Home > OMXS30 Analys v.12 ”OMXS30 visar nya svaghetstendenser…”

OMXS30 Analys v.12 ”OMXS30 visar nya svaghetstendenser…”

OMXS30 visade förra veckan på nya svaghetstecken då indexet var uppe och testade motståndsområdet vid ca 1600-1603 utan att lyckas bryta igenom det. Den långa trenden pekar också nedåt, handelsvolymmönstret fortsätter att vara negativt och indexet ligger också under sin viktiga 200-dagars medeltalskurva. Skulle dock OMXS30 under en ökande handelsaktivitet etablera sig över motståndsområdet vid ca 1600-1603 erhålls mycket intressanta köpsignaler. Men risken är dock minst lika stor att indexet förr eller senare tar ny fart i den nedåtriktade trendens riktning. Säljsignaler erhålls då om OMXS30 etablerar sig under stöden vid ca 1524 och ca 1488. 

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden tendens under en något ökad handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick ned -1,0 procent, till stor del (-0,7 procentenheter) på grund av utdelningen i Nordea, och stängde veckan på 1573,48. Årets utveckling på indexet är därmed på -0,2 procent, men korrigerat för förfallna utdelningar är utvecklingen på +0,5 procent.

På nyhetsfronten var det också ganska lugnt under förra veckan. Många avvaktar nu den kommande rapportperioden som börjar om några veckor.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Bland aktierna som ingår i OMXS30 var det under veckan särskilt modejätten H&M som gjorde placerarna besvikna med lägre än förväntade försäljningssiffror för det första kvartalet. Sedan var det också Nordea som på sin bolagsstämma beslöt att flytta sitt huvudkontor till Helsingfors. Men det kanske mest gjorde den svenska regeringen besviken för det kan orsaka dom besvär under den kommande valrörelsen.

På den internationella fronten lyckades dock den amerikanske presidenten Donald Trump i början av veckan skapa oro genom att på Twitter avsätta sin utrikesminister Rex Tillerson. Man har kanske blivit lite avtrubbad när det gäller konstiga saker ifrån Donald Trump. Men här lyckades han faktiskt överraska med sitt okonventionella beteende.

Börserna trycktes ned av detta då det tydliggjorde instabiliteten i Vita huset. Det skapade också en ökad osäkerhet angående den kommande politiska inriktningen kring till exempel de protektionistiska handelstullarna.

I veckodiagrammet ser vi att OMXS30 tidigare i år givit ifrån sig ett antal långsiktiga svaghetstecken och säljsignaler. Särskilt när stödnivåerna vid ca 1600, ca 1573-1584 och den uppriktade trendlinjen i veckodiagrammet bröts. Dessutom har OMXS30 tydligt etablerat sig under sin 40-veckors medeltalskurva och även påbörjat ett nytt mönster med sjunkande toppar och bottnar. Som lök på laxen är också handelsvolymmönstret negativt sedan i somras.

Analys OMXS30

De senaste veckornas uppgångar ser än så länge mest ut att vara en rejäl uppåtriktad rekyl inom en mer långsiktigt nedåtriktad trenden. Som den försiktige placeraren framförallt borde använda som ett attraktivt säljtillfälle.

För att OMXS30 ifrån detta läget ska få långsiktig intressanta köpsignaler behöver indexet under en relativt hög börsaktivitet tydligt etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1600.

Fortsätter istället OMXS30 nedåt i trendens riktning och etablerar sig under stödområdet vid ca 1488 erhålls nya långsiktiga säljsignaler.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan var upp och testade av motståndsnivåerna vid ca 1600-1603 utan att lyckas etablera sig över dom.

Analys OMXS30

Ett annat svaghetstecken är att stochasticindikatorn inte nådde en ny högre toppnivå när själva indexet gjorde det förra veckan. Det skapade då en så kallad negativ divergens som indikerar att den kortsiktiga uppåtgående rörelsen tappat i kraft.

Skulle dock OMXS30 finna ny kraft och på ett tydligt sätt etablera sig över motståndsområdet vid ca 1600-1603 under en ökande handelsaktivitet får indexet även i dagsdiagrammet en tydlig köpsignal.

Sedan finns det i så fall viktiga motståndsnivåer vid ca 1620, ca 1648 och ca 1682.

Om OMXS30 istället vänder ned får indexet nya säljsignaler i dagsdiagrammet om stödnivåerna vid ca 1524 och ca 1488 bryts.

I timdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan fick en del kortsiktiga säljsignaler. Detta när stödnivåerna vid ca 1588, ca 1580 och ca 1575 bröts.

Analys OMXS30

De två senaste säljsignalerna får man dock ta med en nypa salt. För de kom främst av att utdelningen i Nordea drogs. Vilket motsvarade ca 11 punkter på OMXS30.

Min erfarenhet av säljsignaler som kommer ifrån nedgångar som skett enbart på grund av en utdelningseffekt är att de initialt inte ger något bra signalvärde. Vilket intuitivt givetvis känns helt rätt.

Däremot så finns det en tendens att börsaktörerna några dagar, eller kanske någon vecka, senare inte bryr sig om att säljsignalen kom bara på grund av en utdelningseffekt. Utan då kan man konstigt nog börja betrakta en sådan säljsignal som en vanlig säljsignal.

OMXS30 får hur som helst nya kortsiktiga säljsignaler i timdiagrammet om även stöden vid ca 1548, ca 1524 och ca 1503 bryts.

Köpsignaler erhålls i timdiagrammet om indexet kan etablera sig över motstånden vid ca 1580, ca 1593 och ca 1603.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för nedgång om OMXS30 håller sig under motståndsnivån vid ca 1580. Stopp loss förslagsvis om indexet etablerar sig över 1582 eller över 1594 eller över 1604. Allt efter var och ens egen syn på risk. Sikta på nedgångar till först och främst ca 1550 och sedan till ca 1525.

Skulle och andra sidan indexet börja gå över motståndsnivåerna under en ökande handelsaktivitet kan man istället agera för uppgång. Men så länge som motståndsnivåerna vid ca 1600-1603 inte brutits är risken överhängande att OMXS30 på nytt ska vända nedåt med full kraft. Ta därför gärna något mindre handelspositioner än vanligt och var extra noggrann med stopp loss bevakningen.

Långsiktigt inriktade investerare som vill vara försiktiga rekommenderar vi liksom i tidigare OMXS30-analyser att sälja av sina eventuellt kvarvarande positioner för uppgång vid varje uppåtriktad rekyl som sker under en relativt låg handelsaktivitet. Som till exempel vid uppgången förra veckan.

Vi fortsätter alltså att rekommendera stor försiktighet med långa index- och aktieinnehav tills OMXS30 fått tydliga reversal- eller andra typer av starka köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto