Home > Oförändrad penningpolitik från kanadensiska centralbanken

Oförändrad penningpolitik från kanadensiska centralbanken

Bank of Canadas (BOC) penningpolitiska beslut följdes noga av de som köper och säljer kanadensiska dollar (CAD). Detta var den andra stora centralbanken som släpper sitt penningpolitiska utlåtande veckan efter att Bank of Japan gjorde det samma en dag tidigare.

Förväntningarna var att CAD-paren skulle uppleva högre volatilitet än vanligt.

Detta var även det som skedde, trots faktumet att BOC håller sin ränta oförändrad, vilket innebär att den ligger nära noll på 0,25%.

Detaljer om Bank of Canadas penningpolitiska utlåtande

Budskapet från den kanadensiska centralbanken var rakt på sak – banken är redo att tillhandahålla nya stödpaket under en förlängd tidsperiod, om ekonomin behöver det. I deras utlåtande upprepade de även igen sin tvåprocentiga inflationsriktade modell.

En stor del av den penningpolitiska rapporten fokuserade på den påverkan som COVID-19 haft på ekonomin och vilka förväntningar banken har under den period vi har framför oss. Rådet är medvetna om att detta inte är en normal lågkonjunktur och det bästa möjliga scenariot har i åtanke en sammandragning på -8% i år, följt av 5% under 2021 och 4% under 2022.

En intressant poäng är att BOC förväntar sig en betydligt bättre andra termin i år än den som avslutades för ett par veckor sedan. Exempelvis låg sammandragningen under den första terminen på -15%. Med det sagt krävs det att den andra terminen går bättre än den första för att nå -8% för året.

Inflationen är även ett ämne som Kanadas centralbank fokuserar på. De anser inte att den kommer stiga så mycket över noll, så länge som priserna för bensin, resor och kläder drar ner inflationen. Trots att BOC håller på med okonventionell penningpolitik (det vill säga kvantitativa lättnader) tror de inte att inflationen kommer stiga någon gång snart.

Med andra ord finns det utrymme för fler ökningar av BOC:s balansräkning, som just nu ligger på 20% under 2019 fjärde kvartalets BNP. Som jämförelse översteg den schweiziska centralbankens (SNB) och den japanska centralbankens (BOJ) balansräkningar på 100% av respektive BNP, om man tar samma mätvärden i åtanke (det vill säga fjärde kvartalets BNP 2019).

För att summera är BOC fast beslutna att hålla räntan lägre under lång tid, åtminstone tills ekonomin har börjat återhämta sig och målet på 2% har uppnåtts. De är även fast beslutna att göra det över avkastningskurvan, vilket bara kan innebära en sak, nämligen att balansräkningen kommer stiga ytterligare.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto