Home > Oljan och den kanadensiska dollarn – en viktig relation

Oljan och den kanadensiska dollarn – en viktig relation

Kanada sitter på rikligt med naturresurser. Kanada är ett av de mest utvecklade länderna i världen och är känt för sin demokrati och multikulturella befolkning.

Landet är även en av de största oljeproducenterna i världen. Dessutom är den kanadensiska oljeindustrin (och naturgas) aktiv i tolv av tretton kanadensiska provinser. Med andra ord är olja själva hjärtat av den kanadensiska ekonomin och ansvarar för en stor del av landets tillgängliga jobb.

Om vi tar Ontario som exempel tillhandahåller 1 000 företag Kanadas oljelager med varor och tjänster. Därmed ansvarar oljeindustrin även för kringliggande ekonomisk aktivitet.

Varför ska då valutahandlare bry sig om detta?

CAD och oljepriset – en positiv korrelation

När en ekonomi är beroende på en enskild industri, så som Kanada är beroende av olja, påverkas landets valuta av det. Till följd av det rör sig den kanadensiska dollarn (CAD) hand i hand med oljepriset. Om oljepriset sjunker gör CAD samma sak, och vice versa.

Detta beroende gör det svårt för valutahandlare att tolka de tekniska och fundamentala aspekterna när de ska handla med CAD-par. Å ena sidan finns det en klassisk fundamental analys som involverar centralbanken, räntenivån och hur penningmängden påverkar inflationen etc. Å andra sidan har vi teknisk analys.

Båda dessa bleknar dock i jämförelse med oljans inflytande på CAD:s volatilitet. Som trader kan du skapa ett starkare tekniskt eller fundamentalt argument för eller emot CAD:s framtida marknadsrörelser, men man bör alltid ha oljan i åtanke då den på ett ögonblick kan förändra läget. Med andra ord bör valutahandlare alltid hålla ett öka på oljepriset när de köper och säljer kanadensiska par.

De senaste årtiondena har lett till att en större del av förnyelsebar energi har tagit sig in i energimixen. Detta är ett uppmuntrande tecken och det kommer troligtvis fortsätta. Men oljan är fortfarande den största delen av denna mix, och det kommer antagligen inte förändras på många årtionden.

Att förstå oljemarknaden och vad det är som driver priset på olja är viktigare för CAD-traders än allt annat. Ofta skiftar Bank of Canada sin penningpolitik på grund av förändringar i oljepriset, inte på grund av interna ekonomiska förändringar. Detta säger en hel del om hur viktig oljan är för Kanada och den kanadensiska dollarn.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto