Home > Oljepriserna – kan de ta sig högre?

Oljepriserna – kan de ta sig högre?

Det (virtuella) OPEC+-mötet ägde rum över helgen, med ett par intressanta beslut för oljans tillgång- och efterfrågakedja. Nu när oljepriserna har återhämtat sig efter den dramatiska nedgången i april (exempelvis gick WTI-priset på råoljeterminer ned under 0) är OPEC och dess samarbetspartners redo att justera produktionen för att svara på den förväntat ökade efterfrågan.

Hur så kallade backwardation fungerar

Det som är intressant med denna veckas beslut från OPEC+ är hur kartellen ser på marknaden, ungefär som hur centralbanker försöker påverka både lång- och kortsiktighet på avkastningskurvan. Saudiarabien specifikt försöker ändra hur oljeprisets kurva formeras, från contango till backwardation.

När priset på ett terminskontrakt är högre än spotpriset sägs det att marknaden befinner sig i contango. Och ifall det är lägre sägs marknaden befinna sig i backwardation.

Det kanske inte framstår som viktigt, men för OPEC+ är detta ett sätt att ”avväpna” skifferoljeindustrin i USA. Om vi gå tillbaka till början av coronavirus-pandemin, mindre än en månad innan europeiska länder började stängas ned, kunde inte Ryssland och Saudiarabien komma överens om att sänka produktionsnivåerna, vilket skapade ett stort gap på priset på olja när marknaderna öppnade på måndagen.

Tanken var att de lägre priserna påverkar skifferoljeindustrin och driver många amerikanska företag bort från marknaden. Till viss del fungerade detta då antalet oljeriggar i USA har minskat sedan dess.

Målet att röra sig mot backwardation handlar återigen om skifferoljeindustrin. För skifferoljeproducenter finns det en fördel med högre långsiktiga priser – de använder dem för att satsa mot nuvarande låga priser. En förändring kommer på ett dramatiskt sätt påverka deras nuvarande affärsmodell.

Kommer OPEC+ lyckas?

Det beror på hur snabbt de kan justera sig till förändringar i tillgång och efterfrågan. Med tanke på planens ambition och komplexitet när det kommer till att kontrollera råoljeprisets kurva är OPEC+ så bestämd man kan vara på att lyckas. Att uppnå backwardation ger OPEC+ högre intäkter men även en högre marknadsandel, då det driver bort konkurrenter från marknaden.

Nästkommande OPEC+-möte kommer äga rum mot slutet av året. Men fram till dess kommer ett litet antal medlemmar (bland annat Saudiarabien och Ryssland) regelbundet mötas för att se till så att planen implementeras och genomförs på ett korrekt sätt.

Kriget om priserna och marknadsandelarna är långt från över. Finansiella marknader kommer definitivt titta på oljepriset med ett vakande öga med tanke på OPEC+ mål att nå backwardation.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto