Home > Oljelager föll mindre än väntat, WTI och Brent handlas neråt

Oljelager föll mindre än väntat, WTI och Brent handlas neråt

WTI
WTI

Den inofficiella lagerstatistiken från American Petroleum Institute, som redovisades sent på tisdagskvällen, visade på en uppgång i lagren av råolja med 0,5 miljoner fat.

Importen av råolja steg med 0,51 miljoner fat per dag jämfört med föregående vecka. Lagren i Cushing, leveranspunkt för WTI-oljan, steg med 0,45 miljoner fat.

Lagren av bensin ökade med 3,0 miljoner fat. Här väntades lagren ha sjunkit med 0,3 miljoner fat. Importen av bensin steg 0,41 miljoner fat per dag. Lagren av destillat sjönk 1,1 miljoner under veckan. Här väntades en uppgång med 1,0 miljoner fat. Importen av destillat var oförändrad.

Brent
Brent

Kapacitetsutnyttjandet vid raffinaderierna sjönk med 0,7 procentenheter till 87,3 procent. Analytikerna räknade i genomsnitt med att kapacitetsutnyttjandet skulle ha stigit med 0,5 procentenheter. Importen av oljeprodukter steg totalt med 0,34 miljoner fat per dag.

Både WTI- och Brentoljan handlas ner på statistiken. De senaste veckorna har priserna på oljemarknaden stigit mot tekniska motståndsnivåer, men har i veckan vänt ner.

Nivån vid 98 dollar per fat för WTI och 105-105,50 dollar per fat utgör hinder på uppsidan och behövs forceras för att den tekniska bilden skall se mer positiv ut.

Läs mer: Råvarubrevet v21: ”Fed sätter karaktär på råvarumarknaden”

Av: Tradingportalen/Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto