Home > Nyheter om ett COVID-19-vaccin – i rättan tid för tyska banker

Nyheter om ett COVID-19-vaccin – i rättan tid för tyska banker

Nyheterna i måndags om att ett potentiellt vaccin från Pfizer-BioNTech har bättre verkningsgrad än väntat fick aktiemarknaden att stiga. Plötsligt blir det lättare för både företag och regeringar att planera inför framtiden.

Om vi börjar med regeringarna. Många länder stod emot en andra runda nedstängningar under hösten. Även de länder som tvingades till sådana restriktioner (Frankrike, Tyskland, Belgien, Italien, Spanien) gjorde det på olika sätt. Totala nedstängningar var inte aktuellt av en enkel anledning – du kan inte hålla folk inomhus hur länge som helst om det inte finns en tidshorisont för när det kommer sluta.

Men nu finns det en sådan tidshorisont – i bästa fall kan de med viktiga arbeten få vaccin så tidigt som mot slutet av detta år, och senast i januari eller februari 2021. Regeringar kan därför få det lättare att ”sälja in” striktare nedstängningar nu när det finns en tidsgräns för det hela.

Företagen tog även emot dessa välbehövda goda nyheter. En europeisk studie tidigare i år visade att över hälften av europeiska små och medelstora företag riskerar att gå i konkurs om pandemin fortsätter till det fjärde kvartalet 2021. Med andra ord kunde detta ses som en deadline. För företag välkomnas den finansiella hjälp som kommer från banker och regeringar. Det företag behöver som mest är dock kunder – utan dem går det inte att bedriva en verksamhet. I och med de positiva nyheterna om ett vaccin framstår det igen som rimligt att bedriva en verksamhet.

Goda nyheter för den europeiska banksektorn

Vi måste starta från finanskrisen 2008-2009 och överväga den påverkan som bostadskrisen hade på banksystemet i den utvecklade världen, framförallt i USA och Europa. Medan USA rekapitaliserade sina banker efter krisen hade Europa inte samma möjlighet då Euro-krisen snabbt tog över år 2012. Till följd av det gick de europeiska bankerna från den ena krisen till den andra. Även tillväxten fram tills 2019 var i Europa anemisk, och ECB hade negativa räntor på plats i flera år, vilket påverkade bankernas lönsamhet.

Till följd av det var banksektorn fragil i samtliga europeiska länder. Spanien, Tyskland, Frankrike och Italien – problemen såg likadana ut.

Den tyska banksektorn är exempelvis bland de svagaste i Europa. En av de största utmaningarna för Tyskland (och det är även ett problem för andra europeiska länder) är antalet konkurser. En studie av Bundesbank, den tyska statistikbyrån och Deutsche Bank Research visar att konkurserna i Tyskland kommer stiga under de kommande åren.

Detta var dock innan nyheterna om ett vaccin. Det är ironiskt att ett av företagen som är en del av det medicinska genombrottet är tyskt (BioNTech), och att det gynnas av det starka finansiella stöd som kom från den tyska regeringen.

Väl spenderade pengar!

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto