Home > OMXS30 Analys v.15 ”OMXS30 är avvaktande men har en positiv underton”.

OMXS30 Analys v.15 ”OMXS30 är avvaktande men har en positiv underton”.

OMXS30 ligger kvar i en kraftsamlande konsolideringsfas. Delvis på grund av en avvaktande hållning inför de kommande delårsrapporterna och valen i Frankrike. Men även på grund av utdelningseffekten ifrån de underliggande aktierna. Intressanta köpsignaler erhålls om OMXS30 under en ökande handelsaktivitet etablerar sig över motstånden vid ca 1591 och ca 1603. Säljsignaler fås om indexet istället går under stöden vid ca 1540. Den långa trenden är dock uppåtriktad och handelsvolymsambanden är positiva. Så möjligheterna är goda för att OMXS30 förr eller senare ska orka bryta ut uppåt.

Stockholmsbörsen gick förra veckan något ned under en relativt lugn handel. Storbolagsindexet OMXS30 sjönk -1,1 procent och stängde veckan på 1569,67. Indexet har därmed i år gått upp med 3,5 procent. Korrigerat för utdelningar var emellertid veckans nedgång endast -0,7 procent. Årets uppgång är då på 5,7 procent.

OMXS30 utveckling drogs nämligen i veckan ned med ca 6,7 punkter på grund av utdelningar i SCA, Skanska, Telia och Volvo. Annars präglas handel av en avvaktande inställning inför den kommande rapportperioden som drar igång i andra halvan av april.

Vi får då se om börsbolagens vinster kommer i fatt de ökande vinstförväntningarna. Men även det franska valet, där den första omgången hålls den 23 april och den andra den 7 maj, skapar en viss osäkerhet.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Annars fortsätter börsen att snabbt skaka av sig alla negativa händelser. Den förfärliga och djupt tragiska terroristattacken mitt i Stockholm under fredagseftermiddagen berörde givetvis alla djupt på det personliga planet. Men den utlöste ingen börspanik.

Inte heller att USA samma morgon bombat flygfält i Syrien där rysk militär kan ha befunnit sig, samtidigt som president Trump mötte Kinas president Xi Jinping och då lovat tuffa förhandlingar i bland annat handelsfrågor, orsakade några större börsrörelser.

Vi bedömer att det är en tilltagande tillväxtoptimism och ökade inflationsförväntningar som gör att det på det internationella planet sker en gradvis omflyttning av stora mängder kapital ifrån obligationsmarknaden till aktiemarknaden. Och som då förklarar aktiemarknadernas starka motståndskraft gentemot negativa nyheter.

Den långa trenden för OMXS30 fortsätter också att peka uppåt. Indexet ligger väl över sin 200-dagars medeltalskurva som dessutom lutar uppåt. OMXS30 visar även upp ett långsiktigt mönster av successivt stigande bottnar och toppar och handelsvolymsambanden är i stort sett också fortsatt positiva.

Analys OMXS30

I ett kortare tidsperspektiv har emellertid OMXS30 fastnat i ett kraftsamlande konsolideringsområde. Utveckling ser extra seg ut på grund av att utdelningar nu under våren hela tiden pressar ned indexet. Ett svenskt börsindex som är utdelningsjusterat ser ofta betydligt piggare ut än OMXS30.

Men även OMXS30 visar upp en hel del styrketecken. Till exempel att indexet ofta stänger kring sina dagshögsta nivåer. Säljarna har inte kraft nog att hålla tillbaka indexet vid slutet av dagen. Det visar sig i candlestickdiagrammet genom en lång rad svansar på nedåtsidan. Det bådar gott inför den fortsatta utvecklingen.

Viktiga stödnivåer att bevaka finns nu vid ca 1540. Skulle OMXS30 etablera sig under 1540 under en ökande handelsaktivitet, till exempel med en börsomsättning på väl över 20 miljarder per dag under nedgångsdagarna, erhålls en viktig säljsignal. Skulle sedan även stödnivåerna vid ca 1526 och ca 1499 brytas under stor handel förstärks det negativa intrycket betydligt. Däremot, säljsignaler och nedgångar som sker under relativt låg börsaktivitet ser vi främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren.

Det för oss troligaste scenariot är emellertid att OMXS30 fortsätter i sin uppåtriktade trend och då förr eller senare etablerar sig över motståndet vid ca 1603. Och redan om motståndet vid ca 1591 passeras erhålls en intressant köpsignal.

Skulle köpsignaler över motstånden vid ca 1591 och ca 1603 erhållas i samband med en relativt hög handelsaktivitet får OMXS30 starka köpsignaler. I så fall siktar vi på uppgångar minst upp till motståndsområdena vid ca 1630-1670. Skulle ett genombrott ske under en låg börsaktivitet behöver dock den kortsiktiga uppgångspotentialen inte bli särskilt stor.

Stochastic-indikatorn ligger i ett neutralt läge och visar på OMXS30 varken är överköpt eller översålt.

Analys OMXS30

I timdiagrammet ovan ser vi att OMXS30 intraday senast fått en köpsignal när motståndet vid ca 1564 bröts. Så är man snabb och agerar med korta tidsperspektiv skulle man nu helst alltså ligga för uppgång. Om man vågat det över helgen vill säga. Stopp loss på det om index på nytt går under stödet vid ca 1564. Sedan ligger nästa stödnivåer vid ca 1554 och ca 1551.

Etablerar sig OMXS30 över motståndet vid ca 1570 erhålls en ny köpsignal. I så fall siktar vi på uppgångar till motstånden vid ca 1585, ca 1591 och vid ca 1603. Flytta förslagsvis upp stopp lossen till strax under närmast liggande stödnivå.

Agerar man mer långsiktig föreslår vi liksom tidigare att man framför allt ligger investerad för fortsatta uppgångar på OMXS30. Vid nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet kan man om möjligt öka på innehaven.

Denna rekommendation gäller så länge som de långsiktiga trenderna pekar uppåt och handelsvolymsambanden fortsätter att vara positiva. Skulle emellertid OMXS30 börja gå ned under en relativt hög börsaktivitet gäller det att bli betydligt mer vaksam.

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto