Home > OMX bildar ny lägre 20-dagars lägsta

OMX bildar ny lägre 20-dagars lägsta

OMXS30 noterade under torsdagen en nedgång med 0,7 procent till 1127. Av de 64 aktier och branschindex som jag dagligen analyserar steg 17, 45 sjönk och 2 aktier stängde på oförändrad nivå. Omsättningen på 14 miljarder låg i nivå med snittet för de senaste 50 börsdagarna.

Teknisk analys – kort sikt:
I det kortsiktiga perspektivet utmanas nu åter utbrottsnivån kring 1120 och igår vi en ny lägre 20-dagars lägsta. Punkteras MA-100 med två på varandra följande dagsstängningar kommer det negativa sentimentet att tillta. Om indexet istället vänder upp vid stödnivån och tar sig förbi 1154 är det 1180 jag tar sikte på.

Teknisk analys – lång sikt:
Det har inte skett något nytt i det längre perspektivet men så länge vi inte får något nedslag under den primära stödnivån navigerar jag för en fortsatt uppgång.

Trendmässigt pekar både de medellånga och långa trenderna uppåt, men kursen fortstätter att hålla sig under både MA-50 och MA-20 vilket försvagar det kortsa sentimentet.

Slutsats: OMX befinner sig i ett mycket spännande läge. Punkteras 1120 kan det leda till en nedgång mot i första hand 1080. Om svansen på nedsidan igår stärker köparna så att indexet tar sig förbi i första hand 1149 kan vi snart se ett nytt årshögstaförsök. Håller sig indexet ovanför 1128 är det positivt, men om detta motstånd håller är det krititskt hur köparna agerar kring 1120-nivån. Under 1120 kommer vi att få se en del stoppar lösa ut och det kan påskynda en eventuell nedgång. Inför dagen bevakar jag 1134/1137 på ovansidan och 1120/1122 på nedsidan. Det är svårbedömt men kursformationen, gårdagens stängning och den tilltagande oron innebär att förutsättningarna att veckan slutar på minus är relativt goda (om man inte bryr sig om riktningen).

Motstånd: 1134 / 1137 / 1141 / 1149 / 1154 / 1166 / 1176 / 1183
Stöd: 1119-1122 / 1115 / 1103 / 1090 / 1080

OMXS30
OMXS30
Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto