Home > OMXS30 Analys v.15 ”OMXS30 samlar kraft inför en större rörelse…”

OMXS30 Analys v.15 ”OMXS30 samlar kraft inför en större rörelse…”

OMXS30 befinner sig i ett kraftsamlande konsolideringsområde inom en mer långsiktig nedåtriktad trend. Inom denna konsolideringen, som har ett viktigt stödområde vid ca 1480-1490 och ett starkt motståndsområde kring ca 1600, får OMXS30 om vartannat kortsiktiga köp- och säljsignaler. I och med att handelsvolymsambanden är negativa och den viktiga 200-dagars medeltalskurvan vänt nedåt är dock risken stor att OMXS30 förr eller senare får nya starka säljsignaler genom att etablera sig under stödområdet 1480-1490. Nedsidan ser då ut att vara betydande. För att vända på detta negativa scenario måste OMXS30 överraska och få starka köpsignaler genom att till exempel under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över motståndsområdet vid ca 1600.

 

Stockholmsbörsen hade förra veckan en slagig utveckling som till slut hamnade på minus. Storbolagsindexet OMXS30 gick ner med -1,6 procent och slutade veckan på 1511,37. I år ligger därmed utvecklingen för OMXS30 på -4,2 procent. Tar man hänsyn till förfallna utdelningar var dock förra veckans nedgång -1,2 procent och årets utveckling är då på -2,0 procent.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Börsklimatet gick upp och ner under förra veckan allt eftersom turerna kring det befarade handelskriget mellan USA och Kina svängde fram och tillbaka. Det kom först uppmuntrande signaler om att länderna pratade med varandra för att komma överens som sedan förbytes till mer negativa tongångar.

Den amerikanske presidenten Donald Trump, som endast verkar vara förutsägbar i sin oförutsägbarhet, avslutade emellertid veckan med hot om att utöka handelstullarna på varor ifrån Kina på ytterligare 100 miljarder dollar.

Kineserna som säkert har genomskådat Trumps förhandlingstaktik med skrämsel som ett stort inslag ser dock ingen anledning att vika sig i förhandlingarna. För dom är det troligen också viktigt att bli behandlade med respekt och att inte förlora ansiktet.

Så även om vetskapen hos dom vuxna i rummet att alla är förlorare på ett handelskrig svävar finansmarknaderna i ovisshet om hur detta kommer att sluta. Och finansmarknaderna gillar inte osäkerhet.

Detta i kombination med att de senaste årens draglok i det globala börsracet Amazon, Facebook, Tesla med flera har börjat gå ned kraftigt ökar nu risken för att det globala börsklimatet ska bli klart sämre.

En viktig signal som skulle bekräfta detta tycker vi är om det stora amerikanska börsindexet S&P 500, som i skrivande stund ligger på 2604, skulle etablera sig under sin 200-dagars medeltalskurva vid ca 2594. Och definitivt om S&P 500 skulle parkera sig under årets hittills lägsta nivåer vid ca 2532.

Skulle den amerikanska börsen få denna typ av starka säljsignaler så skulle det minst sagt vara ganska förvånande om inte också vårt svenska OMXS30 på ett tydligt sätt påverkades av detta.

Förra veckan kom också en svag jobbrapport ifrån USA, vilket emellertid helt överskuggades av den befarade handelskonflikten.

Bland OMXS30-bolagen var dock nyhetsläget ganska lugnt. I mitten av april drar emellertid rapportperioden igång vilket lär öka nyhetsflödet dramatiskt. I veckan hade dock Electrolux och Volvo bolagsstämmor vilket medförde att deras utdelningar, liksom ABB:s, bidrog till att dra ner OMXS30-indexet.

I veckodiagrammet ser vi att den långa trenden för OMXS30 ser mer och mer nedåtriktad ut. Indexet fick i början av året långsiktiga säljsignaler när ett antal stödnivåer i intervallet 1570-1600 bröts.

Analys OMXS30

OMXS30 bröt då den uppåtgående trendlinjen i veckodiagrammet, etablerade sig under sin 40-veckors medeltalskurva och började sedan visa upp ett långsiktigt mönster med sjunkande toppar och bottnar. Det hela blir inte bättre av att handelsvolymmönstret är negativt sedan i somras.

För att OMXS30 denna långsiktigt negativa bild av OMXS30 ska svänga om till en mer positiv sådan behöver dessa mönster brytas. Det skulle till exempel kunna ske genom att OMXS30 på ett tydligt sätt och under en relativt hög handelsaktivitet skulle etablera sig över sig över de starka motståndsnivåerna vid ca 1600.

Innan något liknande sker ser vi alla uppåtrörelser i OMXS30 som sker under låg börshandel främst som potentiella säljtillfällen för den försiktige placeraren.

Skulle OMXS30 sedan även etablera sig under stödområdet kring ca 1480-1490 erhålls nya långsiktigt viktiga säljsignaler. Nedgångspotentialen kan i så fall vara betydande.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 ligger inom en kraftsamlande konsolideringsfas inom den nedåtriktade trenden.

Analys OMXS30

Även här får OMXS30 nya säljsignaler om stödområdet vid ca 1482-1488 bryts. Stochasticindikatorn har dock fått en köpindikation ifrån ett översålt läge vilket visar på att ett mer positivt nyhetsflöde snabbt skulle kunna ge kortsiktiga köpsignaler över motståndsnivån vid ca 1537.

En sådan köpsignal är alltså intressant i det kortsiktiga perspektivet. Men erhålls en sådan köpsignal under en relativt låg handelsaktivitet betyder den inte särskilt mycket i det längre perspektivet. Inom konsolideringsområdet strax under 1500 och upp till ca 1600 får man helt enkelt räkna med att man växelvis får ett antal kortsiktiga köp och säljsignaler.

För den mer långsiktiga strategen gäller det dock då att hålla reda på att den långsiktiga trenden håller på att vända nedåt och handelsvolymsambanden är negativa. Så var därför gärna extra försiktig när man eventuellt agera på kortsiktiga köpsignaler.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att OMXS30 även i detta tidsperspektiv ligger i en kraftsamlande återhämtningsfas. Nya kortsiktiga köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 1524-1527, ca 1537, ca 1575 och ca 1603 passeras. Bryts stöden vid ca 1508 och ca 1482 får OMXS30 istället säljsignaler.

Analys OMXS30

Agerar man främst kortsiktigt kan man nu därför bevaka stödnivån vid ca 1508 och motståndsnivåerna vid ca 1524-1527 och ca 1537.

Erhålls köpsignalerna kan man agera för uppgång. Sikta först och främst på en uppgång till motståndet vid ca 1575. Men var beredd på att OMXS30 snabbt kan vända nedåt på negativa nyheter. För de längre trenderna pekar nedåt och handelsvolymsambanden är negativa. Så ta därför gärna lite mindre handelspositionsstorlekar än normalt och flytta upp stopp lossen regelbundet till strax under närmast liggande stödnivå.

Går OMXS30 istället under stödnivån vid ca 1508 kan man istället agera för nedgång. Sikta först och främst på ett test av stödnivån vid ca 1482. Stopp loss förslagsvis först strax över 1515. Sedan flyttas den med fördel successivt ned allt efter som indexet rör sig nedåt.

För långsiktiga aktörer som vill vara försiktiga fortsätter vi att rekommendera stor försiktighet. Sälj gärna eventuellt kvarvarande uppgångspositioner i aktier och index vid uppåtriktade indexrörelser som sker under en relativt låg handelsaktivitet.

En sådan försiktig strategi kommer vi hålla oss till så länge som handelsvolymsambanden är negativa, den långa trenden är nedåtriktad och inga starka köpsignaler under en relativt hög börsaktivitet har erhållits.

[adrotate banner=”70″]

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto