Home > Oförändrad penningpolitik från Bank of Japan

Oförändrad penningpolitik från Bank of Japan

Bank of Japan levererade sina penningpolitiska beslut under den senaste asiatiska sessionen och signalerar att de inte kommer genomföra några förändringar. Ett par detaljer i deras penningpolitiska utlåtande som följer detta beslut är dock väldigt intressanta för valutahandlare.

Deras prognos för ekonomisk aktivitet och priser som levererades samtidigt som deras penningpolitiska utlåtande ger även en inblick i hur det ser ut för den japanska ekonomin under COVID-19-krisen.

Vad är nytt från Bank of Japan?

Med en majoritetsröstning på 8-1 behöll Bank of Japan (BOJ) sin räntekurvakontroll (YCC) intakt, även om de behåller sitt alternativ att öka inköp av både långsiktiga och kortsiktiga värdepapper vid behov. BOJ har inte satt en övre gräns för köp av japanska värdepapper (JGB) för att försäkra att den 10-åriga avkastningen håller sig nära noll.

BOJ fortsätter även att köpa både ETF:er (Exchange Traded Funds) och REIT:er (Real-Estate Investment Trusts) för cirka 12 biljoner årligen, respektive 180 miljarder yen årligen. De fortsätter även att köpa företagsobligationer.

Med andra ord är BOJ fortsatt aktiva i sitt program för lättnader och siktar fortfarande mot en prisstabilitet på cirka 2%.

Hur ser prognosen ut för den japanska ekonomin?

Ekonomin förväntas förbättras gradvis, men endast i måttlig takt på grund av COVID-19-krisen. Riskerna för den ekonomiska aktiviteten och priserna får dessa redan att pressas nedåt, också som följd av COVID-19.

Varför är den japanska centralbankens penningpolitik fortfarande intressant även om den inte förändras? BOJ genomför ett av de största experimenten i finansiell historia – dess balansräkning ligger på cirka 120% av Japans BNP, vilket innebär att det endast är den schweiziska centralbanken som är större.

BOJ:s aktiva YCC-policy kan fungera som en möjlig modell för andra centralbanker om de nuvarande penningpolitiska verktygen inte fungerar tillräckligt bra för att stimulera ekonomin. Framförallt Fed i USA studerar aktivt YCC och den ekonomiska påverkan det har på världens största ekonomi.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto