Home > Ökad euroskepsis gör eurområdet mer sårbart enligt rapport från internationella valutafonden.

Ökad euroskepsis gör eurområdet mer sårbart enligt rapport från internationella valutafonden.

Euroområdets förmåga att agera gemensamt har försvagats av ökande politisk splittring och euroskepsis. Detta gör euroområdet allt mer sårbar för ett antal risker.

Det skrev IMF i sin artikel 4-rapport för euroområdet, som eurogruppen diskuterade på torsdagen i närvaro av IMF-chefen Christine Lagarde.

”Bristen på gemensamt svar på den kraftiga ökningen av flyktingar har tydligt visat de politiska skiljelinjerna. Om gränskontrollerna blir kvar, eller flyktingflödet ökar, kan splittringen fördjupas”, skrev IMF.

”Ett ”lämna”-utslag i den brittiska folkomröstningen, eller bara ett knappt resultat för att bli kvar, kan förvärra dessa spänningar och kan bidra till ytterligare euroskepsis och osäkerhet”, fortsatte IMF.

Om världshandeln saktar in kan detta störa kraften i den inhemska återhämtningen. Buffertar för att möta dessa risker är mycket lägre än före finanskrisen.

För att öka tillväxten och stärka unionen behövs en balanserad policymix av strukturreformer, budgetstimulans och fortsatt sänkning av höga statsskulder, skrev IMF.

Euroområdets återhämtning har förstärkts de senaste två kvartalen. Men uppgången får inte leda till att man är nöjd. Utsikterna på medellång sikt är fortfarande svaga.

Problem dröjer sig kvar från från krisen, som nödlidande krediter hos banker. Produktiviteten ligger under nivån före krisen.

"Ett "lämna"-utslag i den brittiska folkomröstningen, eller bara ett knappt resultat för att bli kvar, kan förvärra dessa spänningar och kan bidra till ytterligare euroskepsis och osäkerhet"
”Ett ”lämna”-utslag i den brittiska folkomröstningen, eller bara ett knappt resultat för att bli kvar, kan förvärra dessa spänningar och kan bidra till ytterligare euroskepsis och osäkerhet”

Av: Michael Andersson för Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto