Home > OMXS30 Analys v.14 ”OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler…”

OMXS30 Analys v.14 ”OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler…”

OMXS30 fick förra veckan kortsiktiga köpsignaler efter att först varit nere och testat ett starkt stödområde strax under 1500. Nya köpsignaler erhålls om även motstånden vid ca 1553 och ca 1575 passeras. Den långa trenden är dock fortfarande nedåtriktad och handelsvolymsambanden fortsätter envist att vara negativa. Därför kan OMXS30 få svårt att även få mer långsiktigt intressanta köpsignaler genom att under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över de starka motståndsnivåerna kring ca 1600. Skulle OMXS30 lite senare vända tillbaka nedåt i den långa trendens riktning och då parkera sig under stödnivån vid ca 1520-1524 erhålls istället säljsignaler. Nya långsiktigt viktiga säljsignaler erhålls dock först om indexet etablerar sig under det starka stödområdet vid ca 1484-1488.

Stockholmsbörsen studsade uppåt under förra av påskhelgen avkortade handelsveckan. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp 1,5 procent och stängde veckan på 1535,35. Årets utveckling på indexet är därmed på -2,6 procent. Men korrigerat för förfallna utdelningar låg veckans uppgång på 2,0 procent och för helåret blir utvecklingen då -0,8 procent.

Veckans börsuppgång kom främst ifrån stigande förhoppningar att ett handelskrig mellan USA och Kina ska kunna undvikas. Det gjorde att framförallt de konjunkturkänsliga och exportberoendebolag såsom verkstadsbolagen lyfte lite extra. Även statistik om en oväntat stark amerikansk BNP-tillväxt stärkte dessa tendenser.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Bland OMXS30-bolagen drogs utdelningar i Ericsson, SEB och Stora Enso. Störst dramatik och handel var det dock för H&M som lämnade sin kvartalsrapport. Aktien var under veckan nere som lägst 9,4 procent men som stängde veckan med en nedgång på endast 3,1 procent.

Den långa trenden för OMXS30 ser trots förra veckans uppstuds fortfarande mer negativ ut än positiv. Den långa uppåtgående trendlinjen är bruten och indexet har börjat visa upp ett långsiktigt mönster med sjunkande toppar och bottnar. Handelsvolymsambanden är fortsatt envist negativa och indexet har parkerat sig under sin 40-veckors medeltalskurva som dessutom har börjat luta nedåt på ett markant sätt.

Analys OMXS30

Det behövs att OMXS30 på ett tydligt sätt och under en relativt hög handelsaktivitet etablerar sig över de starka motståndsnivåerna kring ca 1600 för att indexet i detta ska få några långsiktig intressanta köpsignaler. Alla uppåtriktade indexrörelser dessförinnan som sker under en relativt låg börshandel ser vi därför främst som potentiella säljlägen för den försiktige placeraren som inte redan hunnit att sälja.

Skulle OMXS30 istället etablera sig under stödnivåerna vid ca 1480-1490 erhålls nya långsiktiga säljsignaler.

I det kortsiktigare tidsperspektivet ser vi i dagsdiagrammet att OMXS30 emellertid fått en kortsiktig köpsignal när motståndet vid ca 1520-1524 bröts. Nu får vi se hur långt upp indexet orkar. Men framförallt vid området för indexets fallande 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger vid ca 1597, och kring ca 1600 finns det i dagsdiagrammet starka motståndsområden.

Analys OMXS30

Stochasticindikatorn har här också fått en köpindikation när den ifrån låga och översålda nivåer vänt uppåt.

Skulle OMXS30 på nytt gå under stödområdet kring ca 1520-1524 erhålls en kortsiktig säljsignal. En starkare säljsignal skulle dock erhållas om indexet under en ökande handelsaktivitet parkerade sig under stödnivåerna kring ca 1484-1488.

I timdiagrammet ser vi också att OMXS30 fick kortsiktiga köpsignaler när motståndsnivåerna vid ca 1520-1524 bröts. Men här fick indexet även köpsignaler när motstånden vid ca 1488 och ca 1505 passerades.

Analys OMXS30

På ovansidan finns nu ett motståndsområde i timdiagrammet redan vid ca 1542, men det är framförallt om motstånden vid ca 1553, ca 1575 och ca 1603 bryts som nya tydliga köpsignaler erhålls.

Faller OMXS30 under stödnivåerna vid ca 1520, ca 1493 och ca 1484 får indexet istället säljsignaler.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för uppgång i och med de kortsiktiga köpsignaler som erhållits förra veckan. Sikta först och främst på uppgångar till motstånden vid ca 1542, ca 1553 och ca 1575. Sätt förslagsvis en stopp loss strax under stödet vid ca 1520 som sedan flyttas upp allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle OMXS30 bryta under stödnivån vid ca 1520 erhålls säljsignaler man istället kan agera för nedgång på. Sikta då först och främst på ett test av stödnivåerna vid ca 1493 och ca 1484. Stopp loss förslagsvis strax över motståndet vid ca 1524. Flytta också gärna denna stopp loss, fast nu nedåt, allt eftersom indexet går ner.

Mer långsiktigt inriktade investerare rekommenderar vi liksom tidigare till stor försiktighet. Den långa trenden börjar luta allt mer nedåt och handelsvolymsambanden fortsätter att vara negativa. Vill man vara extra försiktig använder man alla uppåtriktade kursrörelser som sker under en relativt låg handelsaktivitet till att sälja av eventuellt kvarvarande aktie- och indexinnehav.

Denna försiktighetspolicy fortsätter vi att rekommendera så länge som inte OMXS30 fått tydliga reversal- eller andra typer av starka köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet.

[adrotate banner=”70″]

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto