Home > OMXS30 Analys v.10 ”OMXS30 har fått nya säljsignaler. Trenden pekar nedåt…”

OMXS30 Analys v.10 ”OMXS30 har fått nya säljsignaler. Trenden pekar nedåt…”

OMXS30 fick förra veckan nya säljsignaler under en ökande volatilitet och handelsaktivitet. Den långa trenden pekar nedåt och det finns en stor risk att de viktiga stödnivåerna vid ca 1488-1500 förr eller senare kommer att brytas. För att indexet i detta läget ska få några mer långsiktigt intressanta köpsignaler måste OMXS30 under en ökande handelsaktivet etablera sig över motståndsområdet vid ca 1600. 

Stockholmsbörsen föll förra veckan kraftigt under en ökad volatilitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ned -3,2 procent och stängde veckan på 1526,46. Årets nedgång på indexet är därmed också på -3,2 procent.

Veckan började dock med en mindre uppgång under relativt låg handelsaktivitet. Handeln var som vanligt under Stockholmsområdets sportlovsvecka lägre än annars. Men under senare delen av förra veckan ökade börsaktiviteten när börsen gick ned.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Nedgången kom efter att den amerikanska presidenten Donald Trump offentliggjorde att han vill införa höga importtullar på stål och aluminium. Beskedet var ungefär som förväntat men mötte trots detta starka reaktioner världen över. Även om kanske dessa föreslagna ståltariffer i sig självt inte påverkar så stor del av världshandeln kan det riskera att starta ett handelskrig på flera andra områden.

Alla som läst en grundkurs i nationalekonomi och då till exempel studerat Ricardos handelsteori om olika länders komparativa fördelar tar sig givetvis för pannan och undrar om världen blivit galen när det fortfarande finns politiska ledare i utvecklade länder som tydligen på allvar föreslår utökade handelshinder.

Det är väldigt lockande att här komma med förklenande uttalanden om både Donald Trumps kunskaper och om hans intellektuella nivå. Men vi vill helst bespara våra ärade läsare sådana utsvävningar.

En liten öppen ekonomi som Sverige har dock snarast allt att vinna på en ökad frihandel och riskerar därför följaktligen att bli en stor förlorare på alla typer av handelskrig. Detta är allmänt känt. Därför blir också den svenska börsen extra utsatt för säljtryck om debatten blir mer och mer fokuserad på handelshinder.

Det är dock inte säkert att det till slut blir så mycket av dessa föreslagna åtgärder. Den största exportören av stål till USA är till exempel Canada. Kina ligger först på en elfte plats. Men bara oron för handelskrig riskerar att lägga en våt filt över den svenska börsens utveckling så länge som osäkerheten kring detta kvarstår. Trots att konjunkturläget annars egentligen ser väldigt bra ut och att företagens senaste rapporter överlag var positiva.

Den tekniska analysen har också de senaste veckorna visat betydande svaghet i de längre trenderna. Och då inte bara för OMXS30-indexet utan även för många enskilda aktier. En hel del tunga börsbolag som ingår i OMXS30 har till exempel fått säljsignaler som indikerar en nedgångspotential på ca 12-16 procent. Skulle även OMXS30 gå ned 12-16 procent hamnar indexet på ca 1280-1340.

Om OMXS30 skulle få nya säljsignaler genom att under ett fortsatt negativt handelsvolymmönster etablera sig under stödet vid ca 1488 är detta tyvärr inte heller särskilt orealistiska nedgångspotentialer för indexet.

I veckodiagrammet ser vi att OMXS30 tidigare i år fått starka säljsignaler när stödet vid ca 1573-1584 bröts. Indexet gick sedan snabbt ned till 1488 för att därefter rekylera upp till motståndsområdet vid ca 1580-1600. Här var, som vi i tidigare OMXS30-analyser regelbundet påpekat, ett bra säljtillfälle även för den mer långsiktige placeraren.

Analys OMXS30

Den långa trenden för OMXS30 pekar nu nedåt och indexets viktiga 40-veckors medeltalskurva lutar också nedåt. OMXS30 får alltså nya långsiktigt viktiga säljsignaler om det under en ökande handelsaktivitet etablerar sig under stödnivån kring ca 1488.

Skulle OMXS30 något överraskande orka etablera sig över motståndsområdet vid ca 1600 erhålls istället långsiktigt intressanta köpsignaler. Särskilt om detta skedde under en relativt hög börshandel. Men detta ser i dagsläget tyvärr inte ut att vara det mest sannolika scenariot.

Går vi över till det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan fick tydliga säljsignaler när indexet bröt den uppåtgående trendlinjen i diagrammet och sedan också gick under stödnivåerna vid ca 1573 och ca 1557. Nu siktar vi på nedgångar till först och främst stödnivåerna vid ca 1500 och ca 1488.

Analys OMXS30

Även i dagsdiagrammet får OMXS30 nya starka säljsignaler om stödet vid ca 1488 passeras under en relativt hög handelsaktivitet. Dessutom behövs också här att indexet under en ökande börsaktivitet etablera sig över motståndsområdet kring ca 1600 för att lite tydligare köpsignaler ska erhållas.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser att OMXS30 fått en serie säljsignaler förra veckan. Trenden pekar även här pekar trenden brant nedåt. Men för att få kortsiktiga köpsignaler behöver indexet här bara gå över motståndsområdena vid ca 1535 och ca 1547. Nya motstånd möter dock upp redan vid ca 1557, ca 1567, ca 1583 och ca 1595.

Analys OMXS30

Dessutom ser kraften i rörelserna ut att vara större på nedsidan, så försiktighet rekommenderas om man väljer att agera på eventuella kortsiktiga köpsignaler.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis köpa med lite mindre positionsstorlekar än vanligt om kortsiktiga köpsignaler erhålls över motstånden vid ca 1535 och ca 1547. Stopp loss förslagsvis strax under 1530. Flytta också gärna upp stopp lossen relativt snabbt allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Men de senaste signalerna är säljsignaler. Så först och främst så siktar vi på nedgångar ned till stödområdena vid ca 1500 och ca 1488. Agerar man för nedgång rekommenderar vi en stopp loss antingen strax över 1535 eller 1547. Allt efter var och ens egen syn på lämplig risknivå.

Mer långsiktigt inriktade placerare hann förhoppningsvis sälja av sina index- och aktieinnehav under uppgången till motståndsområdet vid ca 1580-1600 som vi föreslagit i de senaste OMXS30-analyserna. Om inte, använd gärna eventuella uppåtriktade rekyler till att göra just detta.

För OMXS30 har tidigare i år fått långsiktigt viktiga säljsignaler, den långa trenden är nedåtriktad och handelsvolymmönstret är negativt. Förhoppningsvis kommer stödnivåerna vid ca 1488-1500 att hålla.

Men risken är stor att OMXS30 förr eller senare kommer att bryta under även dessa viktiga stödnivåer. Därför rekommenderar vi stor försiktighet med långa index- och aktieinnehav tills OMXS30 fått tydliga reversal- eller andra typer av starka köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto