Home > Oljeprisets återhämtning verkar fortsätta

Oljeprisets återhämtning verkar fortsätta

Under ekonomisk tillväxt brukar priset på olja gå upp. Då ekonomisk expansion leder till högre efterfrågan på alla slags verksamheter (exempelvis konstruktion, resor osv) tenderar priset på olja att stiga, utöver faktorer relaterade till dess egen tillgång och efterfrågan. På grund av chocken från coronaviruset kan man inte ignorera ironin i att man nu önskar att priset på olja ska stiga till sina normala nivåer.

Bortom den negativa chocken

I april i år har amerikanska terminer hamnat på väldigt djupt vatten. Clearinghouse-institutet satte priset på -$37.63, ett pris som får de i branschen att tappa hakan. Aldrig förr har priset på olja varit negativt – men det gjorde det 2020.

Men efter en månad efter oljeprisets kraftiga nedgång har priset nu börjat återhämta sig. Den V-formade återhämtningen ses inte bara på priset, men även i efterfrågan på det så kallade svarta guldet.

Mot slutet av mars, och i början av april innan priset på olja blev negativt, hade mobilitetstrenden i USA gått ned. Vid denna tidpunkt var det okänt men senare data bekräftade att förare har börjat bege sig ut på gatorna igen.

Den senaste veckan pekade Apples mobilitetstrender på en ytterligare ökning av efterfrågan på bensin på 8 miljoner tunnor om dagen. Detta är en ökning på över 50% jämfört med 5 miljoner tunnor/dag i början av april. Om man jämför denna data med hur det såg ut innan coronavirus-pandemin finns det fortfarande utrymme för förbättringar då det låg på 9-10 miljoner tunnor/dag innan krisen.

Även aktiviteten på terminmarknader har ökat. En anledning varför priset på olja blev negativt i april var att ingen ville köpa, men så är inte längre fallet.

Under den sista dagen av juni-kontraktet köpte och sålde investerare mer än 22 miljoner tunnor. Och viktigast av allt var att de gjorde det utan den extrema instabilitet som sågs vid maj-kontraktets slut då priset på olja hamnade under noll.

Alla dessa faktorer pekar mot en långsam men gradvis återhämtning av ekonomisk aktivitet. Kina öppnade upp igen efter mars och efterfrågan från världens ledande tillverkare ökade. Europeiska ekonomier har gradvis börjat öppna upp, vilket får hoppet att stiga, och vissa stater i USA följer nu samma väg.

Priset på olja följer helt enkelt ekonomiskt tillväxt. Noll ekonomisk aktivitet innebär att det inte finns någon efterfrågan på olja. Som den senaste datan visar ökar efterfrågan, och då kan vi förvänta oss att även priset på olja kommer göra det.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto