Home > OMXS30 Analys v.15 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler. Ska även de viktiga motstånden vid ca 1622-1624 brytas, trots att indexet är överköpt?…”

OMXS30 Analys v.15 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler. Ska även de viktiga motstånden vid ca 1622-1624 brytas, trots att indexet är överköpt?…”

OMXS30 fick förra veckan kortsiktigt intressanta köpsignaler när motståndsområdet vid ca 1592-1598 passerades. Skulle dessutom indexet, trots att det nu är överköpt, under en fortsatt hög handelsaktivitet etablera sig över motstånden vid ca 1622-1624 erhålls nya köpsignaler. I så fall siktar vi sedan på test av motståndsområdena vid ca 1680 och ca 1720. Skulle däremot OMXS30 mot förmodan gå under stödområdena vid ca 1592-1598 och ca 1544-1547 får indexet istället säljsignaler. Men nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi dock framförallt som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en tydligt uppåtriktad tendens. Storbolagsindexet OMXS30 gick till slut upp med hela 4,4 procent och avslutade veckan på 1622,27. Årets uppgång har därmed utökats till 15,2 procent. Tar man emellertid även hänsyn till förfallna utdelningar var veckans uppgång 4,8 procent och årets utveckling ligger då på 17,6 procent. Vilket är klart bättre än för världsindexet Dow Jones Global Index som hittills i år gått upp med 13,9 procent.

Förra veckan inleddes starkt efter oväntat starka inköpschefsindex ifrån särskilt Kina men även USA. Detta satte sedan tonen hela veckan med ett ökat köptryck i framförallt konjunkturkänsliga aktier i verkstads- och råvarubranscherna. Men även de tidigare så nedtryckta storbankerna lyftes upp efter positiva analytikerkommentarer.

På den internationella arenan fortsatte också optimismen kring handelsförhandlingarna mellan USA och Kina att spira och mot slutet av veckan kom det en stark amerikansk jobbrapport vilket ytterligare i förbättrade börsklimatet.

Värt att notera är också att det senaste årets verkliga surdeg, Tysklandsbörsen, nu också tagit fart. DAX-indexet har till och med fått en långsiktigt sett mycket intressant köpsignal. Se vår senaste DAX-analys.

Tidigare har andra internationella börsindex, som till exempel amerikanska SP500, fått starka köpsignaler ur upp och nedvända huvudskuldraformationer som indikerar en betydande uppsida. Denna formation är också vanlig på den svenska börsen. Till exempel Atlas Copco, Boliden och Volvo har fått sådana köpsignaler som indikerar uppgångspotentialer upp till ungefär deras tidigare all time high nivåer.

Börsen är också mitt i sin utdelningssäsong. Bland OMXS30-bolagen avskildes förra veckan utdelningar i Essity och Volvo vilket gjorde att indexet på grund av det gick ned med ca 0,3 procent.

För OMXS30 ser den långsiktiga bilden fortsatt i huvudsak klart positiv ut. Indexet har tidigare fått köpsignaler i veckodiagrammet, handelsvolymmönstret är positivt, särskilt om man tar hänsyn till utdelningseffekterna, OMXS30 håller sig över sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och förra årets mönster med successivt lägre och lägre toppar och bottnar har brutits.

Analys OMXS30

Även den långsiktiga trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 200-dagars medeltalskurva, börjar nu bli uppåtriktad.

Stochasticindikatorn i veckodiagrammet ligger emellertid på höga och överköpta nivåer. Men det är ingen säljsignal i sig självt då OMXS30 kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om indexet kommit in i en stark trend.

OMXS30 får en ny stark köpsignal om indexet under en fortsatt hög handelsaktivitet kan etablera sig över motståndet vid ca 1622-1624. I så fall siktar vi sedan på test av de nästa riktigt tydliga motståndsnivåerna i veckodiagrammet som ligger vid ca 1680 och ca 1720.

Skulle däremot stödområdet vid ca 1544-1547 brytas erhålls istället en säljsignal. I så fall har OMXS30 även på nytt etablerat sig under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor vilket vore ytterligare ett svaghetstecken.

Särskilt om nedgångarna skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet blir eventuella säljsignalerna viktiga att beakta. Men nedgångar som sker under en relativt låg börsaktivitet betraktar vi däremot främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige placeraren.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan fick en kortsiktigt intressant köpsignal när indexet under en relativt hög handelsaktivitet gick över motståndsområdet vid ca 1592-1598. Så handelsvolymmönstret är även i dagsdiagrammet fortsatt klart positivt. Vi noterar vidare att den korta trenden, lutningen på indexets 20-dagars medeltalskuva, återigen har blivit uppåtriktad.

Analys OMXS30

OMXS30 får här en ny köpsignal om indexet under en relativt hög börsomsättning kan etablera sig över motståndet vid ca 1622-1624. Sker detta siktar vi sedan på nya uppgångar som i dagsdiagrammet möter motstånd vid ca 1648 och ca 1677-1680.

Skulle OMXS30 däremot gå under stöden vid ca 1592 och ca 1544-1547 erhålls istället säljsignaler.

Men som vi skrev i förra veckans OMXS30-analys: ”I och med detta och på de andra mer långsiktiga styrketecken OMXS30 visat upp de senaste månaderna vore det inte så överraskande om indexet härifrån skulle starta en ny lite större uppgångsfas.”

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att OMXS30 förra veckan fick ett stort antal kortsiktiga köpsignaler och att trenden här pekar uppåt. En ny köpsignal erhålls om motståndet vid ca 1624 passeras. Däremot så erhålls här kortsiktiga säljsignaler redan om ett stöden vid ca 1620-1622 och ca 1609-1610 bryts.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis handla för uppgång så länge som stöden vid ca 1620-1622 håller. Flytta sedan också upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle stöden vid ca 1620-1622 och ca 1609-1610 brytas kan man istället agera för nedgång. Var dock då noggrann med stop loss bevakningen. För huvudtrenden är uppåtriktad och det ser ut som att det finns ett stort köpbehov hos de mer långsiktiga placerarna. Förslagsvis börjar man initialt med en stopp loss strax över ca 1624 som sedan flyttas med ned allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga investeringar ser förutsättningarna bättre och bättre ut. OMXS30 har i år fått flera starka köpsignaler, etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor och handelsvolymerna visar upp ett positivt mönster. Särskilt vid tillfälliga nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet tycker vi det är extra intressant för den långsiktige investeraren att handla för uppgång på.

Av försiktighetsskäl föreslår vi dock en stopp loss för sådana investeringar om OMXS30 under en ökande handelsaktivitet på nytt skulle etablera sig under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.