Home > Nyheter från USA, och euroområdet redo att generera volatilitet i dag

Nyheter från USA, och euroområdet redo att generera volatilitet i dag

Brist på betydande internationella nyheter igår, tillsammans med oron för en orkan på väg att slå till mot USA resulterade i låg volatilitet på marknaden. Råoljepriset vände från tidigare uppgångar under andra halvan av handelsdagen, då hotet från orkanen Sandy på amerikanska raffinaderiers kapacitet ledde till att rädsla för utbudssidan bland investerare. I dag kan valutahandlare vänta sig volatilitet efter en italiensk obligationsauktion och det amerikanska CB konsumentförtroendeindexet 14:00 GMT. Varje positiv rapport kan öka risktagandet, vilket i sin tur kan hjälpa EUR återta en del av gårdagens nedgångar.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up up down down up up
Veckotrend no down down down up up
Motstånd 1.3015 1.6143 80.29 0.9447 1.0468 0.8139
1.2981 1.6110 79.99 0.9411 1.0423 0.8103
1.2949 1.6078 79.80 0.9383 1.0391 0.8082
Stöd 1.2890 1.6015 79.15 0.9320 1.0329 0.8021
1.2863 1.5983 78.93 0.9293 1.0301 0.7996
1.2818 1.5941 78.60 0.9248 1.0263 0.7954

Ekonominyheter

USD – Amerikanska CB konsumentförtroendeindexet redo att påverka USD

USD hade en långsam handelsdag i början av veckan igår, där en brist på större nyheter i kombination med stängd handel i USA på grund av orkanen Sandy skapade låg volatilitet på marknaden. Efter att ha stigit med runt 25 punkter under tidig morgonhandel, iscensatte USD/CHF en korrigering nedåt, vilket raderade de tidigare uppgångarna. Vid slutet av den europeiska handeln låg paret på 0,9355. Mot JPY deprecierade USD med cirka 20 punkter för att handlas så lågt som 79,51 under förmiddagen, innan den rekylerade tillbaka till 79,75 nivån i slutet av handelsdagen.

I dag kan valutahandlare i USD förvänta sig betydligt mer volatilitet på marknaden efter lanseringen av CB konsumentförtroendeindex kl 14:00 GMT. Analytiker prognostiserar att konsumenternas förtroende i USA ökat till 72,4 från 70,3 förra månaden. Skulle detta vara riktigt kan det vara ytterligare ett tecken på att den amerikanska ekonomiska återhämtningen går framåt, om än i långsam takt. Bättre än väntade data kan resultera i att USD apprecierar mot dess valutarivaler, inklusive CHF och JPY under eftermiddagens handel.

EUR – Volatilitet i EUR efter italiensk obligationsauktion?

EUR hade små uppgångar kontra flera av dess viktigaste valutarivaler igår, även om den pågående oron för spanska och grekiska skuldkrisen begränsade valutans hausseartade trend. Mot GBP apprecierade EUR just under 30 punkter för dagen, för att så småningom handlas så högt som 0,8049. Efter att ha fallit med cirka 40 punkter under första halvan av dagen, kunde valutaparet EUR/USD rekylera tillbaka under dagen handel och tillbringade större delen av eftermiddagens handel runt 1,2915 nivån.

I dag kommer valutahandlare i EUR vilja uppmärksamma flera viktiga nyhetshändelser. Först ut är ett tal från ECB:s ordförande Draghi, som planeras äga rum 8:00 GMT. Eventuella positiva uttalanden från ECB:s ordförande när det gäller den pågående skuldkrisen i EU skulle kunna stärka EUR under morgonens handel. Därefter kan en italiensk 10-årig obligationsauktion också gynna EUR om efterfrågan på italienska skuldreverser kommer in högre än väntat. Senare under dagen kan det amerikanska konsumentförtroendeindexet komma påverka EUR, där bättre än väntade nyheter kan leda till risktagande bland investerare.

Guld – Priset på guld svagt nedåt

En nedgång i de globala aktiekurserna ledde till att priset på led relativt små nedgångar i början av handelsveckan igår. Ändå dock lyckades ädelmetallen hålla sig väl över den psykologiskt betydelsefulla 1700 dollar nivå under hela dagen. Priset på guld föll med drygt 7 dollar per uns under den europeiska handeln innan råvaran stabiliserade sig på 1708 dollar nivån.

I dag kommer investerare i guld vilja uppmärksamma ett parti nyheter från euroområdet och USA. Bättre än väntad statistik kan leda till ytterligare risktagande bland investerare, vilket skulle bidra till att priset på guld kan utöka gårdagens uppåtgående momentum.

Råolja – Råoljepriset fortfarande lågt med global ekonomisk oro

Efter att ha sett små uppgångar under den första delen av handelsdagen igår, vände råoljepriset åter igen till baisse med farhågor om att orkanen Sandys potentiella inverkan på amerikanska raffinaderiers kapacitet. Råoljepriset avancerade så högt som 86,31 dollar per fat, upp med nära 1 dollar per fat, innan råvaran föll igen under eftermiddagens handel för att stabilisera sig på 85,30 $ nivån.

I dag kommer investerare i råolja vilja ägna stor uppmärksamhet åt den inverkan orkanen Sandy har på efterfrågan i råolja i USA, världens ledande oljekonsumerande land. Dessutom kan nyheter från USA och euroområdet påverka risksentimentet bland investerare. Sämre än väntad statistik kan leda till att oljepriset faller ytterligare under dagen.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet närmar sig det överköpta territoriet, vilket signalerar att en korrigering nedåt kan uppstå under de kommande dagarna. Denna teori stöds av Stokastiska Slow på samma diagram som har bildat ett baisseartat kors. Valutahandlare kan vilja öppna korta positioneringar för detta par.

GBP/USD

De flesta långsiktiga tekniska indikatorerna visar att detta valutapar ligger i neutralt territorium, vilket innebär att inga betydande trender är prognostiserade vid denna tidpunkt. Valutahandlare kanske vill inta en avvaktande hållning, då en tydligare bild sannolikt kommer att presentera sig inom en snar framtid.

USD/JPY

RSI på det dagliga diagrammet har börjat närma sig det överköpta territoriet, vilket tyder på att detta valutapar kan se nedåtgående rörelser den närmaste tiden. Dessutom verkar MACD/OsMA på samma diagram nära att bilda ett baisseartat kors. Valutahandlare kommer att vilja hålla ett öga på dessa indikatorer, då de kan signalera en förestående korrigering nedåt.

USD/CHF

Slow Stokastiska på det veckovisa diagrammet har bildat ett hausseartat kors, vilket tyder på att detta valutapar kan få se rörelser uppåt under de kommande dagarna. Dessutom ligger Williams Percent Range på samma diagrams för närvarande i det översålda territoriet. Långa positioneringar kan vara det smarta valet för detta par.

Wild Card

Råolja

RSI på det dagliga diagrammet har sjunkit in i det översålda territoriet, vilket tyder på att en uppåtgående rörelse kan inträffa den närmaste tiden. Dessutom har ett hausseartat kors bildats på samma diagram till Slow Stokastiska. Forex valutahandlare kanske vill ligga långt i sina positioneringar inför en brytning uppåt.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto