Home > OMXS30 Analys v.18 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler och trenden pekar uppåt. Dock starkt motstånd vid ATH 1720 …”

OMXS30 Analys v.18 ”OMXS30 har fått nya köpsignaler och trenden pekar uppåt. Dock starkt motstånd vid ATH 1720 …”

OMXS30 fick förra veckan nya starka köpsignaler när motståndsområdet vid ca 1680 passerades. Trots att börsen är överköpt ser förutsättningarna nu ut att vara goda för nya uppgångar och ett test av det starka motståndsområdet vid indexet all time high på 1720. För trenderna pekar envist uppåt och handelsvolymmönstret fortsätter att vara positivt. Kan OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över 1720 får indexet en ny stark köpsignal. Skulle däremot OMXS30 gå under stödområdena vid ca 1678-1680, ca 1648, ca 1622-1624 och ca 1592-1598 erhålls istället säljsignaler. Men nedgångar som sker under en relativt låg börsaktivitet är främst av kortsiktigt intresse och dom ser vi mest som potentiella köptillfällen för den långsiktige placeraren. En betydligt starkare säljsignal skulle dock erhållas om OMXS30 mot förmodan under en ökande handelsaktivitet skulle etablera sig under stödet vid ca 1544.

Stockholmsbörsen hade förra veckan en stigande utveckling. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 stängde veckan på 1689,04 vilket innebar en uppgång på 1,1 procent. I år har indexet därmed gått upp med 19,9 procent. Lägger man också tillbaka förfallna utdelningar var veckans uppgång 1,3 procent och årets utveckling ligger då på hela 21,8 procent. Denna uppgång kan jämföras med världsindexet Dow Jones Global Index som hittills i år gått upp med 14,8 procent.

Förra veckans börs präglades av en strid ström av bolagsrapporter. Bland OMXS30-bolagen kom det rapporter som gav en positiv börsreaktion ifrån Atlas Copco, Autoliv, Essity, Getinge, Kinnevik, SSAB, Tele2, Telia och Volvo. Däremot så gick det sämre för Alfa Laval, Assa Abloy, AstraZeneca, Electrolux, Skanska och SKF som alla gick ner efter sina rapporter.

Ifrån förra veckan kan också noteras att vår svenska Riksbank kom med oväntat mjuka besked när den sänkte sin räntebana. Kronan råkade därefter ut för en rejäl försvagning vilket gynnar de svenska exportbolagen. Som till exempel Boliden, Volvo och skogsbolagen. Men givetvis blir det då något sämre förutsättningar för de mer importberoende företagen. Och för de svenskar som tänkt tillbringa sin semester utomlands.

Få OMXS30-analysen automatiskt till din e-post varje vecka! 

 

För OMXS30 ser den långsiktiga bilden fortsatt positiv ut. Indexet fick förra veckan också en ny långsiktigt intressant köpsignal när motståndet vid ca 1680 passerades. Nu väntar ett viktigt test av börsen styrka vid all time high på OMXS30 ifrån den 27 april 2015 på 1720,02. Kan OMXS30, helst under en relativt hög handelsaktivitet, på ett tydligt sätt etablera sig över 1720 erhålls en mycket stark köpsignal.

Förutsättningar för detta är goda då OMXS30 tidigare fått ett antal starka köpsignaler, handelsvolymmönstret är positivt, och den långsiktiga trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor, är uppåtriktad.

Analys OMXS30

Stochasticindikatorn i veckodiagrammet ligger dock på höga och överköpta nivåer. Men det är ingen säljsignal i sig självt då OMXS30 kan fortsätta att vara överköpt en längre period om indexet kommit in i en stark trend.

Skulle däremot stödområden vid ca 1592-1598 och 1544-1547 mot förmodan brytas erhålls istället långsiktiga säljsignaler.

Särskilt om nedgångarna skulle ske under en relativt hög börsaktivitet blir eventuella säljsignalerna viktiga att beakta. Däremot så betraktar vi nedgångar som sker under en relativt låg börsaktivitet främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige placeraren.

I det kortsiktigare dagsdiagrammet ser vi också att OMXS30 förra veckan fick en mycket intressant köpsignal när indexet under en relativt hög handelsaktivitet gick över motståndsområdet vid ca 1678-1680. Den kortsiktiga trenden, som vi definierar efter lutningen på indexets 20-dagars medeltalskurva, fortsätter också att vara envist uppåtriktad. I och med detta ställer vi nu alltså in siktet på ett mycket intressant test av motståndsområdet vid indexets all time high 1720.

Skulle dock OMXS30 gå under stödområdet vid ca 1678-1680 erhålls istället en säljsignal. Sedan finns en i och för sig en stödnivå vid ca 1648, men stödnivåerna vid ca 1622-1624 och ca 1592-1598 bedömer vi som starkare och de borde kunna hålla emot bättre vid en eventuell nedåtriktad rekyl.

Vårt huvudscenario är emellertid att indexet ska fortsätta att överraska börsens aktörer åt det mer positiva hållet. Eller som vi skrev OMXS30-analysen den 1 april ”I och med detta och på de andra mer långsiktiga styrketecken OMXS30 visat upp de senaste månaderna vore det inte så överraskande om indexet härifrån skulle starta en ny lite större uppgångsfas.”

I timdiagrammets ännu kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att OMXS30 förra veckan även här fick nya köpsignaler och att trenden pekar uppåt. En ny kortsiktig köpsignal erhålls om motståndet vid ca 1700 passeras. Däremot så erhålls här en kortsiktig säljsignal redan om den uppåtriktade trendlinjen och det horisontella stödet vid ca 1681 bryts. Sedan får indexet nya säljsignaler i timdiagrammet om även stöden vid ca 1668, ca 1654 och ca 1634 passeras.

Analys OMXS30

Strategier:

Kortsiktigt inriktade aktörer kan därför förslagsvis handla för uppgång så länge som stödet vid ca 1681 håller. Flytta sedan också upp denna stopp loss allt eftersom indexet rör sig uppåt.

Skulle stödet vid ca 1681 brytas kan man istället agera för nedgång. Var dock då noggrann med stop loss bevakningen och ta gärna mindre positioner än vanligt. För huvudtrenden är uppåtriktad och det ser ut som det finns ett stort köpbehov bland de mer långsiktiga investerarna. Förslagsvis börjar man initialt med en stopp loss strax över ca 1690 som sedan raskt flyttas med nedåt allt eftersom indexet går ned.

För mer långsiktiga uppgångsinvesteringar ser förutsättningarna fortsatt bra ut. För OMXS30 har i år fått ett antal starka köpsignaler, etablerat sig över sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor som dessutom börjat luta uppåt och handelsvolymerna visar upp ett positivt mönster.

Särskilt vid nedåtriktade rekyler som sker under en relativt låg handelsaktivitet tycker vi det är extra intressant för den långsiktige investeraren att handla för uppgång på.

Vi föreslår emellertid av försiktighetsskäl en stopp loss för sådana investeringar om OMXS30 under en ökande handelsaktivitet på ett tydligt sätt skulle etablera sig under stödet vid ca 1544 och därmed också under sina 40-veckors och 200-dagars medeltalskurvor.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto