Home > OMXS30 Analys v.14 ”OMXS30 har gått ned till ett starkt stödområde…”

OMXS30 Analys v.14 ”OMXS30 har gått ned till ett starkt stödområde…”

OMXS30 har kommit in i en kortsiktig konsolideringsfas där indexet samlar kraft inför nya rörelser. Bland annat på grund av utdelningar har OMXS30 nu gått ned till ett starkt stödområde kring nivån för sin 200-dagars medeltalskurva och ett antal andra stödnivåer vid ca 1544-1547. Bryts detta stödområde under en ökande handelsaktivitet får indexet säljsignaler. Men nedgångar som sker under en relativt låg börsaktivitet är främst av kortsiktigt intresse och dom ser vi också mest som potentiella köptillfällen för den långsiktige placeraren. Skulle däremot OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över motstånden vid ca 1592-1598 och ca 1622 erhålls istället mycket intressanta köpsignaler.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden utveckling under en relativt hög handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 stängde veckan på 1553,42 vilket innebar en nedgång på -1,5 procent.

Indexets nedgång berodde dock enbart på förfallna utdelningar. Korrigerat för dessa utdelningseffekter så steg istället indexet med 0,2 procent. På samma sätt har OMXS30 i år gått upp med 10,3 procent men med återläggning av utdelningarna är utvecklingen 13,1 procent. Vilket också är mer än för världsindexet Dow Jones Global Index som under samma period har gått upp med 11,6 procent.

På det internationella planet bidrog under förra veckan optimismen kring handelssamtalen mellan USA och Kina till ett förbättrat börsklimat. Nya möten mellan parterna ägde rum och indikationerna ifrån Trump-administrationen om att de är beredda på långa förhandlingar tolkades som att Vita huset är inställd på att nå ända fram i mål.

Under förra veckan avskildes bland OMXS30-bolagen utdelningar i Ericsson, Nordea, SEB, Skanska, SKF, Svenska Handelsbanken och Swedbank. Dessa utdelningar drog under veckan ned OMXS30 med hela 1,7 procent. Så mycket av årets utdelningspåverkan på indexet togs redan förra veckan. Men de närmaste tre veckorna kommer ytterligare 0,7 procent ”försvinna” ifrån OMXS30 enbart på grund av utdelningar och till och med 17 maj ca 1,6 procent.

Bland OMXS30-bolagen var det förra veckan annars stora kursrörelser särskilt i Swedbank som gick ned med 17,4 procent, korrigerat för utdelningen på 14,2 kr, på grund av alla skandaler med penningtvättsanklagelser, mörkläggningar och polisrazzior. Men något mer i skymundan drabbades även Nordea och SEB av kursnedgångar i samma storleksordning, ca 14-15 procent, på grund av penningtvättsoro.

Även OMXS30-bolaget Astra Zeneca gick ned en hel del, om än med ”bara” 4,6 procent, efter att de aviserat en nyemission för att finansiera en storaffär i Japan.

Däremot kom Hennes & Mauritz med en kvartalsrapport, som visserligen visade på ett betydligt sämre resultat än förra året, men som ändå överraskade väldigt positivt jämfört med förväntningarna. Vilket resulterade i en veckouppgång på 13,9 procent.

Den långsiktiga bilden för OMXS30 ser fortsatt positiv ut då indexet tidigare i år fått ett antal långsiktigt intressanta köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet och nu även, trots förra veckans nedgång på grund av förfallna utdelningar, är på väg att etablera sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor. Mönstret med successivt allt lägre och lägre toppar och bottnar har också brutits.

Analys OMXS30

För närvarande är dock OMXS30 i detta längre tidsperspektiv blivit överköpt, vilket man kan se på de höga nivåerna stochasticindikatorn kommit upp på, och har därefter kommit i en kraftsamlande konsolideringsfas.

En ny stark köpsignal erhålls i veckodiagrammet om OMXS30 på ett tydligt sätt och under en ökande börsaktivitet kan etablera sig över motståndsområdet kring ca 1622.

I så fall siktar vi sedan på uppgångar upp till motståndsnivåerna vid ca 1680 och ca 1720.

Skulle däremot OMXS30 parkera sig under stödnivåerna vid ca 1544 och ca 1497-1500 får indexet istället säljsignaler. Nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi emellertid först och främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige placeraren.

Det efter årsskiftet så positiva handelsvolymmönstret gör också att sannolikheten för ett fortsatt i huvudsak positivt börsklimat är hög. Förra veckan, där börsomsättningen var relativt hög, var i och för sig rödfärgad i veckodiagrammet. Men nedgången kom av förfallna utdelningar vilket förvillar analysen. I ett avkastningsindex, som korrigerar utdelningseffekten, är denna höga stapel istället lysande grön då den representerar en uppgångsvecka.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 tidigare fått en kortsiktig säljsignal. Men indexet har nu kommit ned till ett stödområde kring ca 1544-1547 samtidigt som stochastic här visar på att OMXS30 börjar bli kortsiktigt översålt.

Analys OMXS30

I och med detta och på de andra mer långsiktiga styrketecken OMXS30 visat upp de senaste månaderna vore det inte så överraskande om indexet härifrån skulle starta en ny lite större uppgångsfas. En indikation på detta skulle vara om OMXS30 kunde få köpsignaler genom att under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över motstånden vid ca 1592-1598 och ca 1622.

Skulle däremot OMXS30 etablera sig under stödnivåerna vid ca 1544-1547 erhålls nya säljsignaler. Indexet går då också lite tydligare under nivån för sin 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande ligger vid 1555, vilket är en viktig beslutsparameter för många placerare.

Handelsvolymmönstret är även i dagsdiagrammet fortsatt positiv. För förra fredagen, då börsomsättningen var relativt hög på 25,3 miljarder, var egentligen en uppgångsdag på 0,6 procent, om man korrigerar för utdelningseffekten.

I timdiagrammet ser vi att OMXS30 här ligger i en nedåtriktad trend. En ny kortsiktig säljsignal erhålls om stödet vid ca 1545 bryts. Skulle däremot motståndet vid ca 1556 brytas får indexet istället en kortsiktigt sett mycket intressant köpsignal. Då har också den nedåtriktade trendlinjen, som i skrivande stund ligger vid ca 1553, brutits vilket i så fall förstärker det positiva intrycket. Ännu starkare blir detta intryck om sedan även motstånden vid ca 1564-1565 och ca 1579-1580 kunde passeras.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för nedgång om stödområdet vid ca 1544-1545 bryts. Sätt i så fall en stopp loss till exempel strax över 1556. Flytta sedan också ned denna stopp allt eftersom indexet rör sig nedåt.

Skulle däremot motstånden vid ca 1556, ca 1565 och ca 1580 brytas kan man istället agera för uppgång. Förslagsvis använder man sig då till en början av en stopp loss strax under stödet vid ca 1544-1545.  Som sedan successivt flyttas med uppåt allt eftersom indexet gör detsamma.

För mer långsiktiga aktörer ser läget fortsatt bra ut så länge som OMXS30 lyckas hålla sig över nivåerna för sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och stödområdet vid ca 1544. För OMXS30 har de senaste månaderna fått ett antal starka köpsignaler och de långsiktiga handelsvolymsambanden har börjat svänga om till ett mer positivt mönster. Förslagsvis köper man för uppgång särskilt vid kortsiktiga nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet.

Vi föreslår emellertid av försiktighetsskäl en stopp loss för dessa placeringar om OMXS30 under en ökande handelsaktivitet på ett tydligt sätt skulle etablera sig under stödet vid ca 1544 och därmed också under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto