Home > Ny konkurrent till titeln som världens reservvaluta

Ny konkurrent till titeln som världens reservvaluta

Ett vanligt missförstånd om valutamarknaden är att det bara finns en reservvaluta – den amerikanska dollarn. Medan det är sant att dollarn är världens reservvaluta innebär inte det att det är den enda reservvalutan. Allt det innebär är att det är den dominanta.

Vad innebär det att vara en reservvaluta, och vilka andra valutor används även av andra länder för att hålla sina reserver? Är det ett privilegium för ett land att ha en valuta som anses vara världens reservvaluta?

Kan euron utmana dollarns roll som världens reservvaluta?

Världens reservvaluta kallas även ibland för en ”ankarvaluta” och är en valuta som centralbanker och andra finansiella institutioner använder som reserv. Diagrammet ovan visar att det finns många reservvalutor utöver dollarn, med euron på tydlig andraplats. Det så kallade privilegiet att ha statusen som världens reservvaluta innebär att landet, det vill säga USA, inte har problem med betalningsbalans då de bokstavligt talat kan importera varor med sin egen valuta. Många ekonomer anser dock att detta snarare är en börda än ett privilegium.

Om vi återgår till diagrammet ovan – kan euron utmana dollarns status? Trots allt ser det ut som att euron är den enda riktiga konkurrenten.

Svaret är att det är mycket möjligt. Åtgärder som har att göra med coronavirus-pandemin har lett till att det plötsligt finns en rival för marknaden för amerikanska statsobligationer. Vi kan göra lite matte. SURE (Support to Mitigate Unemployment Risk in an Emergency) och Next Generation i EU står för cirka 850 miljarder EUR. Om vi dessutom adderar stödprogram för betalningsbalans får vi ihop cirka en biljon euro. Dessutom har vi stora skuldutfärdare i Europa, nämligen i Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien, men även överstatliga sådana (i form av EIB – European Investment Bank och ESM – European Stability Mechanism).

För en gångs skull har det amerikanska finansdepartementet fått konkurrens i form av en oväntad rival. Utfärdandet av gemensam skuld sågs länge som det slutgiltiga steget för att skapa enhetlighet i Europa, men det har haft många motståndare genom tiderna. Det visade sig att det som krävdes för att uppnå detta var inget annat än en pandemi.

Ur ett makroperspektiv sker saker inte över en natt. Därför kommer dollarn fortsatt vara dominant, men gapet (dvs. distansen mellan 60% och 20% mellan den amerikanska dollarn och euron på diagrammet ovan) lär krympa under de kommande åren. Med hur mycket kvarstår att se.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.