Home > Ökad efterfrågan gör att oljepriserna stiger

Ökad efterfrågan gör att oljepriserna stiger

Förra veckans finansmarknader skapade ytterligare en historisk notering – priset på olja blev negativt i terminsmarknaden för första gången någonsin. Då efterfrågan kollapsade på grund av Coronavirus-pandemin flockades producenter till marknaden, vilket skapade den största chocken branschen någonsin upplevt.

De som inte är bekanta med situationen överraskas antagligen av att höra att WTI-terminer nådde -$40. Ja, detta innebar att producenter i princip betalade någon för att komma och hämta oljan, då det inte fanns någon möjlighet att lagra den.

Situationen skapade förvirring på terminsbörsen (CME) där WTI-terminer köps och säljs. På grund av denna ovanliga situation var det oklart om CME kunde låta WTI köpa och sälja negativt. Som det visade sig kunde de det, vilket skickade priset på olja ned i en negativ spiral.

Efterfrågan börjar nu återvända

Priskriget mellan Ryssland och Saudiarabien hjälpte inte heller. Även innan Coronavirus-krisen nådde västvärlden föll priset på olja efter att det kommit fram att de två länderna inte lyckats nå en överenskommelse angående produktionsnedskärningar. Med en sänkt efterfrågan från kinesiskt håll blev pressen att skära ned på produktionen akut, men de två parterna kunde ändå inte komma överens om ett par detaljer.

Det visade sig att målet var att straffa skifferoljeindustrin i USA. För första gången på flera årtionden blev USA en oljeexporter år 2019, vilket hotade många andra väletablerade producenter. Revolutionen inom skifferolja förändrade inte bara hur olja extraheras men innebar även betydligt lägre produktionskostnader.

Olja, inflation och ekonomisk tillväxt

Denna vecka erbjöd spanska Repsol en snabb överblick över vad vi kan förvänta oss när det kommer till efterfrågan då många ekonomier börjar öppna upp igen. Efterfrågan på bensin och diesel hämtar sig till cirka 50% av normala nivåer, vilket är en bra proxy för andra länder i regionen (exempelvis Frankrike och Italien).

Terminskontrakt för juni steg även över $20, vilket tyder på att vi har en ekonomisk vändning framför oss. Priset på olja ansvarar för en stor del av de inflationsförväntningar som existerat. Varje centralbanks forskningsavdelning följer oljemarknaden noggrant, och monetära policys påverka ofta dess trender.

Därför kommer inflation antagligen inte bli ett problem. Trots massiva stimulanspaket från central bankerna leder inte ökad pengatillförsel till ökad inflation tills ekonomisk tillväxt återvänder – vilket till en början sker långsamt och gradvis.

Medan många konsumenter blir glada över lägre oljepriser leder en sänkning till orealistiska nivåer till dåliga nyheter för ekonomin. Nu när vi har sett negativa oljepriser kan det vara värt att undra vad mer som kan sjunka så lågt?

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto