Home > OMXS30 Analys v.16 ”OMXS30 står och stampar i väntan på rapportperiodens besked…”

OMXS30 Analys v.16 ”OMXS30 står och stampar i väntan på rapportperiodens besked…”

OMXS30 är nu i väntans tider inför den kommande rapportperioden. Indexet får om vartannat kortsiktiga köp- respektive säljsignaler vilket är typiskt för en sådan här konsolideringsfas börsen nu befinner sig i. Senast fick OMXS30 en säljsignal när stödet vid ca 1527 bröts, men kortsiktiga köpsignaler erhålls redan om motstånden vid ca 1534-1537 bryts. För att OMXS30 ska få starka och långsiktigt intressanta köpsignaler behöver dock indexet under en stigande börsomsättning tydligt etablera sig över motståndsnivåerna kring ca 1600-området. De långa trenderna pekar dock nedåt och handelsvolymsambanden är negativa. Därför är tyvärr risken hög för att OMXS30 förr eller senare kommer att få nya starka säljsignaler genom att etablera sig under det viktiga stödområdet vid ca 1480-1490.

 

Stockholmsbörsen hade förra veckan en oregelbunden utveckling men med en uppåtriktad avslutning. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick därmed upp 1,0 procent och stängde handelsveckan på 1526,66. Hittills i år är därmed indexets utveckling -3,2 procent. Men tar man också med förfallna utdelningar blev veckans uppgång 1,3 procent och för helåret blir utvecklingen då -0,7 procent.

Börsen fortsatte förra veckan i sitt varannandagsmönster starkt påverkad av det varierande nyhetsflödet kring den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina och spänningar kring konflikten i Syrien.

Nettoeffekten av detta nyhetsflöde under veckan var emellertid svagt positivt. Det var bland annat mer medgörliga tongångar från kinesiskt håll angående handelskonflikten och positiva signaler angående ett permanent europeiskt undantag från de nya amerikanska stål- och aluminiumtullarna som lättade upp stämningen på börshumöret.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Bland OMXS30-bolagen drogs under veckan utdelning i Essity, SSAB, Swedish Match och Telia. Värt att observera var också att det tidigare sänket H&M var en av veckans starkaste aktier, endast slaget av Volvo bland OMXS30-aktierna. Annars har det mest varit en avvaktande handel i många aktier i väntan på rapportperioden som drar igång på allvar i slutet av denna vecka.

De långa trenderna för OMXS30 pekar dock som tidigare i huvudsak nedåt. I veckodiagrammet ser vi att indexets viktiga 40-veckors medeltalskurva lutar nedåt och att OMXS30 ligger väl under dess nivå på 1590. Indexet har kommit in i ett långsiktigt mönster med successivt sjunkande toppar och bottnar och handelsvolymmönstret är dessutom sedan förra sommaren tydligt negativt.

Analys OMXS30

För att bryta denna långsiktigt negativa bild behöver OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet på ett tydligt sätt etablera sig över de starka motståndsnivåerna kring ca 1600. I så fall får indexet långsiktig intressanta köpsignaler. Kanske kan den kommande rapportperioden resultera i något liknande?

Men innan något liknande skett betraktar vi alla uppåtriktade indexrörelser som sker under en relativt låg börshandel främst som potentiella säljlägen för den försiktige placeraren som inte redan hunnit att sälja av sina index- och aktieinnehav.

OMXS30 får också nya långsiktiga säljsignaler om indexet skulle etablera sig under de viktiga stödnivåerna vid ca 1480-1490.

I dagsdiagrammet ser vi dock att OMXS30 i detta kortsiktigare tidsperspektiv framför allt ligger i en konsolideringsfas och samlar kraft inför kommande större rörelser.

Analys OMXS30

En kortsiktig köpsignal erhålls här om OMXS30 kan etablera sig över motståndet vid ca 1537. I så fall kan kanske indexet komma upp till ca 1590, där den nedåtriktade 200-dagars medeltalskurvan för närvarande ligger vid, och de andra motstånden som ligger kring ca 1600-nivån.

Men den långa trenden är nedåtriktad, och så länge som handelsvolymmönstret är negativt finns det stor risk att stödnivåerna vid ca 1482-1488 förr eller senare kommer att testas.

I timdiagrammet ser vi att OMXS30 i detta ännu kortsiktigare tidshorisont förra veckan låg i en kortsiktigt uppåtriktad trend. Trenden bröts dock i fredags och indexet fick då istället en kortsiktig säljsignal när stödet vid ca 1527 bröts. Dessa kast mellan kortsiktiga köp- och säljsignaler är helt naturlig i en sådan här konsolideringsfas börsen nu befinner sig i.

Analys OMXS30

Nya säljsignaler erhålls här om även stödnivåerna vid ca 1498 och ca 1482 bryts. Skulle istället OMXS30 vända uppåt får indexet kortsiktiga köpsignaler om motstånden vid ca 1534 och ca 1537 passeras.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis agera för nedgång med en stopp loss antingen strax över 1534 eller 1537. Sikta på en nedgång till först och främst stödnivån vid ca 1500 och i andra hand till ca 1482. Flytta dock ned stopp lossen ganska tajt allt efter som indexet går ned. För i denna typ av marknad kan indexet vända och röra sig ganska tvärt både upp och ned.

Skulle OMXS30 gå över motstånden vid ca 1534 och ca 1537 kan man istället agera för uppgång. Sikta på en uppgång till först och främst motståndsnivån vid ca 1575. Stopp loss förslagsvis strax under 1527 som sedan flyttas upp, även den helst ganska tajt, när indexet sedan rör sig uppåt.

Mer långsiktigt inriktade investerare rekommenderar vi liksom i de senaste OMXS30-analyserna till försiktighet. För de långa trenderna pekar nedåt och handelsvolymsambanden är negativa. Förslagsvis använder den försiktige placeraren eventuella uppåtriktade börsrörelser, särskilt om dessa fortsätter att ske under en relativt låg handelsaktivitet, till att sälja av aktie- och indexinnehav.

Detta förhållningssätt kommer vi att hålla oss till tills det att OMXS30 fått tydliga reversal- eller andra typer av starka köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet.

[adrotate banner=”70″]

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto