Home > OMXS30 Analys v.1 ”OMXS30 visar kortsiktig svaghet men långsiktig styrka.”

OMXS30 Analys v.1 ”OMXS30 visar kortsiktig svaghet men långsiktig styrka.”

OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler. Nya säljsignaler erhålls om stöden vid ca 1515 och ca 1511 bryts. Men långsiktigt sett är trenden uppåtriktad och både säsongsmönstret och handelsvolymsambanden är positiva. Dessutom håller börsen på att bli översåld. Köpsignaler erhålls om OMXS30 etablerar sig över motstånden vid ca 1522, ca 1536 och ca 1554. 

Stockholmsbörsen visade förra veckan upp en vikande tendens under stilla handel präglad av julledigheten. Under december har dock börsen dragit sig uppåt under stundtals relativt hög handelsaktivitet.

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick under månaden upp 2,4 procent, även om indexet den senaste veckan gick ner 0,6 procent och slutade på 1517,2. Sett till hela året 2016 blev indexet uppgång 4,9 procent. Och 9,4 procent om utdelningar inkluderas.

Förra veckans börs var emellertid avvaktande med mycket låg aktivitet på både nyhetsfronten och på börshandeln.

OMXS30 gjorde inledningsvis försök att bryta upp genom att passera över en motståndsnivå vid ca 1532. Köpsignalen erhölls dock under en mycket låg handelsaktivitet. Indexet kunde sedan inte heller etablera sig över nivån särskilt länge. Som hastigast var OMXS30 förra veckan uppe på 1536 innan indexet vek tillbaka och fick säljsignaler.

Analys OMXS30

Skulle OMXS30 gå under stödet vid ca 1515 och ca 1511 erhålls nya kortsiktiga säljsignaler. Där under har sedan indexet lite viktigare stödnivåer vid ca 1491 och ca 1462. På lite längre sikt är dock nivån för 200-dagars medeltalskurvan, som i skrivande stund ligger vid ca 1405, och stödet vid ca 1392 betydligt viktigare att bevaka.

Drar vi ut perspektiven ännu mer så kan vi i månadsdiagrammet nedan se att intressanta stödnivåerna på riktigt långsikt ligger först vid ca 1300 och vid ca 1240-1250.

Analys OMXS30

Men vi vill nog rekommendera även långsiktiga investerare att stoppa ut sig tidigare. Till exempel om stödnivåerna vid ca 1392 skulle brytas under en relativt hög handelsaktivitet. Eller om 200-dagars medeltalskurvan bryts. Detta är dock inte vårt huvudscenario i närtid.

För i månadsdiagrammet ser vi också att OMXS30 fått ett antal långsiktigt intressanta köpsignaler. Dessutom visar indexet upp ett tydligt mönster av stigande bottnar och stigande toppar.

I dagsdiagrammet nedan ser vi även att OMXS30 etablerat sig väl över sin 200-dagars medeltalskurva vilket är ett tydligt styrketecken. Dessutom pekar denna långa medeltalskurva uppåt, vilket gör att vi definierar den långa trenden som uppåtriktad.

OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler. Nya säljsignaler erhålls om stöden vid ca 1515 och ca 1511 bryts. Men långsiktigt sett är trenden uppåtriktad och både säsongsmönstret och handelsvolymsambanden är positiva. Dessutom håller börsen på att bli översåld. Köpsignaler erhålls om OMXS30 etablerar sig över motstånden vid ca 1522, ca 1536 och ca 1554.  Stockholmsbörsen visade förra veckan upp en vikande tendens under stilla handel präglad av julledigheten. Under december har dock börsen dragit sig uppåt under stundtals relativt hög handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick under månaden upp 2,4 procent, även om indexet den senaste veckan gick ner 0,6 procent och slutade på 1517,2. Sett till hela året 2016 blev indexet uppgång 4,9 procent. Och 9,4 procent om utdelningar inkluderas. Förra veckans börs var emellertid avvaktande med mycket låg aktivitet på både nyhetsfronten och på börshandeln. OMXS30 gjorde inledningsvis försök att bryta upp genom att passera över en motståndsnivå vid ca 1532. Köpsignalen erhölls dock under en mycket låg handelsaktivitet. Indexet kunde sedan inte heller etablera sig över nivån särskilt länge. Som hastigast var OMXS30 förra veckan uppe på 1536 innan indexet vek tillbaka och fick säljsignaler. Skulle OMXS30 gå under stödet vid ca 1515 och ca 1511 erhålls nya kortsiktiga säljsignaler. Där under har sedan indexet lite viktigare stödnivåer vid ca 1491 och ca 1462. På lite längre sikt är dock nivån för 200-dagars medeltalskurvan, som i skrivande stund ligger vid ca 1405, och stödet vid ca 1392 betydligt viktigare att bevaka. Drar vi ut perspektiven ännu mer så kan vi i månadsdiagrammet nedan se att intressanta stödnivåerna på riktigt långsikt ligger först vid ca 1300 och vid ca 1240-1250. Men vi vill nog rekommendera även långsiktiga investerare att stoppa ut sig tidigare. Till exempel om stödnivåerna vid ca 1392 skulle brytas under en relativt hög handelsaktivitet. Eller om 200-dagars medeltalskurvan bryts. Detta är dock inte vårt huvudscenario i närtid. För i månadsdiagrammet ser vi också att OMXS30 fått ett antal långsiktigt intressanta köpsignaler. Dessutom visar indexet upp ett tydligt mönster av stigande bottnar och stigande toppar. I dagsdiagrammet nedan ser vi även att OMXS30 etablerat sig väl över sin 200-dagars medelstalkurva vilket är ett tydligt styrketecken. Dessutom pekar denna långa medeltalskurva uppåt, vilket gör att vi definierar den långa trenden som uppåtriktad. Ett annat långsiktigt styrketecken är att handelvolymsambanden fortsätter att vara positiva. Det vill säga att börsomsättningen oftast är högre vid uppgångsdagar än under nedgångsdagarna. Det gör att signalvärdet på eventuella köpsignaler blir betydligt högre än annars. Och att möjligheterna för mer bestående uppåtgående trender ökar väsentligt. För det indikerar nämligen att de kapitalstarka och långsiktigt inriktade placerarna är tydliga nettoköpare av aktier. Stochastic-indikatorn som tidigare varit uppe höga och överköpta nivåer börjar nu komma ner. Snart är indikatorn nere på översålda nivåer. Därmed börjar det bli extra intressant att bevaka OMXS30 för eventuella vändningssignaler för uppgång. Det kan till exempel då handla om att indexet går ner lågt under dagen men sedan vänder upp och stänger handelsdagen nära sitt dagshögsta. Man får då i Candlestick en så kallad Hammer för uppgång. Eller spik i stapeldiagrammet. Etablera sig sedan indexet dagen därefter över denna högsta nivå erhålls en köpsignal. En stopp loss sätts då förslagsvis strax under den lägsta nivån dagen innan. OMXS30 får även köpsignaler om indexet passerar över motstånden vid ca 1522 och ca 1536. Tydligaste köpsignalen erhålls dock om indexet orkar etablera sig över motståndsnivån vid ca 1554. Och då helst under en relativt hög handelsaktivitet. Gärna en bra bit över 20 miljarder i börsomsättning per dag. Handlar man främst med kortsiktiga strategier så har man nu en del säljsignaler att agera på. Nya säljsignaler erhålls också om stöden vid ca 1515 och ca 1511 bryts. Då kan man sikta på nedgångar till stödområdet vid ca 1491. Var dock försiktig och ta gärna lite mindre handelspositioner än vanligt och var extra noggrann med stopp loss hanteringen. För OMXS30 börjar bli översålt och de längre trenderna pekar uppåt. Skulle OMXS30 etablera sig över motstånden vid ca 1522 och ca 1536 erhålls köpsignaler. Skulle dessa erhållas under en ökande handelsaktivitet kan man agera lite mer beslutsamt för uppgång. För då agerar man nämligen åt samma håll som den långa trendens riktning. Förslagvis kan man då använda sig av en stopp loss om indexet går under dagen innans lägsta nivå. För mer långsiktiga placeringar ser läget gynnsamt ut de närmaste månaderna. För både de långa trenderna, säsongmönstret och handelsvolymsambanden är positiva. Använd gärna nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg börsomsättning, som den nuvarande, för att om möjlighet finns att öka på aktie- och indexpositionerna. Man kan använda sig av stopp loss på långsiktiga innehav om OMXS30 skulle etablera sig under 200-dagars medeltalskurvan.

Ett annat långsiktigt styrketecken är att handelsvolymsambanden fortsätter att vara positiva. Det vill säga att börsomsättningen oftast är högre vid uppgångsdagar än under nedgångsdagarna. Det gör att signalvärdet på eventuella köpsignaler blir betydligt högre än annars. Och att möjligheterna för mer bestående uppåtgående trender ökar väsentligt. För det indikerar nämligen att de kapitalstarka och långsiktigt inriktade placerarna är tydliga nettoköpare av aktier.

Stochastic-indikatorn som tidigare varit uppe höga och överköpta nivåer börjar nu komma ner. Snart är indikatorn nere på översålda nivåer. Därmed börjar det bli extra intressant att bevaka OMXS30 för eventuella vändningssignaler för uppgång.

Det kan till exempel då handla om att indexet går ner lågt under dagen men sedan vänder upp och stänger handelsdagen nära sitt dagshögsta. Man får då i Candlestick en så kallad Hammer för uppgång. Eller spik i stapeldiagrammet.

Etablera sig sedan indexet dagen därefter över denna högsta nivå erhålls en köpsignal. En stopp loss sätts då förslagsvis strax under den lägsta nivån dagen innan.

OMXS30 får även köpsignaler om indexet passerar över motstånden vid ca 1522 och ca 1536. Tydligaste köpsignalen erhålls dock om indexet orkar etablera sig över motståndsnivån vid ca 1554. Och då helst under en relativt hög handelsaktivitet. Gärna en bra bit över 20 miljarder i börsomsättning per dag.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Handlar man främst med kortsiktiga strategier så har man nu en del säljsignaler att agera på. Nya säljsignaler erhålls också om stöden vid ca 1515 och ca 1511 bryts. Då kan man sikta på nedgångar till stödområdet vid ca 1491. Var dock försiktig och ta gärna lite mindre handelspositioner än vanligt och var extra noggrann med stopp loss hanteringen. För OMXS30 börjar bli översålt och de längre trenderna pekar uppåt.

Skulle OMXS30 etablera sig över motstånden vid ca 1522 och ca 1536 erhålls köpsignaler. Skulle dessa erhållas under en ökande handelsaktivitet kan man agera lite mer beslutsamt för uppgång. För då agerar man nämligen åt samma håll som den långa trendens riktning. Förslagsvis kan man då använda sig av en stopp loss om indexet går under dagen innans lägsta nivå.

För mer långsiktiga placeringar ser läget gynnsamt ut de närmaste månaderna. För både de långa trenderna, säsongmönstret och handelsvolymsambanden är positiva.

Använd gärna nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg börsomsättning, som den nuvarande, för att om möjlighet finns att öka på aktie- och indexpositionerna. Man kan använda sig av stopp loss på långsiktiga innehav om OMXS30 skulle etablera sig under 200-dagars medeltalskurvan.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto