Home > OMXS30 Analys v.13 ”OMXS30 har fått nya säljsignaler och gått ned till ett starkt stödområde…”

OMXS30 Analys v.13 ”OMXS30 har fått nya säljsignaler och gått ned till ett starkt stödområde…”

OMXS30 fick förra veckan flera nya kortsiktiga säljsignaler och gick då snabbt ner och testade området kring den viktiga stödnivån vid ca 1488. Om OMXS30 skulle etablera sig under den stödnivån erhålls även nya långsiktiga säljsignaler att lägga till de som indexet redan fått tidigare i år. Den långa trenden lutar nedåt och handelsvolymsambanden är negativa så risken är tyvärr hög att även stödet vid ca 1488 förr eller senare kommer att brytas. Skulle emellertid OMXS30 gå över motstånden vid ca 1521-1524 erhålls kortsiktiga köpsignaler. Men för att OMXS30 ska få några mer långsiktigt intressanta köpsignaler behöver dock indexet tydligt etablera sig över motståndsområdet kring ca 1600 och det under en relativt hög börsaktivitet.

Stockholmsbörsen föll förra veckan kraftigt under en relativt ökande börsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 föll hela -3,8 procent och slutade veckan på 1513,18. I år ligger därmed utvecklingen på OMXS30 nu klart under nollan med -4,0 procent. Fast med beaktande av förfallna utdelningar var förra veckans fall ”bara” -3,2 procent och årets utveckling ligger då på -2,7 procent.

Den svenska börsen började veckan svagt i linje med de internationella börsernas utveckling. Det har bland annat varit en hel del makroekonomiska data har överraskat börserna på den negativa sidan den senaste veckan. Sedan höjde den amerikanska centralbanken som väntat sin styrränta med 25 punkter och signalerade att det kommer ytterligare två räntehöjningar under 2018, inte tre som en del bedömare trott. Detta gav en svagt negativ reaktion på börsklimatet.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Mot slutet av veckan accelererade sedan nedgångarna med en ökad oro för ett uppblossande för ett handelskrig mellan USA och Kina. Gentemot EU mildrades dock tongångarna ifrån USA där EU verkar få ett tillfälligt undantag ifrån de föreslagna ökningarna av handelstullarna på stål och aluminium. Men gentemot Kina fortsätter den amerikanske presidenten Donald Trump alltså med en allt hårdare linje på både handels- och investeringsområdet. USA ska också stämma Kina hos världshandelsorganisationen WTO.

Detta med handelskrig är givetvis lite grann som att skjuta sig själv i foten för USA:s ekonomi. Visserligen får till exempel de amerikanska stålverken lättare att konkurrera och kan anställa mer folk. Men de amerikanska företag som köper stålet och i slutändan konsumenterna får ökade kostnader. Det brukar då bli så att företagen flyttar sin produktion utomlands där de kan köpa in stålet billigare. Så netto sjunker antalet arbetstillfällen i USA och de inhemska konsumentpriserna går upp.

Detta är ganska elementära samband för alla som läst en grundkurs i nationalekonomi eller studerat resultatet av president Bushs höjningar av ståltullarna i början av 2000-talet. Kina lär inte heller låta sig skrämmas så lätt av Trump för USA är inte en lika dominerande ekonomisk stormakt som förr. Och beträffande stålet är Kina inte ens en av de tio största exportörerna till USA.

Dessutom är det väldigt oklart vad USA egentligen vill att Kina ska göra även om de skulle vilja gå USA till mötes. Ökade tullar gentemot Kina kan snarast trigga igång motåtgärder ifrån Kina på till exempel jordbruksområdet. Och skulle Kina sluta exportera en del sällsynta jordartsmetaller till USA får bland annat amerikansk elektronikindustri det ganska besvärligt.

För börsen och de bolag som ingår i OMXS30 börjar nu utdelningssäsongen. I och med att OMXS30 är ett så kallat prisindex så justeras inte indexet för utdelningseffekten. När en aktie går ned i kurs bara för att utdelningen förfallit går därför också OMXS30 ned. I ett så kallat avkastningsindex tar man emellertid hänsyn till utdelningarna och gör där en justering för att dessa ska få en neutraleffekt. Under veckan drogs till exempel utdelningen för Handelsbanken och Swedbank. OMXS30 gick då ner 0,6 procent bara på grund av detta.

En annan sak är att många placerare har tänkt sig att börsen ska gå upp nu när utdelningssäsongen börjar komma igång på allvar. Det är ca 260 miljarder som kommer att delas ut i år. Och tanken är att en stor del av dessa pengar kommer tillbaka till börsen i form av nya aktieköp. Så det kan alltså finnas många placerare som vill vänta med sina aktieförsäljningar tills det att utdelningspengarna driver upp börskurserna.

Lite problematiskt kan det därför bli om utdelningspengarna av någon anledning inte i så stor utsträckning kommer att användas till nya aktieköp. Dessutom på börsen så brukar det oftast inte bli som ”alla” förväntat sig. Ofta blir det då istället precis tvärt om. Allt enligt det gamla börsordspråket ”köp på ryktet och sälj på nyheten”.

Den långa trenden på OMXS30 har som bekant börjat bli mer och mer negativ. I veckodiagrammet ser vi att indexet i början av året fick långsiktiga säljsignaler när flera stödnivåer i 1570-1600 området bröts. OMXS30 bröt då den uppåtgående trendlinjen och parkerade sig även under sin 40-veckors medeltalskurva. Handelsvolymmönstret är negativt sedan i somras och OMXS30 har också börjat visa upp ett långsiktigt mönster med sjunkande toppar och bottnar.

Analys OMXS30

För att OMXS30 ska bryta detta negativa mönster och få mer långsiktig intressanta köpsignaler skulle indexet behöva på ett tydligt etablera sig över sig över de starka motståndsnivåerna vid ca 1600 och detta också under en relativt hög handelsaktivitet.

Tidigare i år har OMXS30 gjort försök till att bryta igenom dessa motståndsnivåer. Men det lyckades inte. Dessutom skedde dessa uppgångar under en relativt låg handelsaktivitet. Det var därför som vi i tidigare OMXS30-analyser främst sett dessa uppgångar som uppåtriktade rekyler inom den mer långsiktigt nedåtriktad trenden och som utmärkta säljtillfällen för den försiktige placeraren.

Nya långsiktigt viktiga säljsignaler erhålls om OMXS30 även etablerar sig under stödområdet vid ca 1488.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan fick nya kortsiktiga säljsignaler. Även här år indexet en ny säljsignal om stödet vid ca 1488 bryts.

Analys OMXS30

För att OMXS30 ska få en kortsiktig köpsignal i dagdiagrammet behöver motståndet vid ca 1524 brytas.

Stochasticindikatorn är här nere på låga och översålda nivåer. Det är ingen köpsignal i sig självt. Det ökar emellertid möjligheten för en kortsiktig studs uppåt så fort som nyhetsflödet eventuellt skulle bli mer positivt. Särskilt om OMXS30 befinner strax över en så stark stödnivå som den vid ca 1488.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet kan vi konstatera att OMXS30 förra veckan även här fick säljsignaler. Att läggas till de säljsignaler som indexet fick redan veckan dessförinnan. Nya säljsignaler erhålls om stöden vid ca 1488-1493 bryts.

Analys OMXS30

Skulle däremot OMXS30 lyckas etablera sig över motstånden vid ca 1520 och ca 1524 erhålls kortsiktiga köpsignaler. I så fall siktar vi sedan förts och främst på ett test av motståndsområdet vid ca 1542-1553.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Agerar man inom kortsiktiga tidshorisonter så har det de senaste två veckorna funnits en hel del säljsignaler att handla för nedgång på. Vi skrev i förra veckan OMXS30-analys att man ”kan därför förslagsvis agera för nedgång om OMXS30 håller sig under motståndsnivån vid ca 1580”. Nu ser det ut som att man hålla kvar sina nedgångspositioner, om man nu inte gick ur dom när indexet i fredags närmade sig stödet vid ca 1488, så länge som OMXS30 håller sig under motståndsnivåerna vid ca 1520-1524.

Skulle OMXS30 orka etablera sig över motstånden vid ca 1520-1524 kan man agera för uppgång. Men gör det då gärna med något mindre handelspositionsstorlekar än normalt. För den långa trenden är nedåtriktad och handelsvolymmönstret är negativt vilket gör uppgångspositioner betydligt mer riskabla än annars. Stopp loss förslagsvis om OMXS30 går under 1520 igen.

För mer långsiktiga placerare som vill vara försiktiga fortsätter vi att rekommendera att sälja eventuellt kvarvarande uppgångspositioner i aktier och index vid uppåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet. Vi hade två bra sådana tillfällen i slutet av februari och i mitten av mars när OMXS30 var uppe vid motstånden kring ca 1600.

”Sälj på uppgångar” strategin tycker vi gäller så länge som den långa trenden är nedåtriktad, handelsvolymsambanden är negativa och inga starka köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet har erhållits.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.