Home > OMXS30 Analys v.17 ”OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler men befinner sig strax under ett starkt motståndområde…”

OMXS30 Analys v.17 ”OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler men befinner sig strax under ett starkt motståndområde…”

OMXS30 fick förra veckan kortsiktiga köpsignaler när motståndet vid ca 1537 passerades. OMXS30 befinner sig dock nu strax under ett antal starka motstånd i området kring ca 1590-1620. Dessa kan det bli mycket utmanande för indexet att etablera sig över. Skulle detta ske under en relativt hög handelsaktivitet erhålls emellertid långsiktigt sett mycket intressanta köpsignaler. De långa trenderna pekar dock fortfarande nedåt och handelsvolymsambanden är, trots förra veckans ökande handelsaktivitet, fortfarande övervägande negativa. Därför är risken stor att dessa motståndsnivåer kommer att hålla och att OMXS30 med tiden på nytt kommer att leta sig nedåt. Kortsiktiga säljsignaler erhålls om stöden vid ca 1568, ca 1554 och ca 1537 bryts. På lång sikt är dock stödområdet vid ca 1482-1488 betydligt viktigare.

 

Stockholmsbörsen hade förra veckan en starkt stigande utveckling under en ökande handelsaktivitet. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med hela 3,0 procent och slutade veckan på 1572,58. I år ligger därmed utvecklingen för OMXS30 på -0,3 procent. Tar man även hänsyn till förfallna utdelningar var förra veckans uppgång 3,1 procent och årets utveckling ligger då på 2,4 procent.

Förra veckan började med något av en lättnadens suck över att de USA-ledda attackerna på Syrien varken ledde till en upptrappning eller till en direkt konfrontation med Ryssland. Starka uppgångar på basmetall- och råoljepriser gav också tillväxtoptimismen en boost på världens börser liksom att det satte fart på OMXS30-bolaget Bolidens aktiekurs.

Annars är det den just startade rapportsäsongen som framförallt satte sin prägel på förra veckans börshandel.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Bland OMXS30-bolagen inledde ABB med kursuppgångar efter en stark rapport. Som sedan följdes upp av Ericsson och Telia som rusade upp till och med ännu mer efter sina respektive rapporter. Även Investor fick en positiv rapportreaktion. Däremot gick SSAB ned efter sin rapport där bland annat driftstörningar drog ned resultatet.

H&M, en av förra veckans stora vinnare bland OMXS30-bolagen gick dock denna vecka nedåt. Trots att huvudägaren och ordföranden Stefan Persson storköpt ytterligare aktier i bolaget. För det verkar just bara vara han som köper aktier i H&M… Den så välrespekterade investeraren Didner & Gerge Aktiefond meddelade till exempel att de under det första kvartalet till och med sålt hela sitt kvarvarande aktieinnehav, cirka 12 miljoner aktier, i H&M.

Förra veckans uppgång på OMXS30 ändrar dock inte det tekniska analysläget i det längre perspektivet på något avgörande sätt. I veckodiagrammet ser detta än så länge mest ut som en uppåtriktad studs ifrån ett översålt läge inom en större nedåtriktad trend. Det är först om OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet på ett tydligt sätt skulle parkera sig väl över 1600-området som det erhålls några långsiktigt sett starka köpsignaler.

Analys OMXS30

Men innan något liknande skett dominerar den negativa bilden i detta längre perspektiv. OMXS30 har nämligen tidigare fått långsiktiga säljsignaler och visar också upp ett långsiktigt mönster med sjunkande toppar och bottnar. Handelsvolymmönstret är dessutom fortfarande negativt. För även om börsaktiviteten ökade under förra uppgång var den inte högre än under några av de stora nedgångsveckorna de senaste 9 månaderna.

Den viktiga 40-veckors medeltalskurvan, liksom 200-dagarskurvan i dagsdiagrammet nedan, lutar också nedåt och ligger dessutom strax över de nuvarande indexnivåerna och utgör då även i sig självt en tydlig motståndsnivå strax under ca 1590.

Skulle OMXS30 vid ett senare tillfälle etablera sig under de viktiga stödnivåerna vid ca 1480-1490 erhålls nya starka säljsignaler.

I dagsdiagrammet ser det dock lite hoppfullare ut. För förra veckan fick nämligen OMXS30 där kortsiktiga köpsignaler när indexet gick över motståndet som låg vid ca 1537.

Analys OMXS30

Som vi skrev i förra veckans OMXS30-analys så siktar vi nu på en uppgång till nivån för indexet 200-dagars medeltalskurva vid ca 1590 och de andra motståndsnivåerna kring 1600-området. Dessförinnan brottas dock indexet med ett motståndsområde kring ca 1574-1577 som orsakat i alla fall lite tillfälligt stopp i uppgången.

Skulle OMXS30 inte orka fortsätta uppåt finns det nu ett intressant stödområde vid ca 1537. Om indexet går under det erhålls kortsiktiga säljsignaler. Betydligt viktigare säljsignaler skulle emellertid erhållas om OMXS30 även skulle etablera sig under stödnivåerna vid ca 1482-1488.

I det ännu kortsiktigare tidsperspektivet ser vi i timdiagrammet att OMXS30 har fått ett antal kortsiktiga köpsignaler och även befinner sig i en tydligt uppåtriktad trend.

Analys OMXS30

OMXS30 får här en ny köpsignal om motståndet vid ca 1577 passeras. Skulle däremot stödnivåerna vid ca 1568 och ca 1554 brytas erhålls istället kortsiktiga säljsignaler.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

Agerar man främst med kortsiktiga strategier kan man nu därför bevaka stödnivån vid ca 1568 och motståndsnivån vid ca 1577. För följde man förra veckans rekommendation att köpa om motstånden vid ca 1534-1537 bröts och därefter sikta på en uppgång till ca 1575 kanske man nu tagit hem den vinsten och då ligger utan position.

Bryts motståndet vid ca 1577 kan man på nytt agera för uppgång. Sikta då först och främst på en uppgång till ca 1590-1600. Använd göra en tajt stopp loss, förslagsvis initialt strax under 1568, som sedan successivt flyttas uppåt.

Skulle stödet vid ca 1568 brytas kan man istället agera för nedgång. Sikta i första hand på en nedgång till stödet vid ca 1554 och sedan ner till stödnivåerna vid ca 1534-1537. Sätt inledningsvis en stopp loss förslagsvis om indexet går över ca 1570. Flytta sedan också ned stopp lossen ganska tajt allt eftersom indexet rör sig nedåt.

För mer långsiktiga aktörer fortsätter vi att rekommendera en försiktig strategi. För de långsiktiga trenderna pekar fortfarande nedåt och handelsvolymsambanden är fortfarande övervägande negativa. OMXS30 har nu också studsat upp till strax under det starka motståndsområdet kring ca 1600. Förslagsvis säljer den försiktige investeraren därför eventuellt kvarvarande uppgångspositioner i aktier och index kring dessa nivåer.

Denna försiktiga handlingsplan håller vi oss till så länge som handelsvolymsambanden är negativa, den långa trenden är nedåtriktad och inga långsiktigt intressanta köpsignaler under en relativt hög börshandel har erhållits.

[adrotate banner=”70″]

Taggar:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.