Home > Nyheter från euroområdet och USA redo att påverka marknaderna i dag

Nyheter från euroområdet och USA redo att påverka marknaderna i dag

USD lyckades återta en del av sina senaste nedgångar under den europeiska handeln i går, där bättre än väntad amerikansk statistik bidrog till att öka förtroendet för den amerikanska ekonomiska återhämtningen. I dag med potentiellt betydande nyheter från både euroområdet och USA skapades volatilitet på marknaden. Valutahandlare kommer vilja ägna särskild uppmärksamhet åt den veckovisa amerikanska arbetslöshetsrapporten. Solid efterfrågan på italienska statsobligationer kan skicka EUR högre mot dess viktigaste valutarivaler, däribland USD, medan en bättre än väntad sysselsättningssiffra som kan ge stöd åt valutaparet USD/JPY.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up up down down up up
Veckotrend up up down down down up
Motstånd 1.2651 1.5925 79.46 0.9653 1.0441 0.8034
1.2599 1.5876 79.09 0.9611 1.0390 0.7982
1.2566 1.5848 78.87 0.9586 1.0356 0.7950
Stöd 1.2514 1.5799 78.49 0.9544 1.0313 0.7897
1.2482 1.5770 78.27 0.9519 1.0276 0.7865
1.2430 1.5722 77.90 0.9477 1.0229 0.7812

Ekonominyheter

USD – Bostadsstatistik gav stöd åt USD

USD hade betydande uppgångar mot så gott som alla dess viktigaste valutarivaler i går, där en bättre än väntad amerikansk sysselsättningsstatistik fick valutahandlare att flytta sina medel till USD. I synnerhet ökade det avvaktande husförsäljningsindexet, som kom in betydligt högre än väntat, vilket gav stöd åt ökad förtroende för den amerikanska ekonomiska återhämtningen. Valutaparet USD/JPY avancerade med mer än 30 punkter för dagen för att nå så högt som 78,78 i slutet av den europeiska handeln. Mot CHF handlades USD så högt som 0,9592, upp med mer än 40 punkter för dagen.

Huvudnyheten från USA som släpps i dag är sannolikt den veckovisa arbetslöshetsrapporten planerad till 12:30 GMT. Analytiker prognostiserar att arbetslöshetssiffran kommer in på 370 000, något bättre än förra veckans 372000. Om siffran kommer in under den prognostiserade nivån, kan det tas som ett tecken från investerare att den amerikanska ekonomin förbättras stadigt och att Federal Reserve kan skjuta initiativet för en ny omgång av kvantitativa lättnader. I ett sådant fall kan USD fortsätta gårdagens uppgångar.

EUR – Italiensk auktion av obligationer hade en inverkan på EUR

EUR fick känna av nedgångar kontra flera av dess viktigaste valutarivaler i går, då investerare ivrigt väntar på ett beslut från ECB om eventuella nya penningpolitiska lättnader för att öka euroområdets ekonomiska återhämtning. Mot USD fick positiva amerikanska ekonomiska indikatorer EUR att depreciera med närmare 50 punkter för att handlas så lågt som 1,2518. Valutaparet EUR/GBP föll med mer än 40 punkter för att nå så lågt som 0,7904. En liten korrigering uppåt senare under dagen fick valutaparet att nå 0,7915 nivån.

I dag väntas den tioåriga italienska obligationsauktionen generera volatilitet på marknaden. En av de främsta orsakerna till EUR:s baisseartade trend förra månaden var de höga italienska lånekostnaderna. Om det råder en stor efterfrågan på italienska obligationer i dag, kan det signalera till investerare att euroområdets ekonomiska återhämtning har börjat ta fart vilket kan bidra till att EUR återtar gårdagens nedgångar. Samtidigt, om dagens auktion ger signaler om att lånekostnaderna fortfarande är höga, kan euron utvidga gårdagens baisseartade rörelse.

Guld – Priset på guld föll med positiva amerikanska nyheter

Guldpriset föll under dagens handel i går efter positiva amerikanska nyheter som ökade värdet på USD. Vanligtvis leder en stark USD till att guldet vänder till baisse, då den dyrbara metallen blir dyrare för internationella köpare. Efter att ha tappat nära 16 dollar per uns för att nå så lågt som 1 652,06 dollar per uns, lyckades guldpriset rekylera tillbaka till 1656 dollar nivån.

I dag kommer investerare i guld vilja uppmärksamma de europeiska och amerikanska nyheterna och vilken inverkan den kommer att ha på USD. Om USD utökar gårdagens hausseartade trend, kan priset på guld fortsätta att röra sig nedåt. Med detta sagt kan positiva uppgifter från euroområdet leda till att valutaparet EUR/USD rör sig uppåt, vilket kan bidra till att priset på guld återtar en del av sina senaste nedgångar.

Råolja – Råoljepriset rasade efter inventeringsrapporten för råolja

Priset på råolja föll under eftermiddagens handel i går, efter en betydligt högre än förväntad amerikansk indikator i råoljelagren. Indikatorn signalerade till investerare att efterfrågan på råolja i USA kan falla och resulterade i att priset sjönk med nära 1 dollar per fat. Efter att ha nått så lågt som 94,87 dollar per fat, kunde priset hämta sig och nådde 95,15 dollar nivån.

I dag kommer investerare i råolja vilja uppmärksamma de amerikanska sysselsättningssiffrorna som släpps 12:30 GMT. Om indikatorn kommer in bättre än väntad, kan investerare ta nyheten som ett tecken på att efterfrågan på olja ökar, vilket kan hjälpa råvaran att ta tillbaka en del av gårdagens nedgångar under mitten av dagens handel.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet närmar sig det överköpta territoriet, vilket signalerar att en korrigering nedåt kan uppstå under de kommande dagarna. Denna teori stöds av Stokastiska Slow på det dagliga diagrammet som har bildat ett baisseartat kors. Ligga kort kan vara ett bra val för det här valutaparet.

GBP/USD

Medan Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet har passerat det överköpta territoriet, placerar de flesta andra långsiktiga tekniska indikatorerna detta par i ett neutralt territorium. Valutahandlare rekommenderas inta en avvaktande hållning, där en tydligare bild kan komma att presentera sig den närmaste tiden.

USD/JPY

Bollinger Bands på det veckovisa diagrammet har börjat smalna av vilket signalerar att ett prisskifte kan komma att ske den närmaste framtiden. Dessutom börjar det dagliga diagrammets Williams Percent Range närma sig det översålda territoriet, vilket indikerar att prisskiftet kan vara uppåt. Öppnande av långa positioneringar kan vara det bästa valet för detta par.

USD/CHF

RSI på det dagliga diagrammet har börjat närma sig det översålda territoriet, vilket tyder på att en uppåtgående rörelse skulle kunna inträffa den närmaste tiden. Dessutom har Slow Stokastiska på samma diagram bildat ett hausseartat kors. Ligga långt kan vara en bra strategi för detta valutapar.

Wild Card

USD/ZAR

Ett baisseartat kors på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska tyder på att detta valutapar kan se rörelser nedåt den närmaste tiden. Dessutom har Williams Percent Range på samma diagram tagit sig in i det överköpta territoriet. Detta kan vara ett bra tillfälle för valutahandlare att öppna korta positioneringar innan en nedåtgående brytning sker.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.