Home > Olika scenarier för livet efter Covid-19

Olika scenarier för livet efter Covid-19

Investerare och beslutsfattare tittar på hur ekonomier världen över reagerar på chocken från coronaviruset. Både privata investerare och portföljförvaltare funderar nu kring hur det nya normala kan komma att se ut.

Vad kan investerare förvänta sig efter Covid-19?

Morgan Stanleys perspektiv

Forskning av Morgan Stanley har avslöjat fyra möjliga scenarier hur livet efter coronaviruset kan komma att se ut. Dessa scenarier fokuserar på hur konsumenter och företag troligtvis kommer reagera i olika scenarion där folk och företag antingen till låg eller hög grad försöker undvika risk.

I det första scenariot är antagandet att ett vaccin utvecklas innan våren 2021, och livet kommer återgå till det normala betydligt snabbare än väntat. Både företag och konsumenter återgår till de vanor de hade innan krisen i och med att det inte finns någon stor risk i miljön. Med andra ord ser livet efter coronaviruset i detta scenario ut ungefär som det såg ut innan coronaviruset.

I det andra scenariot utvecklas ett vaccin under våren 2021 med en liten eller obefintlig andra våg av utbrott under hösten 2020. I detta fall kan företagen hållas öppna och konsumenternas konsumtion återhämtas relativt snabbt med tanke på en nedsänkt risk.

I det tredje scenariot tas ett virus fram under våren 2021 och en andra våg infektioner sker sent under 2020. I detta fall kan företag öppna upp igen, men konsumtionen återhämtas snarare gradvis över tid.

I det värsta tänkbara scenariot tas ett vaccin inte fram förrän om två och ett halvt år. I sådant fall går konsumtionen och förtroendet från kunder in i full kris, arbetsmarknaden drabbas av permanenta skador och det gäller även för potentialen för ekonomisk tillväxt

En intressant sak med denna forskning är att alla dessa fyra scenarier/simulationer antar att ett vaccin förr eller senare kommer tas fram, men att den ekonomiska skadan, beroende på hur lång tid det tar, kan bli allt från mild till allvarlig.

Detta säger en hel del om den desperata situation som myndigheter och företag befinner sig, och hur viktigt det är för ett vaccin att tas fram så fort som möjligt. Visserligen kommer många företag anpassa sig, men de som inte har möjlighet till det kommer försvinna, medan andra tillkommer för att dra nytta av det nya normala. För de flesta familjer blir dock påverkan stor ju längre det tar att hitta ett botemedel.

Med tanke på hur samhället ser ut på 2000-talet är det svårt att föreställa sig att mänskligheten inte ska lyckas ta sig ur detta. Men klockan tickar för myndigheterna, som just nu håller många företag vid liv så att de kan undvika konkurser. Och samtidigt måste konsumenternas förtroende hållas stabilt.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.