Home > OMXS30 Analys v.12 ”OMXS30 ser ut att samla kraft för en ny uppgångsfas…”

OMXS30 Analys v.12 ”OMXS30 ser ut att samla kraft för en ny uppgångsfas…”

OMXS30 ligger i en konsolideringsfas och samlar kraft inför nya större rörelser. Den korta trendens riktning, de tidigare erhållna köpsignalerna och det numera så positiva handelsvolymmönstret indikerar att det finns goda möjligheter för dessa rörelser blir uppåtriktade. OMXS30 får också en mycket intressant köpsignal om indexet tydligt och under en relativt hög handelsaktivitet kan etablera sig över motståndsnivån vid ca 1598. I så fall siktar vi på test av motståndsnivåerna vid ca 1648 och ca 1680. Skulle däremot OMXS30 etablera sig under stödnivån vid ca 1547 erhålls istället en säljsignal. Men nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi framför allt som potentiella köptillfällen för den långsiktige placeraren.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en stigande utveckling under en relativt hög handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 stängde veckan på 1595,76 vilket innebar en uppgång på 2,4 procent. Indexet har därmed i år gått upp med 13,3 procent. Vilket är mer än för världsindexet Dow Jones Global Index som under samma period har gått upp med 11,7 procent.

Förra veckans största handelsaktivitet kom under fredagen som också var lösendag för aktie- och indexoptioner vilket var en starkt bidragande faktor till den dagens mycket höga börsomsättningen på 29,9 miljarder. Men oaktat detta har börsen i år visat upp ett övergripande mönster med större handelsaktivitet under uppgångsdagarna än under nedgångsdagarna. Under 2017 och 2018 var oftast mönstret precis tvärtom.

Dessa nya mer positiva handelsvolymsamband indikerar att de långsiktiga och kapitalstarka investerarna numera är nettoköpare på börsen. Detta ger mycket positiva förutsättningar för den mer långsiktiga börsutvecklingen.

Nu ser det ut som att det finns många placerare som vill avvakta nedåtriktade rekyler som de kan köpa aktier lite billigare på. Men finns ett stort sådant köpintresse blir dessa rekyler inte särskilt stora eller långvariga.

För när de mer kortsiktiga aktörerna gör vinsthemtagningar och säljer av lite aktier finns det sedan inte så mycket säljintresse kvar. Och ska därefter de långsiktiga investerarna, som alltså är relativt stora nettoköpare, få tag i några större mängder aktier måste de successivt höja sina bud. Då skapas ett mönster med ganska små nedåtriktade börsrekyler, under en relativt låg handelsaktivitet, som sedan följs av lite mer rejäla uppgångar där handeln är betydligt större.

Så länge detta mönster består bedömer vi att det finns goda möjligheter för fortsatta uppgångar på börsen.

Beträffande handelskonflikten mellan USA och Kina kom det under förra veckan mestadels positiva nyheter. Visserligen skjuter man på mötet mellan de båda ländernas presidenter Donald Trump och Xi Jinping till i april, men Kina har utryckt en tydlig önskan om att då kunna presentera ett handelsavtal.

Kina har också utlovat åtgärder för att stimulera sin ekonomi, bland annat genom minskade mervärdesskatter, vilket mottogs positivt på börserna världen över. Dessutom signalerar Kina lättnader för utländska företag att etablera sig i Kina och en ny lag som förbjuder kinesiska lokalmyndigheter att pressa utländska bolag till tekniköverföringar.

Bland OMXS30-bolagen var det förra veckan stora kursrörelser i Hennes & Mauritz som gjorde marknaden besviken med sina försäljningssiffror. Även Swedish Match åkte på bakslag då amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA skrev att framtida regleringar väntas begränsa möjligheten att sälja smaksatta cigarrer i USA, vilket står för 10-15 procent av Swedish Match vinst.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

För OMXS30 ser den långsiktiga bilden fortsatt klart positiv ut, trots de senaste veckornas konsolidering. Indexet har tidigare fått köpsignaler i veckodiagrammet, handelsvolymmönstret är positivt, OMXS30 håller sig över sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och förra årets mönster med successivt lägre och lägre toppar och bottnar har brutits.

Analys OMXS30

Stochasticindikatorn ligger dock kvar på höga och överköpta nivåer. Men det är ingen säljsignal i sig självt då OMXS30 kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om indexet kommit in i en stark trend.

OMXS30 får en ny stark köpsignal om indexet under en fortsatt hög handelsaktivitet kan etablera sig över motståndet vid ca 1598 och helst också över den jämna och därmed börspsykologiskt viktiga 1600-nivån. De nästa riktigt tydliga motståndsnivåerna i veckodiagrammet ligger sedan vid ca 1680 och ca 1720.

Skulle däremot stödnivån vid ca 1547 brytas erhålls en säljsignal. I så fall har OMXS30 även etablerat sig under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor vilket vore ytterligare ett svaghetstecken.

Särskilt om eventuella nedgångar skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet blir säljsignalerna viktiga att beakta. Men nedgångar som sker under relativt låg handelsaktivitet betraktar vi däremot än så länge främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige placeraren.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi även här att OMXS30 ligger i en kraftsamlande konsolideringsfas strax över sin 200-dagars medeltalskurva. Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskuva, är emellertid fortfarande uppåtriktad.

Analys OMXS30

OMXS30 får här en ny köpsignal om indexet under en relativt hög börsomsättning kan etablera sig över motståndet vid ca 1598. Sker detta siktar vi sedan på nya uppgångar som i dagsdiagrammet möter motstånd vid ca 1648 och ca 1677-1680.

Skulle OMXS30 däremot gå under stödnivåerna vid ca 1547 och ca 1524 erhålls istället säljsignaler.

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi också att OMXS30 får en ny intressant köpsignal om motståndet vid ca 1598 passeras. Däremot så erhålls här en kortsiktig säljsignal redan om stödet vid ca 1589 bryts.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis handla för uppgång så länge som stödet vid ca 1589 håller. Flytta sedan också upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle stödet vid ca 1589 brytas kan man istället agera för nedgång. Sikta i så fall först och främst på ett test av stödområdet kring ca 1579-1582 och sedan ned till det vid ca 1574. Förslagsvis börjar man initialt med en stopp loss strax över ca 1593 som sedan flyttas med nedåt allt eftersom indexet går ned.

För mer långsiktiga investeringar ser förutsättningarna bättre och bättre ut. OMXS30 har i år fått flera köpsignaler, etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och handelsvolymerna har börjat visa upp positiva mönster. Särskilt vid tillfälliga nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet tycker vi det är extra intressant för den långsiktige investeraren att köpa för uppgång på.

Vi föreslår dock av försiktighetsskäl en stop loss för sådana placeringar om OMXS30 under en ökande handelsaktivitet på nytt skulle etablera sig under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto