Home > Nya arbetslöshetsansökningar stiger igen i USA

Nya arbetslöshetsansökningar stiger igen i USA

Under COVID-19-pandemin har nya arbetslöshetsansökningar och fortsatta arbetslöshetsansökningar i USA rapporterats varje torsdag för föregående vecka, vilket till stor del har ersatt den viktiga månatliga datan ADP och NFP. Denna data ger en tidig överblick över arbetsmarknadens dynamik.

Denna vecka ansökte 1,4 miljoner amerikaner om arbetslöshetsersättning. Marknadens förväntningar var att antalet nya arbetslöshetsansökningar skulle stiga med endast 1,3 miljoner, men istället blev det 1,416. Detta är den första ökningen på sexton veckor, vilket visar hur illa ställt det är på arbetsmarknaden i USA.

Fortsatta arbetslöshetsansökningar hjälper inte

Nyckeln till att förstå nya arbetslöshetsansökningar är att jämföra det med fortsatta ansökningar. Den förstnämnda återspeglar antalet personer som lämnar arbetsmarknaden och för första gången ansöker om arbetslöshetsersättning medan den andra hänvisar till antalet personer som inte har hittat ett nytt jobb och som fortsätter att förlita sig på arbetslöshetsersättning.

Om de fortsatta ansökningarna minskar med mer än de nya ansökningarna är det ett positivt tecken då fler kommer in i arbetsmarknaden än de som lämnar den.

Två saker är värda att nämna när man tolkar siffrorna från juli. För det första är detta säsongsjusterad data. Ofta ökar de nya ansökningarna i början av månaden och vänder sen mot slutet av månaden. Därför kan ökningen denna vecka bero på säsongsrelaterade justeringar snarare än den faktiska situationen.

För det andra slog fortsatta ansökningar förväntningarna denna vecka då de gick ned med mer än väntat. Detta räckte dock inte för att kompensera för antalet nya ansökningar. En renare variabel för att mäta fortsatta ansökningar bör vara att inte inkludera den rapporteringscykel som består av en mätning varannan vecka i de flesta amerikanska delstaterna. Om vi tar bort detta från den data som släpptes igår blir resultatet helt annorlunda (233 000 jämfört med 930 000). Med andra ord blir det värre än de förväntade ansökningarna denna vecka, vilket bör vara oroväckande för tiden inför det amerikanska presidentvalet till hösten efter fyra månader av COVID-19-pandemin.

En sak att ha i åtanke är vad det är för typ av jobb som har gått förlorade hittills. Framförallt har det att göra med sektorer i den så kallade första linjen, det vill säga inom exempelvis turism. Men då pandemin drar ut på tiden påverkas även mer högavlönade jobb. När storföretagen i USA börjar säga upp sina tjänstemän blir det svårare att ersätta dem senare efter hälsokrisen.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto