Home > Nyheter från euroområdet och USA redo att påverka marknaderna i dag

Nyheter från euroområdet och USA redo att påverka marknaderna i dag

Efter att ha nått ett sju veckors högsta mot USD tidigare i veckan, fick EUR notera måttliga nedgångar mot flera av dess viktigaste valutarivaler under den första delen av handelsdagen i går. En ökning i det amerikanska husförsäljningsindexet ledde till ett visst risktagande på marknaden och EUR kunde ta igen de mesta av sina tidigare nedgångar. I dag väntas ett parti av nyheter från euroområdet och USA som förväntas generera betydande volatilitet. Valutahandlare kommer att vilja uppmärksamma tillverknings- och tjänstestatistik från Tyskland, Frankrike och euroområdet som helhet, följt av amerikanska arbetslöshetssiffror och nyförsäljning av hem senare under dagen.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down up up down down
Veckotrend up up down down up up
Motstånd 1.2651 1.5994 79.54 0.9692 1.0612 0.7981
1.2599 1.5943 79.09 0.9641 1.0565 0.7934
1.2565 1.5912 78.82 0.9613 1.0533 0.7905
Stöd 1.2513 1.5861 78.36 0.9560 1.0486 0.7860
1.2480 1.5830 78.09 0.9528 1.0457 0.7831
1.2428 1.5779 77.64 0.9479 1.0406 0.7784

Ekonominyheter

USD – USD deprecierade med ökat risktagande

USD led nedgångar i eftermiddagens handel i går, efter en ökning i försäljning av befintliga hus i USA vilket ledde till risktagande på marknaden. Husförsäljningsindexet kom in på 4,47 miljoner, något under den prognostiserade nivån 4,52 miljoner, men högre än förra månadens 4,37 miljoner. Som ett resultat av detta föll valutaparet USD/CHF med mer än 40 punkter för att nå så lågt som 0,9618, innan paret rekylerade tillbaka till 0,9630 nivån. Mot JPY tillbringade USD större delen av den europeiska handeln i en baisseartad trend. Valutaparet USD/JPY föll med mer än 20 punkter för att handlas så lågt som 79,14.

I dag kommer valutahandlare att vilja uppmärksamma de veckovisa amerikanska arbetslöshetssiffrorna 12:30 GMT, följt av försäljning av nya hem 14:00. Båda indikatorerna är prognostiserade att visa tillväxt i den amerikanska ekonomin. Om detta är sant kan investerares förtroende för takten i den globala ekonomiska återhämtningen stiga, vilket kan leda till större risktagande på marknaden. I ett sådant fall kan säkra tillgångar såsom USD fortsätta sin nedåtgående trend under eftermiddagens handel.

EUR – Statistik från Frankrike och Tyskland kan leda till volatilitet i EUR

Efter att ha startat den europeiska handeln i går i en baisseartad ton lyckades EUR rekylera tillbaka under eftermiddagens handel efter positiva amerikanska uppgifter vilket ledde till risktagande på marknaden. Valutaparet EUR/USD steg med mer än 50 punkter efter amerikanska nyheter för att handlas så högt som 1,2483, strax under det senaste sju veckors högsta. Mot AUD kunde EUR kapitalisera på negativa kinesiska nyheter tidigare i dag med att appreciera med mer än 40 punkter innan den toppade på 1,1950. Som Australiens största handelspartner tenderar nyheterna från Kina ha en direkt inverkan på AUD.

I dag kommer valutahandlare vilja uppmärksamma indikatorerna från tjänste- och tillverkningssektorn som kommer ut från både Frankrike och Tyskland. Som euroområdets största ekonomier, tenderar franska och tyska nyheter att skapa volatilitet på marknaden. Om nyheterna kommer in över förväntan, kan EUR kunna fortsätta dess senaste uppgångar. Samtidigt med investerare fortfarande osäkra om ECB planerar att öka insatserna för euroområdets ekonomiska återhämtning, varnar analytiker för att alla uppgångar i EUR kan begränsas.

Guld – Priset på guld nära ett 3 ½ månaders högsta

Priset på guld låg nära det senaste 3 ½ månaders högsta genom hela EU handeln i går, då spekulationer om framtida ECB åtgärder för att bekämpa skuldkrisen i euroområdets höll priserna uppe. Efter att ha nått så högt som 1 644,85 dollar per uns under tidig morgon handel, fick ädelmetallen känna av måttliga nedgångar senare under dagen och handlades strax under 1640 dollar per uns i kvällens handel.

I dag kommer investerare i guld vilja fortsätta att följa utvecklingen från euroområdet, som fortfarande har potential att skapa volatilitet på marknaden. Skulle dessutom amerikanska nyheter under eftermiddagens handel leda till en ökning i risktagande kan priset på guld se ytterligare uppgångar.

Råolja – Amerikanska råoljelager ledde till stora uppgångar i priset på olja

Oljepriset rusade upp efter en betydligt lägre än väntad amerikansk inventeringsrapport i går. Amerikansk lagerhållning i råolja minskade med 5,4 miljoner fat förra veckan, vilket signalerade till investerare att efterfrågan i världens största oljekonsumerande land har ökat. Som ett resultat ökade råoljepriset med knappt 1 $ per fat för att handlas så högt som 97,13 dollar per fat.

I dag kommer investerare i råolja vilja uppmärksamma ett parti indikatorer från euroområdet och USA planerade att släppas under dagen. Varje positiv nyhet kan leda till ytterligare risktagande på marknaden, vilket kan bidra till att oljepriset stiger ytterligare innan marknaderna är redo att stänga för helgen.

Tekniska nyheter

EUR/USD

De tekniska indikatorerna förser oss med blandade signaler för detta valutapar. Å ena sidan har Williams Percent Range på det dagliga diagrammet tagit sig in i det överköpta territoriet, vilket signalerar en eventuell korrigering nedåt inom en snar framtid. Å andra sidan har MACD/OsMA på det veckovisa diagrammet bildat ett hausseartat kors. Valutahandlare kan kanske vilja ta en avvaktande hållning för detta valutapar.

GBP/USD

Slow Stokastiska på det dagliga diagrammet verkar vara nära att bilda ett baisseartat kors. Dessutom har Williams Percent Range på samma diagram passerat in i det överköpta territoriet. Detta kan vara ett bra tillfälle att öppna korta positioneringar inför en eventuell brytning nedåt.

USD/JPY

De flesta långsiktiga tekniska indikatorerna visar att detta valutapar ligger i ett neutralt territorium, vilket innebär att inga betydande trender är prognostiserade för detta valutapar vid denna tidpunkt. Valutahandlare rekommenderas inta en avvaktande hållning, där en tydligare bild kan komma att presentera sig den närmaste tiden.

USD/CHF

Det dagliga diagrammets Williams Percent Range har tagit sig in i det översålda territoriet, vilket indikerar att en uppåtgående korrigering kan komma att ske inom den närmaste tiden. Dessutom verkar MACD/OsMA på samma diagram nära att bilda ett hausseartat kors. Valutahandlare kommer att vilja hålla ett öga på denna indikator. Om korset fullbordas, kan det vara ett bra tillfälle att öppna långa positioneringar.

Wild Card

GBP/SGD

Ett baisseartat kors på det dagliga diagrammets Slow Stokastiska tyder på att detta valutapar kan se rörelser nedåt inom den närmaste tiden. Dessutom har Williams Percent Range på samma diagram tagit sig in i det överköpta territoriet. Öppnande av korta positioneringar kan vara ett klokt val för detta valutapar.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.