Home > OMXS30 Analys v.17 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler och trenden är uppåtriktad. Ska det överköpta indexet orka fortsätta uppåt? Vilka nivåer är viktiga att bevaka?…”

OMXS30 Analys v.17 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler och trenden är uppåtriktad. Ska det överköpta indexet orka fortsätta uppåt? Vilka nivåer är viktiga att bevaka?…”

OMXS30 fick förra veckan nya köpsignaler när motståndsområdet vid ca 1648 bröts. Indexet får nya starka köpsignaler om det under en relativt hög handelsaktivitet även kan etablera sig över det starka motståndet vid ca 1677-1680. I så fall siktar vi sedan på ett test av all time high vid 1720. OMXS30 är i och för sig överköpt, men det är ingen säljsignal i sig självt. För indexet kan förbli överköpt ett bra tag om det kommit in i en stark trend. Trenderna pekar också än så länge uppåt, volymsambanden är positiva och indexet ligger väl över sin 200-dagars medeltalskurva som också börjat att luta uppåt. Så förutsättningarna ser goda ut för fortsatta uppgångar. OMXS30 får dock viktiga säljsignaler om stödnivåerna vid ca 1622-1624 och ca 1592-1598 skulle brytas under en ökande börsaktivitet. Men nedgångar som sker under en relativt låg börshandel ser vi främst som intressanta köptillfällen för den långsiktige investeraren.

Stockholmsbörsen hade hela förra veckan en uppåtriktad tendens. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp med 1,8 procent och avslutade veckan på 1670,74. Årets uppgång har därmed avancerat till 18,6 procent. Tar man även hänsyn till förfallna utdelningar ligger årets uppgång på hela 21,4 procent. Vilket är bättre än för världsindexet Dow Jones Global Index som hittills i år gått upp med ”endast” 14,4 procent.

På makrofronten kom det under förra veckan in bättre siffror än förväntat ifrån Tyskland gällande ZEW-index, vilket mäter tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin, och ifrån Kina gällande dess industriproduktion, som bidrog till ökade tillväxtförhoppningarna och till ett bättre internationellt börsklimat.

Förra veckan drog också rapportperioden igång på allvar. I USA innebär det dessutom att börsbolagen nu successivt får börja att köpa tillbaka sina egna aktier igen vilket inte är tillåtet fyra veckor innan respektive bolags delårsrapport. I och med att återköpen ibland kan vara ganska omfattande så kan detta vara en viktig faktor att beakta de närmaste två månaderna.

Bland OMXS30-bolagen kom Ericsson och Sandvik med rapporter som fick positiva kursreaktioner. Handelsbanken däremot sjönk efter sin rapport.

Sandvik bidrog också till att lyfta upp hela verkstadssektorn. Omsättning och resultatet var ungefär som väntat medans orderingången var en positiv överraskning. Men det var särskilt vd Björn Rosengrens något uppseendeväckande uttalande om ”att bolaget ännu inte ser någonting av den lågkonjunktur det talats om under det senaste året” som höjde temperaturen i de konjunkturkänsliga verkstadsbolagens aktier.

Under veckan lyftes även Kinnevik upp av en omvänd vinstvarning ifrån sitt tyska intressebolag Zalando. ABB däremot steg kraftigt efter en annan typ av besked, nämligen att dess vd Ulrich Spiesshofer fick avgå med omedelbar verkan.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

Den långsiktiga bilden för OMXS30 ser fortsatt positiv ut då indexet tidigare i år fått ett antal långsiktigt intressanta köpsignaler under en relativt hög handelsaktivitet och även etablerat sig över sina viktiga 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor som dessutom så smått har börjat att luta uppåt. Mönstret med successivt allt lägre och lägre toppar och bottnar har också brutits.

Sammantaget gör detta att vi nu kan definiera den långsiktiga trenden som uppåtriktad.

Analys OMXS30

Stochasticindikatorn ligger i och för sig på höga och överköpta nivåer. Detta är dock ingen säljsignal i sig självt. För OMXS30 kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om indexet kommit in i en stark trend.

OMXS30 får nya mycket intressanta köpsignaler om indexet under en relativt hög handelsaktivitet kan etablera sig över de starka motstånden vid ca 1680 och ca 1720.

Skulle däremot OMXS30 under en ökande börsaktivitet tydligt parkera sig under stödnivåerna vid ca 1592-1598 och 1544-1547 får indexet istället säljsignaler.

Men nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet ser vi emellertid först och främst som potentiella köptillfällen för den något mer långsiktige placeraren.

I dagsdiagrammet ser vi att OMXS30 förra veckan fick en ny kortsiktig köpsignal när indexet bröt över motståndet vid ca 1648. Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskurva, är också uppåtriktad.

Nu väntar dock ett betydligt tuffare test av den uppåtriktade trendens styrka i form av det starka motståndsområdet vid ca 1677-1680. Kan OMXS30 även etablera sig över detta motståndsområde, och då helst med börsomsättningar på väl över 20 miljarder under uppgångsdagarna, erhålls nya starka köpsignaler. I så fall ställer sedan in siktet på ett test av motståndsområdet vid indexets all time high på 1720.

Analys OMXS30

Skulle däremot OMXS30 gå under stödnivåerna vid ca 1622-1624 får indexet istället kortsiktiga säljsignaler. I så fall ligger nästa viktiga stödområde vid ca 1592-1598 följt av det vid ca 1544-1547.

I timdiagrammet ser vi att OMXS30 även här fått köpsignaler och ligger i en uppåtriktad trend. Skulle indexet gå under stödet vid ca 1654 bryts också den korta uppåtriktade trenden och indexet får då en säljsignal. Kortsiktigt intressanta stödnivåer finns sedan vid ca 1645, ca 1633-1637 och ca 1622-1625.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade placerare kan därför förslagsvis agera för uppgång så länge som stödet vid ca 1654 håller. Sikta först och främst på ett test av det starka motståndsområdet vid ca 1677-1680. Den försiktige aktören gör där förslagsvis lite vinsthemtagningar.

Skulle även detta motstånd passeras, helst under en relativt hög handelsaktivitet, kan man emellertid sedan sikta på motståndet vid ca 1720. Börja förslagsvis med en stopp loss strax under 1654. Flytta sedan upp denna stopp allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle däremot stödet vid ca 1554 kan man istället agera för nedgång. Förslagsvis sätter man i så fall en stopp loss strax över 1660 som sedan raskt flyttas med nedåt allt eftersom indexet gör detsamma.

Om eventuella nedgångar sker under en relativt låg börsaktivitet så ta gärna mindre handelspositioner än vanligt och bevaka stopp loss nivån extra noggrant. För den mer långsiktiga trenden fortsätter antagligen då att vara uppåtriktad vilket ökar risken i alla nedgångspositioner.

För mer långsiktiga aktörer ser läget fortsatt bra ut gällande att ha positioner för uppgång. För OMXS30 har fått flera starka köpsignaler, handelsvolymmönstret är positivt och trenderna pekar uppåt.

Förslagsvis köper man för uppgång särskilt vid eventuella nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet.

Av försiktighetsskäl föreslår vi dock en stopp loss för dessa placeringar om OMXS30 under en ökande handelsaktivitet på nytt på ett tydligt sätt skulle etablera sig under stödet vid ca 1544 och därmed också under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto