Home > OMXS30 Analys v.13 ”OMXS30 visar tveksamhet – ska uppgången hålla?”.

OMXS30 Analys v.13 ”OMXS30 visar tveksamhet – ska uppgången hålla?”.

OMXS30 fick förra veckan först kortsiktiga säljsignaler och sedan strax därefter köpsignaler. Volatiliteten ökade något och nedgången skedde med en viss volymökning. Långsiktigt sett ligger dock indexet än så länge tryggt kvar i sin uppåtgående trend. Nya viktiga säljsignaler skulle dock erhållas om OMXS30 etablerade sig under stöden vid ca 1560 och ca 1551 under en relativt hög handelsaktivitet. Nedgångar under låg börsomsättning stör dock inte den långsiktigt positiva bilden. Nya köpsignaler erhålls om OMXS30 går över motstånden vid ca 1582 och ca 1589. Och särskilt intressant köpsignal erhålls om OMXS30 etablerar sig över 1603.

Stockholmsbörsen blev orolig och rörde sig förra veckan mer än vi vant oss vid den senaste tiden. Till slut blev det emellertid endast en blygsam nedgång. Storbolagsindexet OMXS30 sjönk 0,3 procent och stängde veckan på 1579,70. Vilket gör att indexet i år har gått upp med 4,1 procent. Korrigerat för utdelningar är uppgången 4,9 procent.

Under veckan var det bland OMXS30-aktierna framförallt Fingerprint som skapade dramatik. Under tisdagen kom företaget med en vinstvarning, slopad helårsprognos och indragen utdelning. Aktien föll då 32 procent under stor handel på drygt 3 miljarder kronor.

På det internationella planet var det den omtalade hälsovårdsreformen AHCA, American Health Care Act, som skulle ersätta Obamacare i USA som skapade osäkerhet. Går inte den igenom skapas oro för att andra delar av Trumponomics inte heller ska gå igenom. Börserna världen över har de senaste månaderna fyllts av tillväxtoptimism på förväntningar om ekonomiska reformer som nu kan hotas.

När sedan i fredags, efter den svenska börsens stängning, hälsovårdsreformen drogs tillbaka på grund av ett för svagt politiskt stöd hos republikanerna, så reagerade dock de amerikanska börserna med mycket behärskade kursreaktioner.

Blir det bara en sådan liten reaktionen även denna vecka så kan vi lägga detta till alla andra orosmoment som till slut inte orkade rubba den uppåtgående trenden på börsen. Som Brexit, statskuppsförsök i Turkiet, Trump som president, författningsomröstningen i Italien med mera.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

OMXS30 visade dock förra veckan upp en del svaghetstecken i den tekniska analysen. Indexet fick kortsiktiga säljsignaler när stöden vid ca 1582, ca 1576, ca 1568 och ca 1560 passerades.

OMXS30 stängde emellertid aldrig under den långsiktigt viktiga stödnivån vid ca 1560. Så någon på lite längre sikt intressanta säljsignal erhölls alltså inte. Snarare visade sedan indexet på långsiktig styrka genom att efter ett snabbt besök av stödnivån vid ca 1551 vända upp och stänga på 1563.

Ett på sikt viktigare svaghetstecken var däremot att handelsvolymen var lite väl stor under en av nedgångsdagarna. Den dagens stora volym kom dock i Fingerprint, se ovan, efter företagets negativa besked som chockade börsen. Man kan därför än så länge betrakta det som en tillfällig avvikelse i ett annars övergripande sett klart positivt handelsvolymmönster.

Men, en gång är ingen gång, två gånger är en gonggong. Så skulle nya nedgångar börja ske under en klart ökande handelsvolym börjar varningsklockorna ringa.

I timdiagrammet nedan kan man också se att det kortsiktiga perspektivet så har OMXS30 nu istället fått en del kortsiktiga köpsignaler. Till exempel när motstånden vid ca 1564 och ca 1573 passerades.

Nya kortsiktiga köpsignaler erhålls om även motstånden vid ca 1582 och ca 1589 bryts.

Analys OMXS30

För att OMXS30 ska få nya långsiktigt intressanta köpsignaler behöver dock indexet stänga över motståndet vid ca 1603. Görs detta under en relativt stor handelsaktivitet, gärna med börsomsättningar på väl över 20 miljarder per dag under uppgångsdagarna, blir köpsignalen extra tydlig. I så fall siktar vi på uppgångar minst upp till motståndsområdena vid ca 1630-1670.

Skulle emellertid börsomsättningen vara låg vid ett eventuellt utbrott behöver den närmaste tidens uppgångspotential inte vara särskilt stor. Kanske då bara någon procent eller två innan indexet på nytt fastnar i en kortsiktig konsolideringsfas.

Sett i ett längre perspektiv är dock trenden för OMXS30 fortfarande uppåtriktad. Indexet visar upp ett tydligt mönster med både stigande bottnar och toppar. Det befinner sig också väl över sin 200-dagars medeltalskurva som dessutom är stigande.

Analys OMXS30

I dagsdiagrammet bevakar vi också stödnivåerna vid ca 1560 och ca 1551. En första säljsignal skulle här erhållas om OMXS30 stängde under stödet vid ca 1560. Sedan ansluter dock nästa viktiga stödnivå alltså redan vid ca 1551. Skulle indexet etablera sig under detta stöd under en relativt hög handelsaktivitet erhålls däremot en tydlig säljsignal.

Sedan finns det i och för sig stödnivåer vid ca 1540 och ca 1526. Men är handelsaktiviteten stor siktar vi trots det på ett test av den mycket viktiga stödnivån vid ca 1499.

Men nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi dock dessa främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren.

Stochastic-indikatorn har under veckan varit nere på näst intill översålda nivåer, men är nu återigen i ett neutralt läge.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Agerar man framförallt med kortsiktiga tidshorisonter och var snabbfotad kunde man förra veckan agera på de säljsignaler som vi då skrev om och som erhölls när OMXS30 gick under 1576. Nu bör man dock ha kunnat ta hem vinsten på dessa affärer. Eller i alla fall ha stoppat ut sig när indexet på nytt gick över 1560 och 1576.

Nu kan vi tänka oss att man redan ligger för uppgång. Och om inte så gör man det förslagsvis om motstånden vid ca 1582 och ca 1589 bryts. Sikta i så fall på uppgångar till minst motståndet vid ca 1603. Förslag på stopp loss nivå om stödet vid ca 1573 bryts. Flytta också upp stoppen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Skulle istället stödet vid ca 1573 brytas kan den aktive placeraren satsa på nedgång till stöden vid ca 1564 och ca 1551. Stopp förslagsvis om OMXS30 återigen skulle gå över 1573.

Långsiktig inriktade placerare föreslår vi liksom tidigare att satsa på fortsatta uppgångar för OMXS30. Detta gör vi så länge som den långa trenden för OMXS30 fortsätter att peka uppåt och handelsvolymsambanden är positiva.

Använd gärna nedåtriktade rekyler som sker under en relativ låghandelsaktivitet som tillfälle att göra nya köp. Men skulle OMXS30 börja gå ned under hög börsomsättningen gäller det att bli betydligt mer försiktig.

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto