Home > OMXS30 Analys v.11 ”OMXS30 är överköpt och ligger nu i en kraftsamlingsfas och laddar inför nya större rörelser…”

OMXS30 Analys v.11 ”OMXS30 är överköpt och ligger nu i en kraftsamlingsfas och laddar inför nya större rörelser…”

OMXS30 har efter en stark uppgång blivit överköpt och ligger nu och samlar kraft i en konsolideringsformation. Kan indexet under en relativt hög handelsaktivitet på ett tydligt sätt etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1593-1598, och helst också över den jämna 1600-nivån, erhålls nya starka köpsignaler. I så fall siktar vi på uppgångar och test av motståndsnivåerna kring ca 1648 och ca 1680. Skulle däremot OMXS30 etablera sig stödnivåerna vid ca 1547-1558, och därmed också under sin viktiga 200-dagars medeltalskurva, får indexet istället säljsignaler. Nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi dock främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en nedåtriktad tendens under en relativt låg börsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 gick ned med 1,4 procent och avslutade veckan på 1558,63. Årets uppgång ligger därmed på 10,6 procent. Detta kan jämföras med världsindexet Dow Jones Global Index som under samma period gått upp med 8,7 procent.

Börsen var förra veckan utsatt för fortsatta vinsthemtagningar vilka stimulerades av en ökad konjunkturpessimism.  Bland annat kom den europeiska centralbanken ECB med mjukare räntebesked än marknaden väntat vilket orsakade viss oro.

Sedan spädde handelsstatistik ifrån Kina på detta, för exporten sjönk med 20,7 procent i februari jämfört med samma månad året före. Vilket i och för sig kan ha påverkats av att man velat exportera lite extra mycket i slutet av förra året för att undkomma de höjda importtullarna. Fredagens sämre än förväntade amerikanska arbetsmarknadsstatistik försvagade sedan börsklimatet ytterligare, även om denna siffra troligen påverkades starkt av nedstängningen av den federala verksamheten och andra säsongsmässiga störningsmoment.

Bland OMXS30-bolagen drabbades också Nordea av negativa uppgifter i media kring penningtvätt som fick dess aktie att gå ned som mest med 6,5 procent under veckan. Enligt Nordea innehöll informationen om penningtvätt dock inte några nya uppgifter och kursen återhämtade sig sedan också till en nedgång på endast 2,8 procent.

Den svenska rapportperioden är annars över för denna gång vilket gör att börsen den närmaste tiden mer känslig för geopolitik och makroekonomiska rapporter. Som till exempel Brexit och omröstningar och förhandlingar kring detta. I Tyskland kom dock en del bolagsrapporter förra veckan som signalerade negativa utsikter för den tyska fordonssektorn. Vilket då också påverkade börsklimatet i Sverige.

På det internationella planet kan det dessutom vara värt att observera att de amerikanska börsföretag inte får köpa tillbaka sina egna aktier en månad innan de publicerar sin delårsrapport. I och med att nästa amerikanska rapportperiod startar i mitten av april gör detta att den för Sverige så viktiga amerikanska börsen kan bli extra känslig för negativa störningar den närmaste månaden.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Den långsiktiga bilden för OMXS30 ser annars fortsatt positiv ut i veckodiagrammet då indexet tidigare i år fått ett antal långsiktigt intressanta köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet och nu även börjat etablera sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Mönstret med successivt allt lägre och lägre toppar och bottnar har också brutits.

Analys OMXS30

För närvarande har dock OMXS30 hunnit bli överköpt och har nu också stannat av i en konsolideringsfas strax över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och under ett motståndsområde kring ca 1593-1600.

Kan OMXS30 på ett tydligt sätt och under en ökande handelsaktivitet etablera sig över motståndsområdet kring ca 1593-1600 erhålls en ny stark köpsignal. Skulle detta ske siktar vi sedan på uppgångar som skulle kunna ta OMXS30 upp till motståndsnivåerna vid ca 1680 och ca 1720.

Skulle däremot stödnivån vid ca 1558 och nivåerna för indexets 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor, som i skrivande stund ligger på ca 1550 respektive ca 1554, brytas på ett tydligt sätt erhålls istället säljsignaler. Särskilt om detta skulle ske under en ökande handelsaktivitet vore sådana säljsignaler av långsiktigt intresse.

Men nedgångar som sker under relativt låg handelsaktivitet betraktar vi däremot än så länge främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren.

Under våren kommer OMXS30-bolagen också att dela ut utdelningar till sina aktieägare. Går respektive aktie ned lika mycket som aktieutdelningen kommer OMXS30 därför att gå ned med varje akties respektive indexvikt.

Totalt beräknas detta påverka OMXS30 med -34 punkter, eller ca -2,2 procent till och med den 17 april, och ca -49 punkter, eller -3,2 procent, till och med 17 maj.

Går OMXS30 ned med dessa ca 49 punkter till den 17 maj så innebär det i praktiken alltså att börsen stått stilla under denna period. Trots indexnedgången. För en aktieägare som äger aktier enligt vikterna i OMXS30 blir nämligen kompenserad för kursnedgångarna genom de aktieutdelningar hen erhåller.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan under fredagens handel gick ned under stödnivån vid ca 1558 och även under nivån för 200-dagars medeltalskurvan. Som lägst var indexet då nere på 1546,71. Men sedan stängde OMXS30 på 1558,63 vilket också var nära den dagens högsta nivå. Detta, och även att nedgångsdagens börsomsättning var på endast 14,4 miljarder, var mycket intressanta styrketecken.

Analys OMXS30

Så nu blir stödnivån vid ca 1547 viktig att bevaka i det kortsiktiga tidsperspektivet. Etablerar sig OMXS30 under denna stödnivå erhålls en säljsignal i dagsdiagrammet. Nästa intressanta stödnivå ligger sedan vid ca 1524.

Stochastic i dagsdiagrammet har också fått en säljindikation då det vänt ned ifrån höga och överköpta nivåer. Vilket förstärker signalvärdet av eventuellt kommande säljsignaler i själva indexdiagrammet.

Men skulle börsen nu istället vända uppåt erhålls nya starka köpsignaler om OMXS30 under en relativt hög handelsaktivet kan etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1593, ca 1598 och helst också över den jämna och därmed börspsykologiskt viktiga 1600-nivån. I så fall siktar vi kortsiktigt på ett test av motståndsnivåerna vid ca 1648 och ca 1677-1682.

I timdiagrammet ser vi att OMXS30 här fått en kortsiktig köpsignal när motståndsnivå vid ca 1558 passerades. I och för sig med en väldigt liten marginal, men den bröts. Skulle sedan även motståndsnivåerna vid ca 1576, ca 1587, ca 1590 och ca 1593 brytas så erhålls nya köpsignaler. Men vänder indexet istället ned under stödnivåerna vid ca 1550 och ca 1547 erhålls däremot kortsiktiga säljsignaler.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för uppgång så länge som stödet vid ca 1550 eller det vid ca 1547 håller. Allt efter var och ens egen riskpreferens. Flytta sedan också upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Om stödet vid ca 1547 bryts kan man istället agera för nedgång.  Sätt i så fall förslagsvis en stopp loss strax över 1551 som flyttas med ned när indexet rör sig nedåt. Sikta först och främst på ett test av stödnivåerna vid ca 1524.

För mer långsiktiga aktörer ser läget fortsatt bra ut så länge som OMXS30 lyckas hålla sig över nivåerna för sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. För OMXS30 har de senaste månaderna fått flera starka köpsignaler och de långsiktiga handelsvolymsambanden har börjat svänga om till mer positiva mönster. Förslagsvis köper man för uppgång vid kortsiktiga nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet.

Av försiktighetsskäl föreslår vi emellertid en stopp loss för dessa investeringar om OMXS30 under en ökande handelsaktivitet på nytt på ett tydligt sätt skulle etablera sig under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto