Home > OMXS30 Analys v.13 ”OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler…”

OMXS30 Analys v.13 ”OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler…”

OMXS30 fick förra veckan kortsiktiga säljsignaler när stöden vid ca 1593-1598 bröts. Nya viktiga säljsignaler erhålls om indexet under en ökande handelsaktivitet skulle etablera sig under stödnivån vid ca 1547 och då även under sin 200-dagars medeltalskurva. Nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi dock främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige placeraren. Skulle OMXS30 istället vända uppåt får indexet en ny intressant köpsignal om det under en relativt hög börsaktivitet kan etablera sig över motståndsnivån vid ca 1622.

Stockholmsbörsen hade förra veckan inledningsvis en stigande tendens men avslutade veckan väldigt svagt. Storbolagsindexet OMXS30 gick till slut ned med -1,8 procent och avslutade veckan på 1576,87. Årets uppgång har därmed reducerats till 11,9 procent. Vilket kan jämföras med världsindexet Dow Jones Global Index som hittills i år gått upp med 11,0 procent.

Förra veckan inledes alltså ganska stabilt med Storbritanniens besked att de söker en förlängning av brexitprocessen och den amerikanska centralbanken Federal Reserves som förväntat inte gjorde någon ränteförändring och dessutom sa att de avser att minska takten i neddragningen av statspapper i sin balansräkning.

Under fredagen kom dock inköpschefsindex från flera europeiska länder in under förväntan vilket då signalerade om en fortsatt försämrad Europakonjunktur. Särskilt läget för den tyska industri oroade finansmarknaderna.

Inte blev det heller så mycket bättre av att även den amerikanska industri-PMI var lägre än väntat. Vilket i sin tur också bidrog till att den amerikanska 10-åriga obligationsräntan för första gången sedan 2007 gick under räntan för tremånadersväxlarna.

Denna så väl uppmärksammade räntedifferens inverterades alltså, vilket för många aktörer är en mycket allvarlig signal om ett försämrat konjunkturläge. I kombination med de tidigare ganska duvaktiga beskeden ifrån Fed orsakade allt detta sedan kraftiga vinsthemtagningsförsäljningar på de flesta av världens börser, så också i Sverige.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

OMXS30 befinner sig långsiktigt sett fortfarande i ett ganska positivt läge trots förra veckans dåliga avslutning. Handelsvolymsambanden i veckodiagrammet börjar dock se mer osäkert ut och indexet är här också tydligt överköpt. Men annars så ligger OMXS30 fortfarande över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och de har nu också så smått börjat att luta uppåt.

Analys OMXS30

Skulle OMXS30 under en fortsatt relativt hög handelsaktivitet kunna etablera sig över förra veckans högsta nivå på 1622 erhålls en ny intressant köpsignal. I så fall kan vi fortsätta att sikta på test av motståndsnivåerna kring ca 1680 och ca 1720.

Skulle emellertid OMXS30 etablera sig under stödnivån vid ca 1547 och därmed även under 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvorna erhålls däremot en säljsignal. Särskilt om detta skulle ske under en relativt hög börsaktivitet vore en sådan säljsignal av långsiktigt intresse.

Däremot så betraktar vi nedgångar som sker under relativt låg handelsaktivitet främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren.

I dagsdiagrammet fick däremot OMXS30 förra veckan en kortsiktig säljsignal när stöden vid ca 1593-1598 bröts. Nya säljsignaler erhålls här om indexet går under nivån för 200-dagars medeltalskurvan, som i skrivande stund ligger vid 1555, och stödnivån vid ca 1547.

Analys OMXS30

Stochasticindikatorn har i dagsdiagrammet också fått en säljindikation då det gått ned ifrån höga och överköpta nivåer. Vilket då förstärker signalvärdet ifrån säljsignalen i själva indexdiagrammet.

För att OMXS30 i detta läget ska få en tydlig köpsignal behöver det under ökande handelsaktivitet etablera sig över motståndet vid ca 1622.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 fått ett antal kortsiktiga säljsignaler och också ligger i en trend som lutar brant nedåt. Nya säljsignaler erhålls här om stöden vid ca 1574, ca 1561, ca 1558 och ca 1547 bryts.

Analys OMXS30

Den branta nedåtriktade trenden bryts emellertid och OMXS30 får en kortsiktig köpsignal redan motståndet vid ca 1584 passeras. På vägen upp till förra veckans högsta nivå 1622 finns det dock ett stort antal andra motstånd som kan orsaka problem vid en eventuell uppgång.

Strategier: 

Handlar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis handla för nedgång, om man nu inte redan gör det, om stödet vid ca 1574 bryts. Sätt förslagsvis en stopp loss strax över 1584 som sedan raskt flyttas med nedåt allt eftersom indexet går ner.

Skulle däremot OMXS30 bryta den nedåtriktade trenden och etablera sig över motståndet vid ca 1584 kan man istället agera för uppgång. Placera i så fall förslagsvis en stopp loss strax under 1574 som sedan flyttas med uppåt allt eftersom indexet rör sig uppåt.

För mer långsiktiga placerare ser läget fortfarande ganska bra ut för uppgångspositioner. Särskilt att köpa vid eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet tycker vi är extra intressant för den långsiktige placeraren. För OMXS30 har tidigare fått flera långsiktigt intressanta köpsignaler, handelsvolymmönstret har börjat bli mer positivt, med viss reservation för att det så förblir, och indexet har också börjat etablerat sig över sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Av försiktighetsskäl tycker vi dock att man bör ha en stopp loss för sådana investeringar om OMXS30 under en ökande handelsaktivitet på nytt skulle etablera sig under 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvorna.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto