Home > OMXS30 Analys v.17 ”OMXS30 på väg att bryta ut uppåt?”.

OMXS30 Analys v.17 ”OMXS30 på väg att bryta ut uppåt?”.

OMXS30 ligger i ett intressant läge inför ett eventuellt utbrott uppåt ur en längre tids konsolideringsfas. Starka köpsignaler erhålls om OMXS30 under en ökande handelsaktivitet etablerar sig över motstånden vid ca 1578, ca 1585 och ca 1591. Och särskilt om också motståndet vid ca 1603 bryts. De långa uppåtriktade trenderna och de positiva handelsvolymsambanden talar för detta. Men säljsignaler skulle dock erhållas om indexet mot förmodan går under stöden vid ca 1540, ca 1526 och ca 1499. 

Stockholmsbörsen fick under den förra förkortade handelsveckan, trots en inledande nedgång, en stillastående utveckling. Storbolagsindexet OMXS30 gick upp en halvpunkt och stängde veckan på 1573,24. I år har därmed indexet gått upp med 3,7 procent. Korrigerat för utdelningar är årets uppgång på 6,1 procent.

Under veckan smög rapportperioden igång med delårsrapport ifrån OMXS30-bolaget ABB. Denna vecka drar dock rapportflödet igång på allvar med rapporter ifrån bland annat Electrolux, Ericsson, Getinge, Investor, Kinnevik, Nokia, Nordea, Sandvik, SCA, SEB, SKF, Handelsbanken, Swedbank, Tele2, Telia och Volvo. Det vill säga ifrån de flesta av OMXS30-bolagen.

I skrivande stund är den första omgången av det franska presidentvalet ännu inte riktigt avgjort. Men prognoserna talar om att Macron och Le Pen går vidare. Håller det resultatet i sig så borde det, även om detta låg i förväntningarna, vara lätt positivt för börsläget. För i den andra valomgången den 7 maj förväntas i så fall Macron vinna med god marginal. Och då kan alla andas ut. Typ.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka!

OMXS30 befinner sig dock fortfarande i en konsolideringsfas om man betraktar de senaste veckornas utveckling. Kortsiktigt intressanta stödnivåer finns vid ca 1572, ca 1552 och ca 1544. I det lite längre perspektivet är dock stödnivåerna vid ca 1540, ca 1526 och ca 1499 betydligt viktigare.

Analys OMXS30

Skulle OMXS30 gå under dessa med en ökande handelsaktivitet, med omsättningar på klart över 20 miljarder per dag under nedgångsdagarna, erhålls tydliga säljsignaler. Däremot om dessa nivåer bryts under en mer blygsam börsaktivitet ser vi nedgångarna främst som potentiella köplägen för den långsiktige investeraren.

Detta på grund av att den långsiktiga trenden, som vi definierar efter lutningen på 200-dagars medeltalskurvan, är envist uppåtriktad. Hittills har börsen nämligen visat upp en teflonaktig motståndskraft emot negativa nyheter. Handelsvolymsambanden är också positiva och OMXS30 har de senaste månaderna visat upp ett tydligt mönster med successivt stigande bottnar och toppar.

Utöver detta har dessutom en del andra svenska börsindex, som till skillnad ifrån OMXS30 justerar för dragna utdelningar, redan fått köpsignaler motsvarande de som OMXS30 skulle få om det passerar över 1603.

OMXS30 får nämligen starka köpsignaler om det under en relativt hög handelsaktivitet kan etablera sig över motstånden vid ca 1578, ca 1585, ca 1591 och särskilt då över det vid ca 1603. I så fall siktar vi på uppgångar minst upp till motståndsområdena vid ca 1630-1670.

Skulle emellertid köpsignaler erhållas under en relativt låg börshandel riskerar den kortsiktiga uppgången att bli betydligt mer blygsam. Kanske bara någon procent eller två innan indexet på nytt fastnar i en konsolideringsfas.

Stochastic-indikatorn ger inga tydliga ledtrådar för närvarande. Indikatorn fortsätter nämligen att vara i ett neutralt område och alltså varken översålt eller överköpt.

Analys OMXS30

I timdiagrammet ovan ser vi att OMXS30 ligger strax under ett motstånd vid ca 1578. Agerar man med kortsiktiga tidsperspektiv kan man därför välja att sälja och ta hem vinst här på eventuella uppgångspositioner man tidigare köpt in. Om man då även tar position för nedgång, vilket vi verkligen inte tycker är självklart att man bör göra, skulle vi vilja rekommendera en tajt stopp utifall att motståndet vid ca 1578 bryts.

För i så fall erhålls en köpsignal som eventuellt innebär startskottet för en större och lite kraftfullare uppgång än de vi vant oss vid de senaste veckorna. Köp i så fall för uppgång. Sikta i först hand på uppgångar till motstånden vid ca 1585, ca 1591 och ca 1603. Stopp loss förslagsvis om stödet vid ca 1572 bryts. Flytta sedan också upp stopp lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Har man mer långsiktiga tidsperspektiv föreslår vi, liksom vi gjort de senaste månaderna, att man ligger investerad för fortsatta börsuppgångar. Om utrymme finns använd gärna nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet till att öka på innehaven.

Detta tycker vi gäller så länge som de långsiktiga trenderna pekar uppåt och handelsvolymsambanden är positiva. Skulle dock OMXS30 börja göra nedgångar under en tydligt ökande handelsaktivitet så rekommenderar vi ökad försiktighet och en stopp loss även på långsiktiga index- och aktieinnehav.

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto