Home > OMXS30 Analys v.11 ”OMXS30 har studsat upp till starka motståndsområden…”

OMXS30 Analys v.11 ”OMXS30 har studsat upp till starka motståndsområden…”

OMXS30 fick förra veckan kortsiktiga köpsignaler och gick med hjälp av ett positivt nyhetsflöde upp till det starka motståndsområdet kring ca 1580-1600. Den långa trenden pekar dock nedåt och handelsvolymsambanden är negativa. Därför kan det bli svårt för OMXS30 att även få långsiktigt intressanta köpsignaler genom att under en ökande handelsaktivitet tydligt etablera sig över motstånden vid ca 1600. Skulle OMXS30 gå under stödnivåerna vid ca 1586, ca 1580 och ca 1570 erhålls kortsiktiga säljsignaler. Men det är först om stöden vid ca 1524 och ca 1488 bryts som mer långsiktigt viktiga säljsignaler erhålls.

Stockholmsbörsen studsade förra veckan kraftigt upp men dock under en relativt låg börsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 steg hela 4,1 procent och slutade veckan på 1589,62. I år har därmed utvecklingen på OMXS30 återigen kommit över nollan och ligger då på +0,8 procent.

Veckans uppgång kom efter att oron för ett fullskaligt handelskrig minskat något. I och för sig har de flesta finansmarknadsaktörer sett den amerikanske presidenten Donald Trumps utspel om stål- och metalltullar mest som ett förhandlingsutspel inför kommande handelsavtalsförhandlingar. Men osäkerheten finns där i alla fall. Det kan också vara svårt att hantera sådana här processer som lätt kan komma gå åt oförutsedda håll.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Utvecklingen kring det befarade handelskriget svajade också under förra veckan åt flera håll. Först avgick Trumps främste ekonomiske rådgivare Gary Cohn som är för mer frihandel. Inte så bra. Dessutom antog EU-kommissionen en motåtgärdslista med förslag på strafftullar på en del amerikanska produkter som repressalie om USA inför sina tullförslag. Inte heller bra.

Därefter meddelade emellertid Vita huset att Mexiko och Canada skulle få undantag ifrån handelstullarna. Då steg också förväntningarna om att även EU skulle få motsvarande undantag. Vilket gjorde börserna på betydligt bättre humör.

Veckan avslutades sedan också med en amerikansk jobbrapport som ytterligare förbättrade det internationella börsklimatet. Rapporten visade på en stark jobbtillväxt men med lägre löneökningar än väntat.

USA-börserna gjorde därmed en väldigt stark avslutning på veckan. Men noterbart är att veckans börsuppgångar, både i Sverige och USA, sker under en relativt låg handelsaktivitet jämfört med den under många av nedgångsdagarna. Det indikerar att det framförallt är kortsiktiga aktörer som köper. Och de kan lika gärna vara nästa veckas säljare. De mer långsiktiga och kapitalstarka investerarna ser inte ut att vara några större nettoköpare av aktier. Vilket skulle behövas för att dessa uppgångar ska se långsiktigt hållbara ut.

Den långa trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på indexets 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvorna, är också fortfarande nedåtriktade. OMXS30 har också tidigare i år fått långsiktiga säljsignaler bland annat när stödområdet kring ca 1573-1584 och den uppåtgående trendlinjen i veckodiagrammet bröts.

Analys OMXS30

Den nuvarande uppgången ser vi än så länge mest som en kraftig uppåtriktad rekyl inom den nedåtriktade trenden och som ett mycket intressant säljtillfälle för den långsiktige investeraren som vill vara försiktig.

För att OMXS30 i detta läget ska få lite mer långsiktig intressanta köpsignaler behöver indexet under en relativt hög handelsaktivitet på ett tydligt sätt etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1600 och över 200-dagars medeltalskurvan som i skrivande stund ligger på ca 1604.

Skulle OMXS30 inte orka att få denna typ av köpsignaler ligger det i farans riktning att indexet förr eller senare ska gå ned och på nytt testa av stödområdet vid ca 1488. Skulle sedan OMXS30 även etablera sig under det stödområde erhålls nya starka säljsignaler.

I det mer kortsiktiga dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan vände upp ifrån som lägst 1524 och med hjälp av ett positivt nyhetsflöde snabbt gick upp och testade av motståndsnivån vid ca 1595.

Analys OMXS30

Kasten är stora men uppgången skedde alltså under en relativt blygsam börsaktivitet. Vilket ökar risken att detta främst är en rekylfas i en större nedgångstrend. OMXS30 är nu också upp i området kring ca 1580-1600 där indexet vänt flera gånger tidigare.

Skulle OMXS30 dock orka över detta motståndsområde finns sedan 200-dagars medeltalskurvan vid ca 1604 och sedan också ett starkt motståndsområde vid ca 1620 som riskerar att hejda uppgångar som sker under en fortsatt låg handelsaktivitet.

OMXS30 får i dagsdiagrammet säljsignaler framför allt om stöden vid ca 1524 och ca 1488 bryts.

Stochasticindikatorn börjar närma sig höga nivåer men är ännu inte särskilt överköpt. Men riskerar att bli det om indexet går upp några dagar till.

Går vi över till timdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan fick kortsiktiga köpsignaler när motstånden vid ca 1535, ca 1547 och ca 1570 bröts. Nu står OMXS30 strax under motståndsområdet vid ca 1595. Indexet får därmed en ny kortsiktig köpsignal om det kan etablera sig över 1595.

Analys OMXS30

Skulle däremot OMXS30 gå under stöden vid ca 1586, ca 1580 och det vid ca 1570 erhålls kortsiktiga säljsignaler.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Agerar man med kortsiktiga strategier så har det förra veckan funnits en hel del köpsignaler att köpa för uppgång på. Orkar OMXS30 även etablera sig över motståndet vid ca 1595 erhålls nya köpsignaler att agera på. Vid ca 1600-1604 finns dock motståndsområden som kan vara svåra att etablera sig över. Handelsvolymmönstret är också negativt. Sätt därför gärna relativt tajta stopp losser för att skydda vinsterna. Till exempel om OMXS30 går under stödet vid ca 1586 eller under stödet vid ca 1580.

Går OMXS30 under stöden vid ca 1586 och ca 1580 får indexet istället en kortsiktiga säljsignaler man kan agera för nedgång på. Vill man vara lite mer försiktig väntar man dock tills att även stödet vid ca 1570 underskridits innan man tar en sådan position.

Agerar man för nedgång kan man förslagsvis sätta en stopp loss om OMXS30 går över 1586 eller över 1595. Flytta sedan ner stopp lossen allt eftersom indexet går ner.

För mer långsiktiga aktörer som vill vara försiktiga rekommenderar vi liksom tidigare att använda alla uppåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet till att sälja eventuellt kvarvarande uppgångspositioner i aktier och index. Detta gäller så länge som den långa trenden är nedåtriktad, handelsvolymsambanden är negativa och inga starka köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet erhållits.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.