Home > NZD/USD prisprognos inför Feds beslut

NZD/USD prisprognos inför Feds beslut

Federal Reserve i USA (Fed) beslutar om sin penningpolitik denna vecka. Marknaden förväntar sig att den första räntehöjningen kommer att levereras – vad kommer NZD/USD att göra?

Veckans viktigaste händelse är Federal Reserve-mötet som är planerat på onsdag. Så mycket har skrivits om detta möte att marknaderna redan prisat in den mycket förväntade räntehöjningen, den första i en ny åtstramningscykel.

Men detaljerna spelar roll, och sättet som Fed nyanserar sitt beslut kommer att påverka finansmarknaderna starkt.

Ett valutapar är motståndskraftigt inför en stark US-dollar – NZD/USD-paret. Den konsoliderades i flera dagar nu innan det pivotala 0,69-området, och biasen är fortfarande hausse, trots den kommande räntehöjning från Fed.

Omvänt huvud- och axelmönster pekar på 0,73

Den tekniska bilden ser hausseartad ut eftersom ett omvänt huvud- och axelmönster bildas på den dagliga tidsramen. 0,6900 har visat sig vara en pivotal nivå hittills för NZD/USD-paret, och därför signalerar en stängning ovan slutet på vändningsmönstret.

Ett huvud- och axelmönster har en uppmätt rörelse som beräknas genom att mäta avståndet från huvudet till halsringningen och projicera det från halsringningen. Resultatet representerar det minsta avstånd som marknaden måste ändras för att bekräfta vändningen.

I det här fallet pekar det på 0,7250 och längre. Därför, även om den fundamentala bilden kan gynna den amerikanska dollarn när Fed förbereder sig på att strama åt räntorna, visar den tekniska motsatsen.

NZD/USD oförändrad 2022

Intressant nog är NZD/USD-växelkursen lite förändrad under året. Trots risk-off-miljön som utlöstes av kriget i Ukraina, är den amerikanska dollarn fortfarande bud mot den nyzeeländska dollarn, eftersom investerare snabbt köpte dippen.

Som nämnts tidigare är 0,6900 nyckeln för mer uppsida. På baksidan skulle en minskning under 0,66 ogiltigförklara det omvända mönstret för huvud och axlar.

Sammantaget skulle Feds möte medföra volatilitet på marknaderna, och NZD/USD skulle sannolikt bryta sitt senaste intervall. Som det ser ut just nu är partiskheten ganska hausse.