre boxen med uppåt och det omvända gäller den övre boxen om index rör sig nedåt.

Som ett exempel på denna graf som visar när 100% av novemberrange är uppnådd är att första är vid handelsdag 9. Har alltså inte hittills hänt tidigare att det varit tidigare än handelsdag 9. Cirka 85% av tidigare utfall har varit >= handelsdag 15.
Graf 1

Grafen visar medelvärdet per handelsdag på uppnådd månadsrange och med linjen finns också standardavvikelsen utritad. Efter handelsdag 7 har november uppnått 50% av sin range som medelvärde, 80% vid handelsdag 14-15.
Graf 2

Linjen illustrerar på vilken handelsdag som november tidigare har uppfyllt sin range och som ni kan se är de flesta rätt högt uppe i grafen. Sedan år 2000 har endast 3 av 13 varit innan handelsdag 17.
Graf 3

Lägsta range i historik är 4.00% och det inträffade år 2010. Lägsta range skulle med dagens mått bli 1322 uppåt och 1239 nedåt. Boxarna illustrerar lägsta, standardavvikelse och medel för novemberrange. Skulle OMXS30 röra sig uppåt följer den nedre boxen med uppåt och det omvända gäller den övre boxen om index rör sig nedåt.
Graf 4

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto