Home > OMXS30 Analys v.12 ”OMXS30 glider uppåt”.

OMXS30 Analys v.12 ”OMXS30 glider uppåt”.

OMXS30 ligger långsiktigt sett i en uppåtriktad trend som sakta glider uppåt. Kortsiktigt befinner sig dock indexet i en konsolideringsfas. Köpsignal erhålls om OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet etablerar sig över motståndet vid ca 1603. Säljsignaler ges om indexet istället skulle stänga under stödet vid ca 1560. Den långsiktiga trendens riktning och det positiva handelsvolymmönstret gör emellertid att sannolikheten är störst att indexet bryter ut uppåt.

Stockholmsbörsen visade förra veckan upp en svagt uppåtgående rörelse under en något ökande börsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick dock ned 0,2 procent och slutade veckan på 1584,97. Utvecklingen hittills i år ligger därmed på +4,5 procent. Om man även tar hänsyn till förfallna utdelningar på de i OMXS30 ingående aktierna är utvecklingen +5,2 procent.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Veckans nedgång för OMXS30 beror framförallt på Nordeas avskilda utdelning som drog ned indexet med ca 10 punkter eller ca 0,6 procent. De närmaste två månaderna kommer aktieutdelningar i de aktier som ingår i OMXS30 dra ner indexet med ca 38 punkter eller ca 2,4 procent. OMXS30 är nämligen ett så kallat prisindex och inte ett avkastningsindex.

Avkastningsindex tar hänsyn till aktieutdelningar genom att lägga till utdelningen när indexberäkningen görs.

En aktieutdelning ska också rent teoretiskt ha en neutraleffekt på en akties värdering. Aktien borde gå ned lika många kronor som utdelningen är på. För aktieutdelningen innebär ju endast att aktieägarnas pengar flyttas från en ficka till en annan ficka i aktieägarens byxa.

I praktiken brukar dock ofta en aktie inte riktigt gå ner med hela aktieutdelning. Det har då ofta att göra med att det på bolagsstämman, som hålls dagen innan aktieutdelningen frånskils, får bolaget uppmärksamhet och bolagsledningen får då också en arena att föra fram sin vanligtvis något positiva syn på sitt företags framtid.

Men oavsett detta så görs det för prisindex som OMXS30 ingen som helst kompensation för utdelningar i de underliggande aktierna. Så om aktiemarknaden tycker att den ska värdera de ingående aktierna på exakt samma sätt i slutet av maj som den gör idag, så kommer OMXS30 i alla fall ha gått ner med ca 38 punkter eller ca 2,4 procent till dess. Eller om indexet även då står i 1585 så har aktiemarknaden i praktiken värderat upp de ingående aktierna med ca 2,4 procent.

För den tekniska analysen komplicerar denna utdelningseffekt givetvis analysen under utdelningssäsongen. Enligt min erfarenhet är dock marknadens minne i detta avseende ganska kort. De första dagarna efter det att indexet gått ner av lite större aktieutdelningar får eventuella säljsignaler, som erhållits endast på grund av en sådan konstlad effekt, inget större signalvärde.

Däremot några dagar eller någon vecka senare så blir ett brott av en stödnivå, som inte skulle ha brutits utan denna utdelningseffekt, betydligt mer betydelsefullt som säljsignal.

Den senaste veckan har annars marknadens fokus varit på det nederländska valet, USA:s centralbank Federal Reserves räntebesked och mötet mellan president Donald Trump och Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Allt detta löpte emellertid på utan någon större dramatisk effekt på börsklimatet. Det nederländska valet vanns inte av populistpartiet, Fed höjde som väntat sin styrränta med 25 punkter och mötet mellan Trump och Merkel gick efter omständigheterna ganska smidigt.

OMXS30 ligger också kvar i en kraftsamlande konsolideringsfas. Stödnivåer finns vid ca 1560 och motståndsnivån ligger vid ca 1603. Indexet befinner sig dock i ett mer långsiktigt perspektiv i en uppåtgående trend. Dess 200-dagars medeltalskurva pekar nämligen uppåt, nya toppar och bottnar görs på successivt allt högre och högre nivåer och så vidare.

Analys OMXS30

Så även om det känns som att indexet mest står och stampar på samma ställe så glider det faktiskt sakta uppåt. Det märks till exempel genom att det övre motståndet i konsolideringsområdet hela tiden flyttas upp lite högre och högre. Nu ligger det alltså på 1603. Förra veckan var det på 1595.

Skulle OMXS30 etablera sig över 1603 under en relativt hög handelsaktivitet, gärna med börsomsättningar på klart över 20 miljarder per dag under uppgångsdagarna, så erhålls intressanta köpsignaler. I så fall siktar vi på uppgångar minst upp till de motståndsområden som ligger vid ca 1630-1670. Passeras även dessa så ligger nästa tydliga motståndsområde vid all-time-high 1720.

Om OMXS30 däremot går upp över 1603 under mer blygsam börshandel så behöver inte uppgångspotentialen vara särskilt stor. Indexet riskerar då att bara gått upp någon procent eller så innan det på nytt fastnar i en konsolideringsfas.

I timdiagrammet nedan ser vi att OMXS30 får kortsiktiga säljsignaler redan om stöden vid ca 1576 och ca 1568 bryts. Men på lite längre sikt är stöden vid ca 1560, ca 1540, ca 1526 och särskilt det vid ca 1499 betydligt viktigare.

Analys OMXS30

Eventuella säljsignaler och nedgångar som ske under en relativt låg handelsaktivitet ser vi också fortfarande främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren.

Stochastic-indikatorn är liksom i förra veckan i ett mellanläge som indikerar att OMXS30 varken är överköpt eller översålt.

Det långsiktiga handelsvolymmönstret är fortsatt positivt. Det ökar sannolikheten för att OMXS30 ska fortsätta upp i sin långsiktiga trendriktning.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Kortsiktigt fokuserade aktörer rekommenderar vi att framför allt agera för uppgång så länge som stödet vid ca 1560 håller. I skrivande stund ser möjligheterna goda ut för ett nytt test av motståndsområdet vid ca 1603.

Skulle dock stödet vid ca 1576 brytas kan man försiktigt agera för nedgång om man är snabb. Sikta i så fall på ett test av stödnivåerna vid ca 1568 respektive ca 1560. Sätt dock en tajt stopp till exempel strax över 1576 eller över 1568.

Är man huvudsakligen koncentrerad på långsiktiga investeringar rekommenderar vi emellertid att man ligger exponerad för fortsatta uppgångar för OMXS30. Finns det utrymme öka gärna på aktie- och indexpositionerna vid börsnedgångar som sker under en relativt låg börsaktivitet.

Detta gäller så länge som de långsiktiga trenderna pekar uppåt och handelsvolymsambanden är positiva. Om dessa mönster mot förmodan skulle brytas gäller det dock att dra ner sin riskexponering betydligt.

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto