Home > Oljan väntas handlas inom tidigare intervall under 2014

Oljan väntas handlas inom tidigare intervall under 2014

Trots att utbud av olja från Libyen och Iran väntas öka de kommande månaderna kommer oljepriset ligga kvar på nuvarande nivåer. Det beror på att andra Opec-länder, i huvudsak Saudiarabien, kommer att dra ned på sitt utbud för att ge utrymme för en återställning av produktionen i länderna som drabbats av sanktioner och omfattande protester och demonstrationer.

Det skriver Commerzbank i en analys på tisdagen.

”Hittills har nedgångar i oljepriset hindrats av det kalla vädret i USA och omfattande oplanerade produktionsproblem. Inte ens det senaste tumultet i tillväxtekonomierna och den ökade riskaversionen lyckades dra oljepriset ur dess försoffade tillstånd”, skriver Commerzbank.

Banken pekar ut två anledningar till att priset inte har fallit. Dels har efterfrågan på eldningsolja ökat i spåren av det ovanligt kalla vädret i USA. Vidare har det skett oplanerade produktionsstörningar. Totalt uppgick dessa till 3 miljoner fat per dag vid slutet av 2013, och hela 80 procent av det utgjordes av Opec-länderna.

”Sedan mitten av 2013 har oljeproduktionen i östra Libyen i stort sett paralyserats av protester och strejker vid oljeterminalerna. Vid slutet av året spillde protesterna också över till västra delen av landet, vilket ledde till att den libyska oljeproduktionen i november och december kollapsade till den lägsta nivån sedan inbördeskriget för 2,5 år sedan”, skriver Commerzbank.

Enligt Commerzbank bör stödet från det kalla vädret ta slut om cirka två månader som senast. Vidare bedöms produktionsstörningarna avta betydligt de kommande månaderna.

Banken påpekar också att utbud från Iran kan komma tillbaka till marknaden under loppet av året. Sanktionerna som drabbat cirka 1 miljon fat per dag har lättats något kan komma att lyftas om parterna når ett mer omfattande avtal.

”I bästa fall skulle därmed upp till 1,6 miljoner fat per dag råolja komma tillbaka till marknaden från Iran och Libyen tillsammans under andra hälften av året”, konstaterar Commerzbank.

Vidare finns det en möjlighet att Irak kommer att kunna lyfta sin produktion. Baserat på dessa antaganden kommer Opecs utbud växa till minst 31,5 miljoner fat per dag, vilket skulle vara cirka 2 miljoner fat per dag över den i genomsnitt estimerade efterfrågan på Opec 2014. Detta skulle pressa ned oljepriserna.

Men samtidigt finns det flera möjligheter att överutbudet kan minska. Exempelvis kan utbudet utanför Opec växa i en långsammare takt än vad som nu prognostiseras, vilket i sin tur skulle öka efterfrågan på Opec-olja.

Vidare kommer Saudiarabien behöva ta sitt ansvar för att skapa balans på oljemarknaden.

”Frågan är huruvida Saudiarabien och andra Opec-länder kommer att vara beredda på att göra ytterligare produktionsminskningar när utbud från Libyen och Iran återvänder till marknaden. Det skulle ändå innebära intäktsförluster för dem. Å andra sidan generade Saudiarabien ytterligare intäkter genom att tidigare öka sin produktion”, skriver Commerzbank.

Vidare har oljepriset de senaste åren kraftig överstigit de väntade nivåerna i den nationella budgeten. Saudiarabien borde därför kunna hantera något lägre intäkter utan att omedelbart behöva justera sina utgifter.

”Vi räknar därför med att Saudiarabien och andra Opec-länder kommer att minska deras utbud tillräckligt vad gäller tid och kvantitet för att minska det ytterligare utbudet från Libyen och Iran. Därför bör oljepriset vara kvar inom sitt tidigare handelsintervall. För 2014 räknar vi fortsatt med att Brent-priset i genomsnitt kommer att kosta 106 dollar per fat”, skriver Commerzbank.

Brent-olja
Brent-olja

Av: Direkt

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto