Home > OMXS30 Analys v.14 ”OMXS30 visar styrka – ska uppgången ta fart?”.

OMXS30 Analys v.14 ”OMXS30 visar styrka – ska uppgången ta fart?”.

OMXS30 ligger på medellångsikt i en konsolideringsfas. Stödnivåer finns där vid ca 1551-1560 och en viktig motståndsnivå vid ca 1603. Men både den långa och den korta trenden pekar uppåt, handelsvolymsambanden är överlag positiva och andra utdelningskorrigerade börsindex har redan brutit över sina årshögsta nivåer. Så det finns mycket som talar för att OMXS30 ska orka bryta ut uppåt och då få nya köpsignaler. Sker detta under en relativt hög handelsaktivitet siktar vi på uppgångar till minst ca 1630-1670.

Stockholmsbörsen drog sig förra veckan steg för steg uppåt under ganska stillsam handelsaktivitet. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 avancerade 0,5 procent och slutade veckan på 1587,63. Hittills i år har indexet därmed gått upp med +4,6 procent. Men tar man även hänsyn till utdelningar i de aktier som ingår i OMXS30 så var veckans utveckling på +1,6 procent. Och i år ligger vi då på +6,5 procent.

För i veckan drogs nämligen utdelningarna i Ericsson, Getinge, Handelsbanken, SEB, SKF och Swedbank. Vilket sänkte OMXS30 med drygt 17 punkter eller ca 1,1 procent. För i beräkning av OMXS30 korrigerar man som bekant inte för förfallna utdelningar.

Under veckan var det annars turbulens i indextungviktaren HMs aktie i samband med dess rapport. Aktien hoppade mellan som lägst 227,7 kr och som högst 244 kr. Men stängde veckan på 229 kr vilket innebar en nedgång på endast 4 kr. Så OMXS30 påverkades till slut inte så mycket av denna akties volatila utveckling.

För övrigt så ser börsen ut att fortsätta med att snabbt skaka av sig negativa nyheter. Eventuellt står börsen stilla ett tag, för att sedan bara fortsätta upp i en den långa trendens riktning. Senast var det president Trumps motgång med sin hälsovårdsreform som skapade oro för att han även ska få problem med sina övriga reformprogram gällande skattesänkningar och infrastruktursatsningar. Men inte heller detta kunde hindra en fortsatt börsuppgång.

Börstrendens teflonaktiga motståndskraft bedömer vi komma ifrån ett gradvis skifte ifrån obligationer till aktier hos de stora institutionella investerarna världen över. De har sedan många år legat överviktade obligationer. När nu vinst-, tillväxt- och inflationsförväntningarna ökar känner de sig istället tvingande att vikta om till en högre aktieandel. Och förvaltar man några hundra miljarder USD så blir även små omviktningar stora pengar.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Så den långa trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200-dagars medeltalskurvan, fortsätter att vara uppåtriktad. Och även om en enstaka nedgångsdag skedde under en lite väl stor handelsaktivitet, den 21 mars då Fingerprint chockade börsen med vinstvarning och inställd utdelning, så är generellt sett handelsvolymsambanden än så länge fortsatt positiva.

Analys OMXS30

Dessutom är den korta trenden, lutningen på 20-dagars medeltalskurvan, nu uppåtriktad. Ett styrketecken är också att indexet den senaste tiden ofta stängt i närheten av varje dags högstanivå.

I ett medellångt perspektiv befinner sig dock OMXS30 fortfarande i en sidåtgående konsolideringsfas. Stödnivåer finns där vid ca 1551-1560 och ett motståndsområde vid ca 1603. Här spelar emellertid utdelningarna indextolkningen ett spratt.

Tittar man istället på ett utdelnings korrigerat index ser man att börsen redan fått en tydlig köpsignal genom att bryta över sina årshögsta nivåer. Genombrotten har dock inte skett med någon större ökning av handelsaktiviteten. Så signalvärdet i dessa köpsignaler behöver inte vara så stort. Men det skulle vara förvånande om inte även OMXS30 förr eller senare skulle orka bryta över sitt årshögsta vid 1603.

Etablerar sig OMXS30 över motståndet vid ca 1603 under en relativt hög börsomsättning, helst en bra bit över 20 miljarder kronor under uppgångsdagarna, erhålls en stark köpsignal. I så fall siktar vi på en uppgång till minst motståndsområdena vid ca 1630-1670. Även ett test av all-time-high på OMXS30 vid 1720 ligger då i korten.

Men sker ett eventuellt utbrott över 1603 under en relativt låg handelsaktivet blir köpsignalens signalvärde betydligt svagare. I så fall siktar vi bara på en kortsiktig uppgång på någon procent eller två. Sedan riskerar indexet att på nytt komma in en konsolideringsfas. Som kan vara flera veckor likt de som indexet tidigare legat i.

Om OMXS30 mot förmodan går under stödnivåerna vid ca 1560 och 1551 erhålls istället säljsignaler. Sker nedgångarna under en relativt låg börsaktivitet ser vi dock dessa främst som potentiella köptillfällen för långsiktigt inriktade placerare. Skulle säljsignalerna sällskapas av en ökande handelsvolym blir emellertid läget ett annat. I så fall måste man ta dom på allvar även i ett längre perspektiv.

Stochastic-indikatorn är på väg uppåt men har för OMXS30 ännu ej kommit upp i överköpta nivåer. I utdelningskorrigerade index är dock Stochastic överköpt. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend.

I timdiagrammet nedan kan vi se att OMXS30 fick en kortsiktig köpsignal när det gick över motståndet vid ca 1587. Nästa tydliga motståndsnivå ligger även i detta perspektivet vid ca 1603.

Kortsiktiga säljsignaler erhålls om OMXs30 går under stöden vid ca 1587, ca 1570 och ca 1551.

Analys OMXS30

Kortsiktigt inriktade placerare rekommenderar vi att vara försiktiga med större positioner för nedgång så länge som stödnivån vid ca 1551 håller. Den långa trenden är uppåtriktad och utdelningskorrigerade index har redan brutit över årshögsta nivåerna.

Skulle dock OMXS30 gå under stödet vid ca 1587 erhålls en kortsiktig säljsignal och då kan man försiktigt agera för nedgång. Sikta i så fall på en nedgång till stödnivåerna vid ca 1570 och ca 1551. Stopp loss förslagsvis om OMXS30 går över 1590. Eller över dagen innans högsta nivå.

I skrivande stund är emellertid den senaste kortsiktiga signalen en köpsignal. Därför siktar vi nu först och främst på uppgång och ett test av motståndet vid ca 1603. Passeras detta motstånd erhålls en ny köpsignal. Sker detta under en relativt låg handelsaktivitet föreslår vi en extra tajt stopp för eventuella kortsiktigt inriktade uppgångspositioner. Till exempel strax under dagen innans lägsta nivå eller ännu tajtare. Som till exempel strax under senaste timmans lägsta nivå.

Sker däremot ett utbrott ske under hög börsomsättning siktar vi på en uppgång till ca 1630-1670.

Långsiktigt inriktade investerare rekommenderar vi liksom tidigare att ligga positionerade för fortsatta uppgångar på OMXS30. Om möjligt, använd gärna nedgångar som sker under låg börsomsättning till att göra nya köp.

Detta gäller så länge som handelsvolymsambanden är positiva och de långsiktiga trenderna pekar uppåt. Skulle dessa mönster brytas rekommenderar vi en stopp loss även för mer långsiktigt inriktade placeringar.

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto