Home > Ökat intresse i High Yield-obligationer kan få konsekvenser

Ökat intresse i High Yield-obligationer kan få konsekvenser

Företagsobligationer och i synnerhet High Yield-obligationer har blivit alltmer populära att allokera sitt kapital till, både för pensions- och hedgefonder men även för vanliga småsparare. Förklaringen bakom detta är att dessa har givit en extremt bra avkastning de senaste åren: Nordea European High Yield har exempelvis haft en snittavkastning på nästan 30% per år de tre senaste åren och sedan årsskiftet har fonden ökat 22% i värde.

Rådande börsklimat är optimalt för företagsobligationer eftersom vi har låga räntor tillsammans med låg inflation, vilket gynnar obligationspriset. Att bankerna har fått striktare krav för utlåning ökar även företagens vilja att finansiera sig på annat sätt, exempelvis genom just företagsobligationer.

Emitteringarna av High Yield-obligationer (d v s obligationer på företag med låg kreditrating, även kallat för ’skräpobligationer’) når hela tiden nya höjder tack vare/på grund av hög efterfrågan för investeringar i dessa. Enligt den brittiska tidningen The Independent är storleken på företagsobligationsmarknaden cirka 250 miljarder pund där bara fem fonder äger cirka 40% av dessa obligationer.

Detta är oroväckande. Vad händer den dagen när antingen 1) räntorna börjar höjas, 2) inflationen skjuter i höjden eller 3) riskaversionen ökar kraftigt på börsen där många bolag riskerar att gå omkull? Då kommer det gissningsvis bli trångt i dörren när många stora aktörer i förtid ska sälja sina företagsobligationer för att minska sina riskexponeringar. Och då blir det också upp till bevis hur bra likviditeten egentligen är i dessa tillgångar – kanske är det så att köparna vid ett sådant scenario lyser med sin frånvaro och många ägare av dessa företagsobligationer blir sittandes med ’svarte petter’?

Hur ser marknadsaktörernas riskhantering ut? Är det en ny ”tillgångsbubbla” som håller på att blossa upp? Spännande tider i marknaden… som alltid!

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto