Home > OMXS30 Analys v.16 ”OMXS30 är överköpt men har fått nya köpsignaler och trenden pekar uppåt…”

OMXS30 Analys v.16 ”OMXS30 är överköpt men har fått nya köpsignaler och trenden pekar uppåt…”

OMXS30 fick förra veckan nya köpsignaler när motståndsområdet vid ca 1622-1624 passerades. Indexet har därmed etablerat sig väl över sin 200-dagars medeltalskurva, trenden fortsätter att vara uppåtriktad och handelsvolymmönstret är positivt. Förutsättningarna bedömer vi därför att vara mycket goda för motståndsområdena vid ca 1680 och ca 1720 förr eller senare kommer att testas. OMXS30 får dock kortsiktiga säljsignaler redan om stödnivåerna vid ca 1638, ca 1633 och ca 1622-1624 bryts. Men nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi framför allt som potentiella köptillfällen för den mer långsiktige placeraren. Skulle dock OMXS30, mot förmodan, under en ökande börsaktivitet etablera sig under stödområdet vid ca 1544-1547 erhålls emellertid en betydligt starkare säljsignal.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en något stigande utveckling med relativt lugna rörelser. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 stängde veckan på 1641,21 vilket innebar en uppgång på 1,2 procent. I år har därmed indexet hittills gått upp med 16,5 procent. Lägger man emellertid tillbaka förfallna utdelningar var veckans uppgång 1,4 procent och årets utveckling ligger då på hela 19,3 procent. Vilket kan jämföras med världsindexet Dow Jones Global Index som i år gått upp med 14,4 procent.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Börsen började dock förra veckan lite tveksamt. Detta efter att USA:s president Donald Trump kommit med nya tullhot mot Europa och då den Internationella valutafonden IMF sänkt sina tillväxtprognoser.

IMF var särskilt överraskad över en dämpad utveckling i Tyskland och Italien. Även ECB-chefen Mario Draghi kom under veckan, i samband med att ECB lämnade sina styrräntor oförändrade, med uttalanden om att riskerna inom euroområdet fortsatt lutar över mot nedsidan.

I samband med det kan dock nämnas att aktörerna på den tyska börsen de senaste veckorna verkar ha gjort en helt annan och betydligt mer optimistisk bedömning. För denna konjunkturkänsliga och fordonsindustriinriktade börs har nämligen även den börjat röra sig uppåt och då fått långsiktigt sett mycket intressanta köpsignaler. Se också vår senaste DAX-analys.

Detta har troligen mycket att göra med att utvecklingen i Kina börjat se betydligt bättre ut än man tidigare befarat. Kinesiskt inköpschefsindex har överraskat positivt och förra fredagen kom utrikeshandelsstatistik som visade på en ökning av exporten ifrån Kina med drygt 14 procent i mars. Nästan dubbelt så mycket som väntat. Detta bidrog också till att Stockholmsbörsen fick en stark avslutning på börsveckan. Men det var även bättre än förväntad europeisk industriproduktionsdata som då höjde börshumöret.

Bland OMXS30-bolagen avskildes förra veckan utdelningar i Electrolux, Hexagon, SSAB, Swedish Match och Telia. Vilket gjorde att indexet på grund av detta gick ned med ca 0,3 procent.

En annan viktig sak att notera är att från och med måndagen förra veckan så är samtliga avslut i OMXS30-aktierna anonyma. Man ser alltså inte vilken börsmedlem som gjort en specifik aktieaffär. Detta försvårar handelsanalysen för många aktiva placerare.

OMXS30 befinner sig långsiktigt sett i ett positivt läge där indexet förra veckan dessutom fick en ny långsiktigt intressant köpsignal när motståndsområdet vid ca 1622-1624 passerades. Nu siktar vi först och främst på test av motståndsnivåerna vid ca 1680 och ca 1720.

Analys OMXS30

OMXS30 har nu även etablerat sig över sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor, handelsvolymsambanden är fortsatt positiva och indexet har också kommit in i ett mönster med successivt allt högre och högre både toppar och bottnar. Den långsiktiga trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 200-dagars medeltalskurva, har dessutom börjat svänga om till en mer positiv lutning.

Stochasticindikatorn ligger dock på höga och överköpta nivåer. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig självt då OMXS30 kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om indexet kommit in i en stark trend.

Skulle dock OMXS30 mot förmodan på nytt etablera sig under sin 40-veckors medeltalskurva, som i skrivande stund ligger på ca 1556, och stödområdet vid ca 1544-1547 erhålls långsiktiga säljsignaler. Särskilt viktiga att beakta vore dessa om de erhölls under en relativt hög handelsaktivitet.

Däremot nedgångar som sker under en relativt låg börsaktivitet betraktar vi främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren.

Även i dagsdiagrammet fick OMXS30 förra veckan en ny köpsignal när motståndsnivån vid ca 1622-1624 bröts. Den korta trenden, lutningen på indexets 20-dagars medeltalskuva, fortsätter också att vara uppåtriktad. Nästa motståndsområde i dagsdiagrammet ligger dock redan vid ca 1648, följt av det vid ca 1677-1680.

Analys OMXS30

Stochasticindikatorn är även här överköpt men kan alltså så förbli ett tag om indexet kommit in i en stark trend.

Skulle dock OMXS30 etablera sig under stödområdet vid ca 1622-1624 får indexet en kortsiktigt intressant säljsignal. Erhålls den under en relativt låg handelsaktivitet, till exempel med börsomsättningar på under 20 miljarder per dag under nedgångsdagarna, bör emellertid stödnivåerna vid ca 1592-1598 och ca 1544-1547 kunna hålla emot på ett stabilt sätt. Men bryts även dessa, särskilt om handelsaktiviteten då skulle vara relativt hög, blir däremot säljsignalerna betydligt allvarligare.

I det ännu kortsiktigare timdiagrammet ser vi att trenden även här pekar uppåt. OMXS30 får en ny kortsiktig köpsignal om motståndet vid ca 1643 bryts. Skulle dock indexet gå under stöden vid ca 1638, ca 1633-1634 erhålls säljsignaler. Sedan finns det kortsiktigt intressanta stödnivåer vid ca 1622-1624 och ca 1609-1610.

Analys OMXS30

Strategier: 

Handlar man främst kortsiktigt kan man därför förslagsvis handla för uppgång, om man nu inte kanske redan gör det, så länge som om stödet vid ca 1638, eller det vid ca 1633-1634, håller. Vilken stopp loss man väljer beror på var och ens syn på lämplig risknivå. Flytta sedan också upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle däremot OMXS30 bryta den under stödet vid ca 1633-1634 kan man förslagsvis istället agera för nedgång. Men sker eventuella nedgångar med en relativt låg handelsaktivitet så ta gärna mindre handelspositioner än vanligt och bevaka stopp loss nivån noggrant. För den mer långsiktiga trenden fortsätter antagligen då att vara uppåtriktad vilket ökar risken betydligt i alla nedgångspositioner.

Placera i så fall förslagsvis en stopp loss strax över 1643 som sedan raskt flyttas med nedåt allt eftersom indexet går ned.

För mer långsiktiga placerare ser läget fortsatt bra ut för uppgångspositioner. Särskilt strategin att köpa vid eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet tycker vi är intressant för den långsiktige placeraren. För OMXS30 har fått flera långsiktigt intressanta köpsignaler, handelsvolymmönstret är positivt och indexet har etablerat sig över sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor som dessutom har börjat att luta uppåt.

Vi föreslår dock av försiktighetsskäl en stopp loss för denna typ av investeringar om OMXS30 under en ökande handelsaktivitet på nytt skulle etablera sig under stödområdet vid ca 1544 och då också under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto