Home > Nytt stödpaket hjälper aktiemarknaden – men hur länge?

Nytt stödpaket hjälper aktiemarknaden – men hur länge?

USA svarade på COVID-19-krisen på ett sätt som aldrig tidigare skådats. Både vad gäller monetärt och finansiellt stöd fick deras åtgärder resten av världen att blekna i jämförelse.

Det mest imponerande var hur snabbt dessa åtgärder skedde. Exempelvis kan vi då prata om verkställandet av det nya stödpaketet.

Under de senaste två veckorna fick marknadsdeltagare reda på att senaten i USA hade godkänt stödpaketet. Efter det signerade president Biden beslutet, och redan nu har stora delar av befolkningen fått sina 1 400 dollar, eller mer beroende på hushållets situation. Enligt vissa uppskattningar har 240 miljarder dollar redan skickats ut till amerikanska hushåll på mindre än två veckor.

Vad kommer dessa pengar användas till? Vissa kommer hamna i ekonomin, vilket innebär att detaljhandeln förväntas stiga. Andra delar kommer sättas in på sparkonto, då det trots allt finns en viss osäkerhet, eller hamna i kategorin uppskjuten konsumtion (vissa väntar tills sommaren med att spendera pengarna). En stor del kommer även hamna på aktiemarknaden.

USA och resten av världen börjar tänka bortom COVID-19

En studie av Deutsche Bank Research påpekar att stora delar av det nya stödpaketet kommer hamna på aktiemarknaden. Mer specifikt kommer cirka 50% av det i åldersgruppen 25-34 hamna där, och 15% av det i åldersgruppen 55+.

Enligt en enkät av Bank of America där fondförvaltare tillfrågades anses COVID-19 inte längre vara den största risken på marknaden. Folk är nu mer oroliga för en högre inflation, problem på obligationsmarknaden och även en eventuell bubbla på Wall Street.

Traders och investerare vet att det alltid finns en motpart i varje transaktion. De som är villiga att köpa aktier till de nuvarande värderingarna bör veta att det finns en motpart som säljer dem. Med andra ord finns det alltid någon på andra sidan som är redo att satsa på en motsatt rörelse på marknaden.

I och med det har vi nu ett par viktiga veckor för den amerikanska aktiemarknaden. Å ena sidan vet vi helt säkert att en stor del av stödpaketet kommer investeras på aktiemarknaden. Å andra sidan innebär detta, om marknaden inte avancerar starkt nog, att investerare som är villiga att sälja till de rådande nivåerna är fler än de som vill köpa. Med andra ord är volymen för de som satsar på att marknaden ska sjunka större än motsvarande, vilket innebär att utflödena överstiger inflödena.

Allt sammantaget börjar världen redan se bortom COVID-19, och USA leder vägen. Vad kommer aktiemarknaden göra härnäst?

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.