Home > Nya arbetslöshetsansökningar över 1 miljon igen

Nya arbetslöshetsansökningar över 1 miljon igen

En av effekterna pandemin har haft på finansiella marknader är att den förändrade hur investerare tolkar ekonomisk data. Plötsligt skiftade fokus från månatlig data till veckovis data, då behovet av att reagera snabbt blev större.

Detta är fallet med nya arbetslöshetsansökningar i USA. Detta ses normalt sett som mindre viktig data, men har under pandemin blivit en av de viktigaste datakällorna som visar hur pandemin påverkar ekonomin. Innan pandemin brydde sig marknaden sig inte om avvikelser från förväntade siffror i detta område, men idag kan vi se hur djup krisen är när vi ser att ännu en miljon människor har ansökt om arbetslöshetsersättning på bara en vecka.

Arbetsmarknadens återhämtning fördröjs

Nästan 30 miljoner människor i USA får just nu någon form av arbetslöshetsersättning. För föregående vecka förväntade sig marknaden att ytterligare 930 000 människor skulle ansöka om arbetslöshetsersättning, men den verkliga siffran översteg 1,1 miljoner.

Arbetsmarknaden ses generellt sett som en eftersläpande indikator i affärscykelteori. Med andra ord ses siffror som representerar ekonomisk återhämtning eller sammandragning i efterhand. Eftersom företag inte gillar att anställa när ekonomin går bra eftersläpar indikatorn, och detta är ett normalt beteende.

Ett sätt att tolka en sådan indikator är att titta på antalet övertidstimmar. Innan företag väljer att nyanställa brukar de i regel dela ut mer övertid till sina nuvarande anställda. Detta gäller framförallt i USA där antalet övertidstimmar ofta signalerar en återhämtning på arbetsmarknaden, vilket reducerar eftersläpningen.

Siffrorna från den amerikanska arbetsmarknaden är viktiga eftersom de fungerar som riktmärke för resten av världen. Då pandemin har lett till en global lågkonjunktur kan vi förvänta oss liknande följder i stora delar av världen.

Den amerikanska datan visar att vissa sektorer har drabbats hårdare än andra under COVID-19-pandemin. Hotellbranschen och turismen har drabbats hårdast. Men är detta något som gäller bara för USA? Inte direkt.

I Europa, Spanien och Italien har turismen blivit totalt decimerad. Turismen i Japan och Hong Kong gick bokstavligt talat till noll. Det finns därmed korrelationer mellan olika delar av världen, vilket innebär att man kan skapa sig en utbildad åsikt om andra ekonomier.

Om vi återgår till den amerikanska arbetsmarknaden bekräftar gårdagens siffror att vi har en långsam återhämtning framför oss. Det kommer ta lång tid innan arbetsmarknaden kan nå samma nivå som innan pandemin.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto