Home > Olja: Nuvarande oljepriserna bidrar till den ekonomiska inbromsningen

Olja: Nuvarande oljepriserna bidrar till den ekonomiska inbromsningen

Det sade Maria van der Hoeven, chef för Internationella energimyndigheten, IEA, på tisdagen, enligt Bloomberg News. Hon sade att trots det senaste prisfallet utgör ett oljepris på 100 dollar per fat fortfarande ett hot mot den ekonomiska tillväxten.

Vidare sade hon att tillväxten i efterfrågan på olja kan komma att bli svagare än vad IEA:s huvudscenario gör gällande, där organisationen räknar med att efterfrågan kommer att stiga med 0,8 miljoner fat per fat.

Framåtblickande indikatorer på den ekonomiska tillväxten och efterfrågan på olja har försämrats under det andra kvartalet, samtidigt som Opec
kraftigt har ökat produktionen inför EU:s oljeembargo mot Iran vilket har lett till betydligt lägre oljepriser. Men marknaden kommer att börja fokusera på den begränsade reservkapaciteten när råoljelagren börjar minska under det andra halvan av året.

Nordea sänker sina prognoser för det genomsnittliga priset på Brent-olja till 114 dollar per fat 2012 och till 118 dollar per fat 2013. I de senaste prognoserna i maj räknade banken med priser på 122 dollar per fat 2012 och 129 dollar 2013.

”Vi räknar med att den kortsiktiga ’perfekta stormen’ för oljepriserna kommer att avta snart och att priserna kommer att återfå momentum under det tredje kvartalet och framåt i en kombination av stramare fundamenta och förnyade spänningar mellan Iran och Väst”, skriver Nordea.

Nordea noterar dock att flera nedåtrisker är närvarande, bland annat en mindre fördelaktig makroekonomisk utveckling än vad som tidigare har förväntats. Ekonomiskt tillväxtmomentum har bromsat in mer än förväntat det andra kvartalet, speciellt i euroområdet och i Kina, samtidigt som den globala efterfrågan på olja säsongsmässigt har försvagats.

Vidare noterar banken att en skarp uppgång i oljeproduktionen i Opec inför EU:s oljeembargo mot Iran och framsteg i förhandlingarna om atomenergiprogrammet har resulterat i en betydande nedgång i riskpremien vilket har lett till priser under 100 dollar per fat.

Samtidigt ser Nordea att ”osäkerheten kring oljeprisutsikterna är högre än på länge. Medellångsiktiga balanser har försvagats sedan mars på grund av en kombination av svagare efterfrågan och högre utbud. Den lägre globala tillväxtbanan som nu väntas bromsar in ökningstakten i efterfrågan på olja. Lägre oljepriser kan dock nu ge stöd till efterfrågan”.

I Nordeas huvudscenario görs flera antaganden, bland annat de permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd inte lyckas nå någon överenskommelse med Iran om landets atomenergiprogram.

Dessutom räknar banken med att EU:s oljembargo implementeras och ökar riskpremien, men att en militär konflikt undviks och Iran ”kapitulerar” i slutet av året.

Vad gäller euroområdet inkluderas ingen grekisk exit ur euroområdet i prognoserna. Nya kvantitativa lättnader från Fed i juni, och mer stimulanser i Kina, ingår i huvudscenariot.

Brentolja (weekly chart): Ett oljepris på 100 dollar per fat är fortfarande ett hot mot den ekonomiska tillväxten
Brentolja (weekly chart): Ett oljepris på 100 dollar per fat är fortfarande ett hot mot den ekonomiska tillväxten

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto