Home > NZD/USD-prisprognos efter RBNZ:s räntehöjning

NZD/USD-prisprognos efter RBNZ:s räntehöjning

NZD/USD studsade nyligen från dynamiskt stöd på baksidan av en hökaktig reservbank i Nya Zeeland. Centralbanken höjde räntorna igen över natten, vilket gjorde den officiella kontanträntan till 1%.

Den enda centralbank som var planerad att offentliggöra sin penningpolitik denna vecka var Nya Zeelands reservbank (RBNZ). De höjde den officiella kontanträntan till 1%, som väntat.

Dessutom levererade de ett hökiskt uttalande. Vägledningen framåt lämnar inget utrymme för tolkning, eftersom det enligt centralbanken behövs mer åtstramningar.

Dessutom kommer RBNZ att påbörja minskningen av sina obligationsinnehav, även känd som kvantitativ åtstramning. Alla dessa representerar hökiska utvecklingar, eftersom centralbanken har bråttom att få ner inflationen för att uppfylla sitt prisstabilitetsmandat.

På tal om inflation, på 5,9% är den mycket högre än intervallet 1-3% som RBNZ siktar på. På grund av det finns ytterligare höjningar av den officiella kontantkursen i korten.

NZD/USD reagerar i den nedre kanten av en eventuell hausseartad flagga

Ett möjligt hausseartat flaggmönster dök upp på det dagliga diagrammet, med växelkursen som reagerade i flaggans nedre kant. Ränteskillnaden mellan de två centralbankerna är här för att stanna ett tag – RBNZ:s officiella kontantränta ligger redan på 1%, medan Feds federal funds-ränta är nära noll.

Som sådan, även om Fed levererar en räntehöjning på 50 bp i mars, vilket verkar vara osannolikt vid denna tidpunkt, är gapet mellan de två fortfarande betydande. Därför kan NZD/USD lätt flytta in i den övre sidan av den nedåtgående kanalen och till och med trycka mot dynamiskt motstånd.

Sammantaget är NZD/USD-växelkursen oförändrad YTD. Den började det nya året från ungefär samma nivåer och sjönk sedan på grund av stark efterfrågan på amerikanska dollar.

Nu när RBNZ levererade sina tidigare hökiska uttalanden kommer tjurar sannolikt att driva på en rörelse i den övre halvan av den stigande kanalen. Väl där borde testet av 0,7 komma förr snarare än senare, eftersom det runda numret tidigare visat sig vara ett avgörande.