Home > Oljelager på fortsatt höga nivåer enligt DOE

Oljelager på fortsatt höga nivåer enligt DOE

De amerikanska lagren av råolja steg med 2,5 miljoner fat under förra veckan. Det visar statistik från USA:s energidepartement, DOE. Enligt Bloomberg News väntades lagren sjunka med 1,5 miljoner fat.

Den inofficiella lagerstatistiken från American Petroleum Institute, som redovisades sent på tisdagskvällen visade att de amerikanska lagren av råolja steg med 9,0 miljoner fat under föregående vecka. Det var den största uppgången sedan i januari 2009.

Statistiken från DOE visade att importen av råolja steg med 0,58 miljoner fat per dag jämfört med föregående vecka.

Lagren i Cushing, leveranspunkt för WTI-oljan, sjönk med 0,76 miljoner fat.

Lagren av bensin ökade med 2,7 miljoner fat. Här väntades lagren ha stigit med 0,5 miljoner fat. Importen av bensin steg 0,18 miljoner fat per dag.

Lagren av destillat sjönk 1,2 miljoner under veckan. Här väntades en uppgång med 1,5 miljoner fat. Importen av destillat sjönk med 0,09 miljoner fat.

Kapacitetsutnyttjandet vid raffinaderierna sjönk med 0,90 procentenheter till 87,5 procent. Analytikerna räknade i genomsnitt med att kapacitetsutnyttjandet skulle ha stigit med 0,30 procentenheter.

Importen av oljeprodukter steg 0,08 miljoner fat.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto