Home > OMXS30 Analys v.11 ”OMXS30 laddar för rörelse”.

OMXS30 Analys v.11 ”OMXS30 laddar för rörelse”.

OMXS30 står och samlar kraft inför en rörelse. Indexet får en köpsignal ur sitt nuvarande konsolideringsområde om indexet etablerar sig över motståndet vid ca 1595. Viktiga motståndsområden finns sedan vid ca 1630-1670. Säljsignal erhålls istället om indexet går under stödet vid ca 1560. Stödnivåer finns sedan vid ca 1540, ca 1526 och ca 1499. De långa trenderna pekar dock uppåt och handelsvolymsambanden är positiva. Detta ökar sannolikheten för att utbrottet ska ske uppåt. Särskilt viktiga blir köp- och säljsignaler som sker under en relativt hög handelsaktivitet. 

Stockholmsbörsen fortsatte förra veckan sin oregelbundna utveckling under låg börsomsättning. Storbolagsindexet OMXS30 steg 0,4 procent och stängde veckan på 1587,93. Vilket gör att indexet i år har gått upp med 4,7 procent.

Under veckan kom ECB med odramatiska räntebesked då man lämnade sin styrränta oförändrad. Däremot så reviderade man upp sina inflationsprognoser vilket gjorde att bankaktierna fick viss draghjälp uppåt.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Börsen står dock mest och stampar på samma ställe sedan några veckor tillbaka. Den långa trenden på OMXS30, som vi definierar efter lutningen på dess 200-dagars medeltalskurva, är i och för sig tydligt uppåtriktad. Indexet visar också upp ett mönster av successivt stigande bottnar och toppar. Och det långsiktiga handelsvolymsambandet är positivt.

Analys OMXS30

Men kortsiktigt sett befinner sig OMXS30 i en konsolidering. Stödområde finns där vid ca 1560 och motståndsområde vid ca 1595.

Det senaste halvåret har också rytmen för OMXS30 varit att indexet sakta men säkert stegvis dragit sig uppåt. Detta genom att under ett antal veckor befinna sig i en kraftsamlande konsolidering för att sedan göra ett litet ryck upp till ett nytt konsolideringsområde.

Vi tolkar det som att det finns ett betydande uppdämt köpbehov av aktier med pengar som tidigare varit uppbundna i obligationsinvesteringar. Det är en ökad tillväxtoptimism och höjda inflationsförväntningar som gör att kapitalet successivt flyttar över till aktiemarknaden. Men obeslutsamma investerare, osäkerhet inför olika valutgångar, räntebesked och viktiga politiska utspel gör dock att detta blivit en utdragen process.

Nästa vecka är det till exempel val i Nederländerna där det EU-kritiska PPV riskerar att nå framgång. Vi har också ett FED möte på gång då. Förväntningarna har ökat för att den amerikanska centralbanken då höjer sin styrränta med 0,25-procentenheter till spannet 0,75-1,00 procent. Och senare i vår är det presidentval i Frankrike vilket bidrar till ytterligare osäkerhet kring hela EU-projektet.

OMXS30 får en köpsignal om indexet bryter loss ifrån sin nuvarande konsolideringsfas genom att etablera sig över motståndet vid ca 1595. Gör indexet det med en klart ökande handelsaktivitet, helst med börsomsättningar en bit över 20 miljarder per dag under uppgångsdagarna, erhålls en mycket intressant köpsignal.

I så fall siktar vi på uppgångar för OMXS30 minst upp till motståndsområdena vid ca 1630-1670. Passeras även dessa motstånd ligger nästa viktiga nivå vid all-time-high 1720.

Skulle OMXS30 bryta över motståndet vid ca 1595 under fortsatt låga börsomsättningar blir emellertid signalvärdet inte lika högt. I så fall siktar vi på att indexet kommer upp en bit, någon eller några procent, för att sedan på denna nya nivå börja konsolidera på samma sätt som indexet gjort vid nuvarande nivåer.

Om OMXS30 däremot skulle parkera sig under stödområdet vid ca 1560 erhålls säljsignaler. Intressanta stödnivåer finns sedan vid ca 1540, ca 1526 och särskilt vid ca 1499.

Skulle eventuella säljsignaler och nedgångar ske under en relativt låg handelsaktivitet ser vi dock dessa främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren.

Stochastic-indikatorn befinner sig i ett neutralt läge. OMXS30 är alltså varken överköpt eller översålt.

Studerar vi OMXS30 i timdiagrammet nedan ser vi att indexet i detta perspektiv får kortsiktiga säljsignaler redan om stödnivån vid ca 1585 och ca 1570 bryts. I så fall ökar risken för ett test av stödområdet kring ca 1561-1560. I skrivande stund ser dock möjligheten något större ut för att OMXS30 studsar upp ifrån stödnivån vid ca 1585 och testar motståndet vid ca 1595.

Analys OMXS30

Agerar man främst med kortsiktiga strategier ser det därför intressant ut att köpa för uppgång vid ca 1585-1587. Sikta sedan på uppgångar till fram för allt motståndet vid ca 1595. Stop loss förslagsvis om OMXS30 går under stödet vid ca 1585.

Om OMXS30 i ett senare läge även etablera sig över motståndet vid ca 1595 får indexet nya köpsignaler. Sikta i så fall på en uppgång till minst ca 1600-1610. Sker uppgången under en relativt hög börsomsättning kan man också sikta på indexnivåerna ca 1630-1670. Stopp loss förslagsvis strax under dagen innans lägsta nivå.

För mer långsiktig inriktade placerare fortsätter vi att föreslå att man ligger positionerad för fortsatta börsuppgångar. Detta gäller så länge som den långa trenden för OMXS30 pekar uppåt och handelsvolymsambanden är positiva. Om möjligt öka gärna på innehaven vid nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet.

Stopp loss dock även på långsiktiga innehav om mot förmodan stödet vid ca 1499 på OMXS30 bryts under en relativt hög börsomsättning.

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto