Home > Oförändrad ränta väntas på onsdag från Fed.

Oförändrad ränta väntas på onsdag från Fed.

Federal Reserve väntas vila på hanen och lämna besked om att styrränteintervallet lämnas oförändrat, på 0,75-1,00 procent på onsdag kväll, detta efter den väntade höjningen med 25 punkter i mars.

Av de 90 ekonomer som hittills svarat i Bloomberg News prognosenkät tror samtliga att ränteintervallet lämnas oförändrat.

Enligt CME Groups ”FedWatch Tool” antyder marknadens prissättning endast knappt 5 procents sannolikhet för att ränteintervallet ska höjas vid detta möte. Inför FOMC-mötet den 13-14 juni pekar dock prissättningen mot en drygt 70 procentig sannolikhet för att ränteintervallet då ska höjas för andra gången i år.

Förväntningarna om policyändringar är sällan höga inför FOMC-möten som inte följs av en presskonferens, som nu, men marknadsaktörer kommer bevaka formuleringarna i pressmeddelandet för eventuella indikationer om förutsättningarna för nya räntehöjningar, eventuellt i juni, och om förberedelserna inför en eventuell inledande bantning av balansräkningen senare i år.

Ekonomerna på Goldman Sachs räknar med ”konstruktiva kommentarer” om den ekonomiska aktiviteten i pressmeddelandet, ledamöterna kommer sannolikt att se inbromsningen i BNP-tillväxten under första kvartalet som temporär, underliggande momentum anses vara betydligt starkare än vad BNP-rapporten antydde.

Fedledamöterna väntas vidare notera dämpningen i inflationen i mars, men även här tror Goldman Sachs att Fed ser dämpningen som tillfällig och att budskapet om utsikterna för inflationen lämnas oförändrat jämfört med i mars.

Ekonomerna ser dock en möjlighet för ”subtila referenser” till en eventuell justering av balansräkningen i pressmeddelandets stycke om reinvesteringar, med ”någon sorts antydan om möjliga eventuella reduktioner”.

”Med tanke på de omfattande diskussionerna i protokollet från FOMC-mötet i mars – liksom flertalet kommentarer från Fedledamöter de senaste månaderna om Feds planer för reinvesteringspolicyn – skulle det vara märkligt om uttalandet (pressmeddelandet) utelämnar referenser till ämnet”, skriver Goldman Sachs-ekonomerna i ett kundbrev.

De tror dock samtidigt att Fed vill undvika att signalera någon nära förestående förändring i reinvesteringspolicyn, och eventuella förändringar i stycket blir sannolikt ”vaga och till intet förpliktigande”.

”En möjlighet är att kommittén antar formuleringarna om ’gradvist och förutsägbart’ från marsprotokollet som en beskrivning av dess övergripande balansräkningspolicy”, skriver Goldman Sachs-ekonomerna.

Ekonomerna på Credit Suisse i New York påpekar i ett kundbrev att de räknar med att FOMC kommer att ”formalisera” sin reinvesteringspolicy de kommande månaderna.

”Men givet att det inte följer någon presskonferens skulle det vara förvånande om det kommer några innovationer vid majmötet”, skriver Credit Suisse-ekonomerna.

Ekonomerna på Deutsche Bank tror också att marknaden får vänta på protokollet från mötet, den 24 maj, för eventuella nya besked om utsikterna för en ändrad reinvesteringspolicy.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto