Home > OMXS30 Analys v.10 ”OMXS30 fortsätter att trenda uppåt. Eller?”.

OMXS30 Analys v.10 ”OMXS30 fortsätter att trenda uppåt. Eller?”.

OMXS30 ligger långsiktigt sett i en uppåtriktad trend. Kortsiktigt befinner sig dock indexet i en konsolideringsfas mellan en stödnivå vid ca 1560 och ett motståndsområde vid ca 1594. Nya köpsignaler erhålls om indexet etablerar sig över 1594. Särskilt intressant blir det om detta sker under en relativt hög handelsaktivitet. I så fall siktar vi på uppgångar till minst motståndsområdena kring ca 1630-1670. Etablerar sig OMXS30 istället under stödet vid ca 1560 erhålls säljsignaler. I så fall finns det intressanta stödnivåer att bevaka vid ca 1540, ca 1526 och särskilt vid ca 1499.

Stockholmsbörsen visade förra veckan upp en svagt uppåtgående rörelse under relativt låg börsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp 0,7 procent och slutade veckan på 1581,32. Utvecklingen hittills i år är i och med det +4,2 procent.

Veckan präglades av sportlovsledigheter och avvaktan inför Donald Trumps tal i kongressen i mitten av veckan. Efter talet gick börsen upp. Kanske inte så mycket på grund av talet i sig utan att mer på grund av att osäkerheten inför detsamma då släppt.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Vi tolkar det som att det finns ett underliggande stort köpintresse för aktier där pengarna till stor del kommer ifrån obligationsförsäljningar. Men avvaktan inför diverse tal, valutgångar med mera gör att processen då och då tillfälligtvis stannar av. När sedan talet, valet eller vad det nu var väl har skett så köps det aktier igen. Och det då lite oavsett innehållet i talet, resultatet av valet eller vad det nu var som hände.

Börsbolagens rapportperiod är nu i princip över och utfallet var i stort sett positivt. Den närmaste tiden kommer emellertid börsen bli mer makrostyrd. Hittills så har de flesta indikatorer dock pekat på en förbättrad världskonjunktur.

Den långa trenden pekar fortfarande också envist uppåt. OMXS30 visar upp ett tydligt mönster av stigande toppar och stigande bottnar och det långsiktiga handelsvolymmönstret är positivt. Indexet befinner sig också väl över sin 200-dagars medeltalskurva som dessutom är stigande.

Den korta trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, är också uppåtriktad.

Analys OMXS30

För att OMXS30 ska få en ny köpsignal behöver indexet etablera sig över motståndet vid ca 1594. Sker detta under låg handelsaktivitet finns det risk att indexet inte går upp särskilt mycket innan det på nytt fastnar i en kortsiktig konsolideringsfas. Liknande den vi nu befinner oss i mellan ca 1560 och ca 1594.

Sker ett eventuellt utbrott över 1594 under en relativt hög handelsaktivitet, gärna då med en börsomsättning på väl över 20 miljarder per dag under uppgångsdagarna, siktar vi högre. Vid den jämna och psykologiskt viktiga 1600-nivån hackar då indexet kanske till lite grann. Men sedan borde OMXS30 minst kunna komma upp till motståndsområdena kring ca 1630-1670. Därefter är nästa viktiga motståndsområde vid all-time-high nivån 1720.

Skulle däremot OMXS30 etablera sig under stödområdet vid ca 1560 så erhålls säljsignaler. I så fall riskerar indexet går ned till stödnivån vid ca 1540 eller den vid ca 1526. Sett på lite längre sikt så blir dock inte säljsignalerna särskilt allvarliga förrän nedgångarna börjar ske under relativt höga handelsvolymer. Eller om den viktiga stödnivån vid ca 1499 passeras.

Nedgångar som sker dessförinnan och under låga handelsvolymer ser vi främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren.

Stochastic-indikatorn visar att OMXS30 inte längre är lika överköpt som tidigare. Vilket gör det lättare för indexet att på ett mer bestående sätt försöka bryta upp över motståndet vid 1594.

Analys OMXS30

Kortsiktigt fokuserade aktörer rekommenderar vi att framför allt agera för uppgång så länge som stödet vid ca 1560-1561 håller. Är man snabb så kan man dock agera på den kortsiktiga säljsignal som eventuellt erhålls om stödet vid ca 1574 bryts. Stopp loss i så fall om indexet går över 1574 igen.

I skrivande stund så ser det dock ut som att det finns goda möjligheter att köpsignaler erhålls genom att motståndet vid ca 1586 passeras. Sikta i så fall på ett test av motståndet vid ca 1594. Stopp loss förslagsvis strax under stödet vid ca 1586.

Skulle sedan OMXS30 även etablera sig över motståndet vid ca 1594 erhålls nya köpsignaler. Då kan man i första hand sikta på en uppgång till ca 1600. Sker en sådan uppgång med en relativt hög handelsaktivitet kan man i stället sikta på uppgångar till området ca 1630-1670. Stopp loss förslagsvis strax under dagen innans lägsta nivå.

Arbetar man främst med mer långsiktiga investeringar föreslår vi liksom tidigare att man satsar på fortsatta uppgångar för OMXS30. Öka om möjligt gärna på uppgångspositionerna vid nedgångar som sker under en relativt låg börsaktivitet.

För de långsiktiga trenderna pekar uppåt och handelsvolymsambanden är positiva. Skulle dessa mönster mot förmodan brytas gäller det dock att bli betydligt mer försiktig i sitt agerande.

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto